Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2017

02.05.2017 - Rezervele internaţionale - aprilie 2017
Comunicat de presă

03.05.2017 - Rezervele internaţionale - aprilie 2017
Date statistice

04.05.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – martie 2017
Date statistice

05.05.2017 - Indicatori de risc bancar: credite - martie 2017
Date statistice

05.05.2017 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - martie 2017
Date statistice

05.05.2017 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

09.05.2017 - Buletin lunar 3/2017
Secţiune statistică

15.05.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – tranzacții
Date statistice

15.05.2017 - Balanţa de plăţi – martie 2017
Date statistice

15.05.2017 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2017
Comunicat de presă

15.05.2017 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, mai 2017
Conferință de presă

15.05.2017 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 5 mai
Publicare ora 15:00

15.05.2017 - Comerțul internațional cu servicii – tranzacții
Date statistice

16.05.2017 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul I 2017
Date statistice

16.05.2017 - Active și pasive ale fondurilor de Investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară- martie 2017
Date statistice

17.05.2017 - Datoria externă - martie 2017
Date statistice

17.05.2017 - Investiții directe – principiul direcțional – stocuri
Date statistice

17.05.2017 - Poziţia investiţională internaţională - trimestrul I 2017
Date statistice

22.05.2017 - Centrala Incidentelor de Plăţi - aprilie 2017
Date statistice

24.05.2017 - Indicatori monetari - Aprilie 2017
Date statistice

24.05.2017 - Indicatori monetari - Aprilie 2017
Comunicat de presă

25.05.2017 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - aprilie 2017
Date statistice

25.05.2017 - Raportul asupra stabilității financiare, mai 2017
Conferința de presă

26.05.2017 - Buletin lunar 3/2017
Versiune integrală

31.05.2017 - Ratele dobânzilor practicate de instituţiile de credit – aprilie 2017
Date statistice