Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 2018
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL20 69412 4828 21122 01713 9088 109
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 8861822 7022 7931772 615
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII3383073330128716
3. SERVICII DE TRANSPORT6 1862 3573 8286 5092 7943 717
    Transport maritim173224-51153217-62
        pasageri02-1000
        mărfuri107198-9396192-98
        altele622240562334
    Transport aerian73366568726778-55
        pasageri371495-122409640-232
        mărfuri483412513713
        altele316139177266100165
    Transport rutier4 8321 1253 7085 1441 3783 765
        pasageri33230381228
        mărfuri4 6648923 7725 0031 1303 875
        altele135228-94102238-136
    Transport feroviar1251240134145-11
        pasageri11002-1
        mărfuri1161069124126-2
        altele516-81015-4
    Transport pe canale navigabile interne754429755322
        pasageri010000
        mărfuri161512421-1
        altele532429513119
    Servicii de transport prin conducte7407472072
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri190181338
    Alte servicii auxiliare de transport8691-39197-5
    Servicii poştale şi de curierat7185-18108117-12
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 2373 074-8372 4523 655-1 203
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4518636242377341
    Servicii de construcţii în străinătate4024035837137333
    Servicii de construcţii în România48453534310
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII40206-16433187-156
7. SERVICII FINANCIARE27616910831323677
    Servicii financiare directe2231279625622434
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)53439581243
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE64792-72872782-709
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 9381 8732 0664 5292 0022 529
    Servicii de telecomunicaţii774628147807623185
    Servicii informatice2 7141 0361 6783 2031 1952 007
    Servicii informaţionale450210240517180337
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI4 1863 2988884 5103 613896
    Servicii de cercetare-dezvoltare225274-49268335-65
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 8761 2716041 9981 278720
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 1568772811 270846422
            Servicii juridice793542794435
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2578117724994158
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice82075763939710229
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice719394324728432298
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 0871 7543312 2432 000241
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 0705615091 133570561
            Servicii de arhitectură2310121233
            Servicii de inginerie539132403615148467
            Servicii ştiinţifice şi tehnice5104169350541790
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier3144-126680-17
        Leasing operaţional43192-14747220-174
        Servicii comerciale33422410832223687
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte605731-126680894-217
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE7187-157791-13
    Servicii audio-vizuale1228-181224-16
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale6057371672
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2352-3028-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii