Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2019

01.02.2019 - Rezervele internaționale - ianuarie 2019
Comunicat de presă

04.02.2019 - Rezervele internaţionale - ianuarie 2019
Date statistice

05.02.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Decembrie 2018
Date statistice

05.02.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Decembrie 2018
Date statistice

06.02.2019 - Buletin lunar 12/2018
Secțiune statistică

07.02.2019 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

08.02.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2018
Date statistice

11.02.2019 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, februarie 2019
Conferință de presă

13.02.2019 - Datoria externă - Decembrie 2018
Date statistice

13.02.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.02.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.02.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - decembrie 2018
Comunicat de presă

13.02.2019 - Balanța de plăți - Decembrie 2018
Date statistice

14.02.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

14.02.2019 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 7 februarie
Publicare ora 15:00

14.02.2019 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2018
Date statistice

20.02.2019 - Centrala incidențelor de plăți - Ianuarie 2019
Date statistice

25.02.2019 - Indicatori monetari - Ianuarie 2019
Date statistice

25.02.2019 - Indicatori monetari - Ianuarie 2019
Comunicat de presă

26.02.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – ianuarie 2019
Date statistice

28.02.2019 - Buletin lunar 12/2018
Versiune integrală