Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 10.2017

02.10.2017 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2017
Date statistice

02.10.2017 - Conturi financiare anuale
Date statistice

02.10.2017 - Rezervele internaţionale - septembrie 2017
Comunicat de presă

03.10.2017 - Rezervele internaţionale - septembrie 2017
Date statistice

03.10.2017 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

05.10.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - august 2017
Date statistice

05.10.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - august 2017
Date statistice

05.10.2017 - Buletin lunar 8/2017
Secţiune statistică

10.10.2017 - Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice - trimestrul II 2017
Date statistice

10.10.2017 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul II 2017
Date statistice

10.10.2017 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 3 octombrie
Publicare ora 15:00

11.10.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - august 2017
Date statistice

16.10.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - august 2017
Comunicat de presă

17.10.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

17.10.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

17.10.2017 - Balanţa de plăţi – august 2017
Date statistice

18.10.2017 - Datoria externă - august 2017
Date statistice

20.10.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - septembrie 2017
Date statistice

24.10.2017 - Indicatori monetari – septembrie 2017
Date statistice

24.10.2017 - Indicatori monetari - Septembrie 2017
Comunicat de presă

25.10.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - septembrie 2017
Date statistice

26.10.2017 - Buletin lunar 8/2017
Versiune integrală

30.10.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – septembrie 2017
Date statistice