Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - iulie)* 2017 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL10 1535 6864 46911 6427 1664 475
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 5251141 4111 6881071 580
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII167144231751724
3. SERVICII DE TRANSPORT3 1481 0572 0913 4711 5211 954
    Transport maritim93110-1795157-60
        pasageri41402-1
        mărfuri4991-4356142-85
        altele391623361424
    Transport aerian382222159391470-80
        pasageri18813948191372-181
        mărfuri1915625240
        altele1736710517774103
    Transport rutier2 4375401 8962 7286842 045
        pasageri2021617314
        mărfuri2 3504181 9292 6415542 088
        altele68118-5069127-57
    Transport feroviar6377-157382-10
        pasageri000000
        mărfuri5869-126971-3
        altele46-319-6
    Transport pe canale navigabile interne342013442022
        pasageri13-1020
        mărfuri964974
        altele21129301021
    Servicii de transport prin conducte4204244539
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri707808
    Alte servicii auxiliare de transport514554952-2
    Servicii poştale şi de curierat4043-44150-12
4. TURISM/ CĂLĂTORII8751 032-1571 3191 714-396
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2215816425948212
    Servicii de construcţii în străinătate2093317723924214
    Servicii de construcţii în România1324-122123-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII44147-10422110-86
7. SERVICII FINANCIARE146151-51518268
    Servicii financiare directe117135-181517378
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)28151309-7
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE37413-37535446-412
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 7917171 0742 1441 0621 081
    Servicii de telecomunicaţii37326710742433392
    Servicii informatice1 1803658181 470630840
    Servicii informaţionale23584150250100150
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 1161 7483682 3221 828494
    Servicii de cercetare-dezvoltare12810026126143-18
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială9687082611 045714331
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice57554134646522123
            Servicii juridice432320432021
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1764513017648128
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice357473-117425453-27
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice394166227398190208
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 021942801 152972180
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice529282247617327290
            Servicii de arhitectură7701174
            Servicii de inginerie2888220731875242
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2341924128724444
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4130111728-8
        Leasing operaţional20170-15223111-87
        Servicii comerciale1731136219111772
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte258347-91302390-87
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE393824048-8
    Servicii audio-vizuale912-279-4
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale302663438-3
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE4668-211529-15

*) Date revizuite
**) Date provizorii