Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 04.2018

02.04.2018 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul IV 2017
Date statistice

02.04.2018 - Rezervele internaţionale - martie 2018
Comunicat de presă

03.04.2018 - Rezervele internaţionale - martie 2018
Date statistice

04.04.2018 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

05.04.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Februarie 2018
Date statistice

05.04.2018 - Buletin lunar 2/2018
Secțiune statistică

05.04.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Februarie 2018
Date statistice

10.04.2018 - Conturile financiare trimestriale ale sectoarelor instituționale - trimestrul IV 2017
Date statistice

10.04.2018 - Conturile financiare trimestriale ale administrației publice - trimestrul IV 2017
Date statistice

12.04.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Februarie 2018
Date statistice

13.04.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.04.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.04.2018 - Balanța de plăți și datoria externă - februarie 2018
Comunicat de presă

13.04.2018 - Balanța de plăți - Februarie 2018
Date statistice

16.04.2018 - Datoria externă - Februarie 2018
Date statistice

16.04.2018 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 4 aprilie
Publicare ora 15:00

20.04.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Martie 2018
Date statistice

25.04.2018 - Indicatori monetari - Martie 2018
Date statistice

25.04.2018 - Indicatori monetari – Martie 2018
Comunicat de presă

26.04.2018 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali - martie 2018
Date statistice

27.04.2018 - Buletin lunar 2/2018
Versiune integrală