Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - august)* 2018 (ianuarie - august)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT56 46260 694-4 23061 10066 927-5 831
    Bunuri şi servicii50 92652 720-1 79455 66259 051-3 389
        Bunuri 37 42344 717-7 29441 11249 880-8 767
            Mărfuri generale37 40644 717-7 31241 09949 880-8 782
            Merchanting - export net16-1614-14
                Merchanting - bunuri achiziţionate -171--171-210--210
                Merchanting - bunuri vândute 187-187225-225
        Servicii13 5048 0025 50114 5509 1715 379
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 9201201 7991 9561241 832
            Servicii de întreţinere şi reparaţii205193142122048
            Servicii de transport4 0501 5352 5154 2761 8262 451
            Turism / Călătorii1 5151 985-4711 5572 372-816
            Servicii de construcţii2965723730257243
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii24135-11022130-108
            Servicii financiare18510480232101131
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale42498-45647544-496
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale2 5461 1741 3742 9331 3001 633
            Alte servicii pentru afaceri2 6562 1085492 9642 452511
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale4859-114353-11
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1634-1828-2
    Venituri primare2 5366 691-4 1522 7256 574-3 849
        Remunerarea salariaţilor5624252066161597
        Venituri din investiţii3096 494-6 1863196 350-6 031
            Venituri din investiţii directe415 358-5 317315 118-5 085
            Venituri din investiţii de portofoliu81706-62794821-726
            Venituri din alte investiţii17430-41221411-391
            Venituri din active de rezervă172-172171-171
        Alte venituri primare1 6671541 5121 7481631 585
    Venituri secundare3 0001 2841 7152 7111 3031 407
        Administraţia publică6881 014-326429977-546
        Alte sectoare2 3112702 0422 2813261 953
2. CONTUL DE CAPITAL834108241 042241 015
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse1601015143124405
    Transferuri de capital67406746080608
        Administraţia publică65706576080608
        Alte sectoare16016000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 1556 242-2 0861 8894 959-3 069
    Investiţii directe-912 916-3 0069003 719-2 817
        Participaţii la capital 2562 962-2 703422 516-2 474
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor2881 215-92842854-812
            Reinvestirea profiturilor-241 747-1 773-1 663-1 663
        Instrumente de natura datoriei-350-47-3058581 202-345
    Investiţii de portofoliu3822 299-1 9191591 487-1 326
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii12827100-95-11518
            Participaţii la capital28153-12615132
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii100-126225-112-12716
        Instrumente de natura datoriei2562 274-2 0172571 602-1 345
            Termen scurt25521207-59266
            Termen lung2302 269-2 039501 660-1 611
    Derivate financiare-350-3566066
    Alte investiţii2 2111 0251 1873 400-2463 646
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-18-8
        Numerar şi depozite1 578-9622 5432 097-8372 935
            Termen scurt1 4141831 2321 890-1142 005
            Termen lung165-1 1441 310207-723929
        Împrumuturi51328-275-63-1 0721 008
            Termen scurt-58-43437723220-196
            Termen lung110761-652-86-1 2911 205
        Credite comerciale şi avansuri5581 446-8901 3651 478-114
            Termen scurt6031 394-7929221 458-538
            Termen lung-4754-9844221424
        Alte creanţe / angajamente externe21213-193-8183-192
            Termen scurt21236-214-8186-194
            Termen lung0-22200-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 687-1 687-2 637--2 637

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.