Acorduri în domeniu


Memorandum de înţelegere privind schimbul de informaţii între registrele de credit naţionale în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante (document disponibil doar în limba engleză).

Memorandumul a fost semnat în prima versiune în anul 2003 de către guvernatorii următoarelor bănci centrale: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank şi Banco de Portugal. Memorandumul cuprinde principiile schimbului de informaţii între registrele de credit centrale care funcţionează în băncile centrale naţionale.
La data de 1 aprilie 2010, a fost semnată ediţia revizuită a Memorandumului de către Česká národní banka şi Banca Naţională a României şi de către participanţii existenţi anterior. Prin noua versiune a Memorandumului se urmăreşte optimizarea schimbului de informaţii prin îmbunătăţirea perioadelor de raportare, creşterea acurateţei şi a gradului de detaliere a datelor.