Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 08.2017

01.08.2017 - Rezervele internaţionale - iulie 2017
Comunicat de presă

02.08.2017 - Rezervele internaţionale - iulie 2017
Date statistice

04.08.2017 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

04.08.2017 - Buletin lunar 6/2017
Secţiune statistică

07.08.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - iunie 2017
Date statistice

07.08.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - iunie 2017
Date statistice

08.08.2017 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, august 2017
Conferință de presă

10.08.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - iunie 2017
Date statistice

11.08.2017 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 4 august
Publicare ora 15:00

14.08.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iunie 2017
Comunicat de presă

16.08.2017 - Balanţa de plăţi – iunie 2017
Date statistice

16.08.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

16.08.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

16.08.2017 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul II 2017
Date statistice

17.08.2017 - Datoria externă - iunie 2017
Date statistice

17.08.2017 - Poziţia investiţională internaţională - trimestrul II 2017
Date statistice

17.08.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – stocuri
Date statistice

21.08.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - iulie 2017
Date statistice

24.08.2017 - Indicatori monetari - iulie 2017
date statistice

24.08.2017 - Indicatori monetari - Iulie 2017
Comunicat de presă

25.08.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - iulie 2017
Date statistice

28.08.2017 - Buletin lunar 6/2017
Versiune integrală

30.08.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – iulie 2017
Date statistice