Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 01.2017

03.01.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – noiembrie 2016
Date statistice

03.01.2017 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul III 2016
Date statistice

03.01.2017 - Rezervele internaţionale - decembrie 2016
Comunicat de presă

04.01.2017 - Rezervele internaţionale - decembrie 2016
Date statistice

05.01.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - noiembrie 2016
Date statistice

05.01.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - noiembrie 2016
date statistice

06.01.2017 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

06.01.2017 - Buletin lunar 11/2016
Secţiune statistică

10.01.2017 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul III 2016
Date statistice

10.01.2017 - Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice - trimestrul III 2016
Date statistice

13.01.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - noiembrie 2016
Date statistice

13.01.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2016
Comunicat de presă

16.01.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții - noiembrie 2015
Date statistice

16.01.2017 - Balanţa de plăţi - noiembrie 2016
Date statistice

16.01.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții - noiembrie 2016
Date statistice

17.01.2017 - Datoria externă - noiembrie 2016
Date statistice

20.01.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - decembrie 2015
Date statistice

25.01.2017 - Indicatori monetari - decembrie 2016
Date statistice

25.01.2017 - Indicatori monetari - decembrie 2016
Comunicat de presă

26.01.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - decembrie 2016
Date statistice

27.01.2017 - Buletin lunar 11/2016
Versiune integrală

31.01.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – decembrie 2016
Date statistice