Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - aprilie)* 2017 (ianuarie - aprilie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT24 74025 645-90527 08228 498-1 416
    Bunuri şi servicii22 39022 540-15024 63425 311-677
        Bunuri 16 77319 410-2 63718 41721 541-3 124
            Mărfuri generale16 78819 410-2 62218 42521 541-3 115
            Merchanting - export net-14--14-10--10
                Merchanting - bunuri achiziţionate -106--106-112--112
                Merchanting - bunuri vândute 92-92102-102
        Servicii5 6183 1302 4866 2173 7702 448
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor8526578791967851
            Servicii de întreţinere şi reparaţii94751996898
            Servicii de transport1 7395891 1491 8647531 113
            Turism / Călătorii471546-75609872-263
            Servicii de construcţii1312710514827122
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii2997-651360-47
            Servicii financiare7983-3745123
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale20213-19322250-228
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale9664075591 181581599
            Alte servicii pentru afaceri1 1869742121 263985278
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale201741920-1
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte2839-12916-6
    Venituri primare6672 169-1 5011 3712 428-1 058
        Remunerarea salariaţilor2211720530223280
        Venituri din investiţii1742 083-1 9091492 326-2 178
            Venituri din investiţii directe181 494-1 477121 798-1 786
            Venituri din investiţii de portofoliu43300-25739317-277
            Venituri din alte investiţii6288-28316212-194
            Venituri din active de rezervă108-10881-81
        Alte venituri primare2716720491979841
    Venituri secundare1 6829367461 076760318
        Administraţia publică666554112222659-437
        Alte sectoare1 017381634854100754
2. CONTUL DE CAPITAL1 785381 7472217214
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse76185786779
    Transferuri de capital1 709201 6901350135
        Administraţia publică1 70801 7081350135
        Alte sectoare020-19---
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 5881311 4573 6943 366327
    Investiţii directe9081 924-1 0164281 726-1 296
        Participaţii la capital 31 091-1 08801 507-1 507
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor3648-647-606-606
            Reinvestirea profiturilor-442-442-900-900
        Instrumente de natura datoriei90583373428219211
    Investiţii de portofoliu146-3555001831 991-1 808
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii88-41750693-125218
            Participaţii la capital70-761464-6669
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii20-34036091-59150
        Instrumente de natura datoriei5863-6902 116-2 027
            Termen scurt1721510-5465
            Termen lung4160-20792 171-2 092
    Derivate financiare15015-120-12
    Alte investiţii978-1 4392 4171 139-3521 490
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-11-1
        Numerar şi depozite581-1 4952 077791-3231 113
            Termen scurt438-8101 247772389385
            Termen lung144-68683018-710729
        Împrumuturi30-1992270-589588
            Termen scurt-8172-179-37-455418
            Termen lung36-37140737-132170
        Credite comerciale şi avansuri35026686368572-204
            Termen scurt33627462335571-236
            Termen lung15-72336432
        Alte creanţe / angajamente externe16-1026-21-14-7
            Termen scurt16-1026-21-12-7
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-460--4601 953-1 953

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.