Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 07.2018

02.07.2018 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul I 2018
Date statistice

02.07.2018 - Rezervele internaţionale - iunie 2018
Comunicat de presă

03.07.2018 - Rezervele internaţionale - iunie 2018
Date statistice

04.07.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

05.07.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Mai 2018
Date statistice

05.07.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Mai 2018
Date statistice

06.07.2018 - Buletin lunar 5/2018
Secțiune statistică

09.07.2018 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul I 2018
Date statistice

09.07.2018 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul I 2018
Date statistice

11.07.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Mai 2018
Date statistice

11.07.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 4 iulie
Publicare ora 15:00

16.07.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

16.07.2018 - Balanța de plăți și datoria externă – mai 2018
Comunicat de presă

16.07.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

16.07.2018 - Balanța de plăți - Mai 2018
Date statistice

17.07.2018 - Datoria externă - Mai 2018
Date statistice

20.07.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Iunie 2018
Date statistice

24.07.2018 - Indicatori monetari - Iunie 2018
Date statistice

24.07.2018 - Indicatori monetari – Iunie 2018
Comunicat de presă

25.07.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - iunie 2018
Date statistice

27.07.2018 - Buletin lunar 5/2018
Versiune integrală

30.07.2018 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iunie 2018
Date statistice