Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 12.2018

05.12.2018 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Octombrie 2018
Date statistice

05.12.2018 - Indicatori de risc bancar: credite - Octombrie 2018
Date statistice

12.12.2018 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Octombrie 2018
Date statistice

14.12.2018 - Balanța de plăți - Octombrie 2018
Date statistice

14.12.2018 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.12.2018 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

17.12.2018 - Datoria externă - Octombrie 2018
Date statistice

20.12.2018 - Centrala incidențelor de plăți - Noiembrie 2018
Date statistice

28.12.2018 - Indicatori monetari - Noiembrie 2018
Date statistice