Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - februarie)* 2018 (ianuarie - februarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL2 9571 7641 1943 3562 1661 188
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR4433340945631424
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII4447-3625210
3. SERVICII DE TRANSPORT8673515161 003427576
    Transport maritim2233-112937-8
        pasageri01-1000
        mărfuri1228-162033-14
        altele9351046
    Transport aerian93116-21109141-32
        pasageri4193-5153113-61
        mărfuri641862
        altele471829482226
    Transport rutier681151530790188600
        pasageri404606
        mărfuri659117543761150611
        altele1734-162238-16
    Transport feroviar1820-22020-1
        pasageri000000
        mărfuri1617019180
        altele12-102-2
    Transport pe canale navigabile interne13481284
        pasageri000000
        mărfuri211220
        altele937963
    Servicii de transport prin conducte1401412012
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri303202
    Alte servicii auxiliare de transport1313-114140
    Servicii poştale şi de curierat1215-51417-2
4. TURISM/ CĂLĂTORII313395-83306489-183
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII671058731360
    Servicii de construcţii în străinătate6565964658
    Servicii de construcţii în România34-1962
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII534-28623-16
7. SERVICII FINANCIARE421922542728
    Servicii financiare directe341916462521
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)817828
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE13118-10510143-133
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE555283272658369289
    Servicii de telecomunicaţii106921512610323
    Servicii informatice384166218455233221
    Servicii informaţionale632538773344
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI595454141713571142
    Servicii de cercetare-dezvoltare3440-63845-8
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială25619066325226100
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1511401019715245
            Servicii juridice11651468
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală471731411426
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice91117-2514213211
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice10550561287255
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri3052248135029950
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice16276861779582
            Servicii de arhitectură020220
            Servicii de inginerie851669912169
            Servicii ştiinţifice şi tehnice765918867313
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier65168-2
        Leasing operaţional634-28834-26
        Servicii comerciale492919523517
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte82793106127-21
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE911-21114-3
    Servicii audio-vizuale22-226-4
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale880981
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE58-348-5

*) Date revizuite
**) Date provizorii