Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2018

01.02.2018 - Rezervele internaţionale - ianuarie 2018
Comunicat de presă

02.02.2018 - Rezervele internaţionale - ianuarie 2018
Date statistice

05.02.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Decembrie 2017
Date statistice

05.02.2018 - Buletin lunar 12/2017
Secțiune statistică

05.02.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Decembrie 2017
Date statistice

07.02.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

09.02.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2017
Date statistice

13.02.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.02.2018 - Balanța de plăți - Decembrie 2017
Date statistice

13.02.2018 - Balanța de plăți și datoria externă - decembrie 2017
Comunicat de presă

13.02.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.02.2018 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2017
Date statistice

14.02.2018 - Datoria externă - Decembrie 2017
Date statistice

14.02.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 7 februarie
Publicare ora 15:00

14.02.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

15.02.2018 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul IV 2017
Date statistice

20.02.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Ianuarie 2018
Date statistice

23.02.2018 - Indicatori monetari - Ianuarie 2018
Date statistice

23.02.2018 - Indicatori monetari – Ianuarie 2018
Comunicat de presă

26.02.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - ianuarie 2018
Date statistice

27.02.2018 - Buletin lunar 12/2017
Versiune integrală