Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 2018
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT85 62691 596-5 96991 537100 951-9 415
    Bunuri şi servicii77 88081 852-3 97383 89890 600-6 701
        Bunuri 57 18769 368-12 18361 87976 693-14 813
            Mărfuri generale57 18469 368-12 18661 84176 693-14 850
            Merchanting - export net1-138-38
                Merchanting - bunuri achiziţionate -260--260-330--330
                Merchanting - bunuri vândute 261-261369-369
        Servicii20 69412 4828 21122 01713 9088 109
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2 8861822 7022 7931772 615
            Servicii de întreţinere şi reparaţii3383073330128716
            Servicii de transport6 1862 3573 8286 5092 7943 717
            Turism / Călătorii2 2373 074-8372 4523 655-1 203
            Servicii de construcţii4518636242377341
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii40206-16433187-156
            Servicii financiare27616910831323677
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale64792-72872782-709
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale3 9381 8732 0664 5292 0022 529
            Alte servicii pentru afaceri4 1863 2988884 5103 613896
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale7187-157791-13
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2352-3028-3
    Venituri primare3 2467 886-4 6373 4288 389-4 960
        Remunerarea salariaţilor971709021 1391001 036
        Venituri din investiţii4657 586-7 1225028 050-7 549
            Venituri din investiţii directe615 914-5 853516 278-6 224
            Venituri din investiţii de portofoliu1151 020-9071341 151-1 017
            Venituri din alte investiţii35653-61458624-566
            Venituri din active de rezervă255-255259-259
        Alte venituri primare1 8112301 5811 7912381 551
    Venituri secundare4 5011 8602 6404 2101 9622 248
        Administraţia publică1 1001 449-3499271 498-570
        Alte sectoare3 4004102 9903 2834662 819
2. CONTUL DE CAPITAL2 246292 2162 506342 474
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse2752924575334720
    Transferuri de capital1 97001 9701 75301 753
        Administraţia publică1 95201 9521 75201 752
        Alte sectoare17017000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR4 3357 523-3 1872 3497 319-4 973
    Investiţii directe3515 233-4 8818275 762-4 937
        Participaţii la capital 3843 965-3 579424 017-3 975
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor4292 231-1 803421 834-1 791
            Reinvestirea profiturilor-361 734-1 774-2 183-2 183
        Instrumente de natura datoriei-361 267-1 3057851 746-963
    Investiţii de portofoliu5093 496-2 9874972 606-2 106
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii118-61177-59-362301
            Participaţii la capital1587-7450-218268
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii103-148250-112-14433
        Instrumente de natura datoriei3953 559-3 1645622 968-2 407
            Termen scurt17-2442235-64299
            Termen lung3773 582-3 2073273 032-2 705
    Derivate financiare-720-7264064
    Alte investiţii3 122-1 2074 3301 736-1 0472 783
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu5-58-8
        Numerar şi depozite1 873-1 1393 014405-9021 307
            Termen scurt1 7294481 28223618650
            Termen lung145-1 5861 732168-1 0881 255
        Împrumuturi55-1 4911 547-57-1 6191 560
            Termen scurt-65-634569121153-31
            Termen lung120-858978-177-1 7711 595
        Credite comerciale şi avansuri1 1861 366-1831 4061 517-112
            Termen scurt5901 293-7054261 507-1 082
            Termen lung593745229839971
        Alte creanţe / angajamente externe257-56-27-4418
            Termen scurt270-67-28-4113
            Termen lung0-13100-33
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă424-424-775--775

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.