Balanţa de plăţi - BPM6


Balanţa de plăţi cuprinde sinteza tranzacţiilor economice şi financiare ale României cu restul lumii, pe o perioadă de timp determinată, referitoare la bunuri, servicii, venituri, transferuri fără contraprestaţie (donaţii, ajutoare şi altele asemenea), precum şi la creanţe şi obligaţii financiare. Datele au periodicitate lunară.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR. Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie) 2017 (ianuarie)*
   Credit   Debit    Sold     Credit   Debit    Sold   
milioane euro
1. CONTUL CURENT5 5855 3861996 7006 284416
    Bunuri şi servicii4 9864 7792075 7245 730-5
        Bunuri 3 7124 084-3724 2254 823-597
            Mărfuri generale3 7144 084-3704 2274 823-596
            Merchanting - export net-1--1-1--1
                Merchanting - bunuri achiziţionate -20--20-23--23
                Merchanting - bunuri vândute 19-1921-21
        Servicii1 2746955781 499907592
            Servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor2071719021916203
            Servicii de întreţinere şi reparaţii201542228-7
            Servicii de transport373129244447180268
            Turism / Călătorii1111091181192-11
            Servicii de construcţii2952431921
            Servicii de asigurare şi ale fondurilor de pensii18172719-12
            Servicii financiare191901721-4
            Taxe pentru utilizarea proprietăţii intelectuale759-52555-50
            Servicii de telecomunicaţii, informatice şi informaţionale222104118268145124
            Alte servicii pentru afaceri2622095329423361
            Servicii personale, culturale şi recreaţionale24-145-2
            Bunuri şi servicii guvernamentale, neincluse în altă parte59-4340
    Venituri primare352482-130802403399
        Remunerarea salariaţilor4834654450
        Venituri din investiţii39464-42532380-348
            Venituri din investiţii directe6335-3302279-277
            Venituri din investiţii de portofoliu672-66776-68
            Venituri din alte investiţii256-55326-22
            Venituri din active de rezervă25-2520-20
        Alte venituri primare2641524971618697
    Venituri secundare24712412317315122
        Administraţia publică55411431113-82
        Alte sectoare1928310914238104
2. CONTUL DE CAPITAL27318256324-21
    Achiziţia / vânzarea de active nefinanciare neproduse17152124-23
    Transferuri de capital2563254202
        Administraţia publică2560256202
  Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net    Achiziţia netă de active Acumularea netă de pasive   Net   
3. CONTUL FINANCIAR-189-1890816-2181 034
    Investiţii directe-25211-26370330-260
        Participaţii la capital 041-400207-207
            Participaţii la capital, exceptând reinvestirea profiturilor0-3232-54-54
            Reinvestirea profiturilor-72-72-153-153
        Instrumente de natura datoriei-252-30-22270123-53
    Investiţii de portofoliu91-905995188-268456
        Participaţii la capital şi acţiuni ale fondurilor de investiţii60-48054026-2046
            Participaţii la capital33-1081410-2323
            Acţiuni ale fondurilor de investiţii28-37139927323
        Instrumente de natura datoriei31-425455162-248410
            Termen scurt05-514114
            Termen lung31-430460147-249396
    Derivate financiare-130-13-80-8
    Alte investiţii492704-213220-280500
        Participaţii la capital, altele decât cele de natura investiţiei directe şi de portofoliu1-10-0
        Numerar şi depozite276-239516332-515846
            Termen scurt24818167337-215552
            Termen lung28-421449-5-299294
        Împrumuturi4-236240612-6
            Termen scurt-724-31-613-18
            Termen lung11-26027112-112
        Credite comerciale şi avansuri1701 165-994-115218-333
            Termen scurt1721 164-992-114220-334
            Termen lung-21-3-1-21
        Alte creanţe / angajamente externe401525-34-8
            Termen scurt401525-34-8
            Termen lung000000
        DST (alocări)-00-00
    Active de rezervă-507--507345-345

*) Date provizorii, obţinute prin însumarea datelor lunare

Notă: Diferenţele între datele pe total şi suma componentelor provin din rotunjiri.