Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - iunie)* 2018 (ianuarie - iunie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT42 25445 779-3 52645 45349 234-3 780
    Bunuri şi servicii38 02839 265-1 23841 27343 483-2 210
        Bunuri 28 18033 336-5 15631 05736 923-5 867
            Mărfuri generale28 16633 336-5 17031 04536 923-5 877
            Merchanting - export net14-1413-13
                Merchanting - bunuri achiziţionate -134--134-108--108
                Merchanting - bunuri vândute 147-147119-119
        Servicii9 8475 9303 91910 2176 5593 657
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor1 447931 3511 4951081 387
            Servicii de întreţinere şi reparaţii15114751521486
            Servicii de transport2 9751 2111 7673 0301 3411 688
            Turism / Călătorii9701 361-3929901 623-634
            Servicii de construcţii2254118621337174
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii19101-8020134-117
            Servicii financiare13964741578771
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale31384-35535395-359
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale1 8489059422 0149911 026
            Alte servicii pentru afaceri1 9961 5564402 0801 651429
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale3440-62838-11
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte1325-1335-3
    Venituri primare2 1495 514-3 3622 3484 819-2 471
        Remunerarea salariaţilor4583642245343407
        Venituri din investiţii2285 364-5 1362684 658-4 391
            Venituri din investiţii directe154 444-4 427243 715-3 692
            Venituri din investiţii de portofoliu67548-47972645-573
            Venituri din alte investiţii19372-35347299-251
            Venituri din active de rezervă126-126125-125
        Alte venituri primare1 4661151 3511 6321181 513
    Venituri secundare2 0771 0011 0751 832933899
        Administraţia publică402801-399377725-347
        Alte sectoare1 6752011 4751 4552081 247
2. CONTUL DE CAPITAL535852974013725
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse122811530413291
    Transferuri de capital41304134340434
        Administraţia publică39703974340434
        Alte sectoare16016000
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR3 5515 305-1 7541 4433 496-2 051
    Investiţii directe2311 919-1 6895852 734-2 148
        Participaţii la capital 02 161-2 161422 257-2 215
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0785-785421 118-1 075
            Reinvestirea profiturilor-1 374-1 374-1 142-1 142
        Instrumente de natura datoriei231-24047154247867
    Investiţii de portofoliu4082 054-1 6451811 328-1 146
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii170-225395-137-18650
            Participaţii la capital81-114194-20-7656
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii89-111200-117-109-8
        Instrumente de natura datoriei2392 279-2 0393191 515-1 195
            Termen scurt24-2347166-39205
            Termen lung2142 301-2 0881531 553-1 401
    Derivate financiare-230-2349049
    Alte investiţii1 3381 33082 636-5683 204
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-10-0
        Numerar şi depozite815-2781 0931 688-6612 348
            Termen scurt7205371831 535-1781 712
            Termen lung95-814911151-483635
        Împrumuturi74-235310-46-1 2691 223
            Termen scurt20-4194402160-159
            Termen lung55184-129-49-1 4291 380
        Credite comerciale şi avansuri4531 237-7851 004791213
            Termen scurt4371 182-745565741-177
            Termen lung1455-3843848390
        Alte creanţe / angajamente externe-2607-612-10570-581
            Termen scurt-2609-611-10570-581
            Termen lung0-11000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă1 594-1 594-2 008--2 008

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.