Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - iulie)* 2017 (ianuarie - iulie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT44 71946 913-2 19349 04452 675-3 631
    Bunuri şi servicii39 98140 309-33044 48946 203-1 714
        Bunuri 29 82734 626-4 79932 84539 037-6 190
            Mărfuri generale29 84734 626-4 77832 88539 037-6 152
            Merchanting - export net-19--19-38--38
                Merchanting - bunuri achiziţionate -170--170-206--206
                Merchanting - bunuri vândute 150-150169-169
        Servicii10 1535 6864 46911 6427 1664 475
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 5251141 4111 6881071 580
            Servicii de întreţinere şi reparaţii167144231751724
            Servicii de transport3 1481 0572 0913 4711 5211 954
            Turism / Călătorii8751 032-1571 3191 714-396
            Servicii de construcţii2215816425948212
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii44147-10422110-86
            Servicii financiare146151-51518268
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale37413-37535446-412
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 7917171 0742 1441 0621 081
            Alte servicii pentru afaceri2 1161 7483682 3221 828494
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale393824048-8
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte4668-211529-15
    Venituri primare1 6245 018-3 3932 3535 373-3 018
        Remunerarea salariaţilor4003836551142469
        Venituri din investiţii3504 858-4 5073055 199-4 893
            Venituri din investiţii directe703 689-3 619194 173-4 154
            Venituri din investiţii de portofoliu77730-65295669-573
            Venituri din alte investiţii21439-41843355-314
            Venituri din active de rezervă182-182148-148
        Alte venituri primare8741237521 5381341 404
    Venituri secundare3 1131 5851 5282 2011 0981 103
        Administraţia publică1 240870367407923-517
        Alte sectoare1 8757141 1601 7951761 620
2. CONTUL DE CAPITAL2 9721302 84154611537
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse111288214410135
    Transferuri de capital2 8601022 7594020402
        Administraţia publică2 85702 8574010401
        Alte sectoare1102-99101
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 0382 7611 2783 7944 654-859
    Investiţii directe4733 266-2 789-302 331-2 362
        Participaţii la capital 312 235-2 20602 435-2 435
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor521 292-1 239-1 012-1 012
            Reinvestirea profiturilor-21943-964-1 421-1 421
        Instrumente de natura datoriei4431 030-586-30-10373
    Investiţii de portofoliu146-1693124301 992-1 561
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii114-321437166-260426
            Participaţii la capital8074568-138205
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii37-39543299-122220
        Instrumente de natura datoriei31153-1242652 251-1 986
            Termen scurt410-629-838
            Termen lung27142-1162352 260-2 025
    Derivate financiare16016-130-13
    Alte investiţii2 660-3362 9952 1943311 866
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite1 911-1 7413 6511 509-5242 033
            Termen scurt1 783-4482 2291 337459878
            Termen lung129-1 2941 423174-9821 156
        Împrumuturi99-46356066-674742
            Termen scurt11-5365-67-487422
            Termen lung86-410496134-185321
        Credite comerciale şi avansuri5221 256-7335641 555-992
            Termen scurt5401 266-7255411 496-952
            Termen lung-19-7-92261-40
        Alte creanţe / angajamente externe127611-48353-2880
            Termen scurt127612-48353-154
            Termen lung0-100-2625
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă743-7431 212-1 212

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.