Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - martie)* 2018 (ianuarie - martie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT20 76621 535-77022 94323 910-967
    Bunuri şi servicii18 79919 024-22520 60121 381-779
        Bunuri 14 10216 225-2 12215 50118 084-2 583
            Mărfuri generale14 08916 225-2 13515 52818 084-2 558
            Merchanting - export net13-13-25--25
                Merchanting - bunuri achiziţionate -65--65-84--84
                Merchanting - bunuri vândute 77-7758-58
        Servicii4 6962 8001 8985 0993 2971 804
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor6925064069147643
            Servicii de întreţinere şi reparaţii72694957817
            Servicii de transport1 3985658341 529652877
            Turism / Călătorii464625-162455751-296
            Servicii de construcţii11120921122191
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii1049-381035-23
            Servicii financiare653232874047
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale17187-17114217-203
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale8964384581 003555448
            Alte servicii pentru afaceri9527362161 084868215
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale1315-21621-5
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte712-5612-8
    Venituri primare1 2031 997-7921 5872 051-464
        Remunerarea salariaţilor1891717219224167
        Venituri din investiţii1021 922-1 8211111 970-1 859
            Venituri din investiţii directe91 509-1 500151 612-1 597
            Venituri din investiţii de portofoliu27233-20423256-232
            Venituri din alte investiţii4180-17611102-91
            Venituri din active de rezervă61-6162-62
        Alte venituri primare913588561 285581 227
    Venituri secundare764516248755478277
        Administraţia publică169417-249162408-245
        Alte sectoare5959949759270522
2. CONTUL DE CAPITAL218521327215256
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse6756212215107
    Transferuri de capital15101511490149
        Administraţia publică13501351490149
        Alte sectoare16016---
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR1 6261 781-1554 1403 989151
    Investiţii directe3181 449-1 1314961 835-1 339
        Participaţii la capital 01 320-1 320371 606-1 570
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0548-54837548-511
            Reinvestirea profiturilor-772-772-1 058-1 058
        Instrumente de natura datoriei318130189459229230
    Investiţii de portofoliu147364-217651 760-1 695
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii50-88137-91-11727
            Participaţii la capital11-435327-2653
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii39-4584-118-91-27
        Instrumente de natura datoriei98452-3541561 878-1 721
            Termen scurt9-2121041687
            Termen lung88454-367521 861-1 809
    Derivate financiare-180-1841041
    Alte investiţii657-336902 0553941 662
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-10-0
        Numerar şi depozite273-3816551 180-21 182
            Termen scurt2629254785172611
            Termen lung12-388401395-175570
        Împrumuturi29-120149-6-5346
            Termen scurt-20-3122925186-35
            Termen lung49191-143-57-13982
        Credite comerciale şi avansuri370471-102898447451
            Termen scurt354470-1164324256
            Termen lung1531546621445
        Alte creanţe / angajamente externe-15-3-13-152-17
            Termen scurt-15-2-13-15-7-9
            Termen lung00009-9
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă520-5201 482-1 482

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.