Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - august)* 2018 (ianuarie - august)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL13 5048 0025 50114 5509 1715 379
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 9201201 7991 9561241 832
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII205193142122048
3. SERVICII DE TRANSPORT4 0501 5352 5154 2761 8262 451
    Transport maritim113149-3694139-44
        pasageri02-1000
        mărfuri68131-6558123-66
        altele421627341521
    Transport aerian48444242421503-83
        pasageri244333-87229411-184
        mărfuri30226372510
        altele212901221556490
    Transport rutier3 1607232 4373 4439002 543
        pasageri2021823820
        mărfuri3 0565722 4843 3527342 618
        altele85148-6370162-93
    Transport feroviar8283-28696-9
        pasageri11004-1
        mărfuri766878081-3
        altele312-8612-4
    Transport pe canale navigabile interne502523433313
        pasageri010000
        mărfuri119216111
        altele35132230218
    Servicii de transport prin conducte5005048048
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri14013906
    Alte servicii auxiliare de transport5660-25564-7
    Servicii poştale şi de curierat4353-138089-10
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 5151 985-4711 5572 372-816
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2965723730257243
    Servicii de construcţii în străinătate2692723926824244
    Servicii de construcţii în România2629-33436-1
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII24135-11022130-108
7. SERVICII FINANCIARE18510480232101131
    Servicii financiare directe15178731859393
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3429647739
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE42498-45647544-496
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 5461 1741 3742 9331 3001 633
    Servicii de telecomunicaţii498398101529389142
    Servicii informatice1 7636421 1212 0627661 296
    Servicii informaţionale286134151340146195
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 6562 1085492 9642 452511
    Servicii de cercetare-dezvoltare147174-27163227-64
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 1788143631 333908427
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice723573151832554277
            Servicii juridice492325533519
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1815312816963106
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice492495-2610456153
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice453241212499351150
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 3331 1212121 4701 319152
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice701366335764377387
            Servicii de arhitectură17791034
            Servicii de inginerie3548526642593333
            Servicii ştiinţifice şi tehnice3302706032827949
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1829-93080-52
        Leasing operaţional28126-9631142-112
        Servicii comerciale2071426420517133
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte375458-82445551-107
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE4859-114353-11
    Servicii audio-vizuale816-10814-8
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale414103638-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1634-1828-2

*) Date revizuite
**) Date provizorii