Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - septembrie)* 2017 (ianuarie - septembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL13 1917 4165 77715 0619 2435 818
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 9511441 8082 1731372 035
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII212185262272226
3. SERVICII DE TRANSPORT4 0791 3892 6904 4951 8412 659
    Transport maritim121145-25125164-37
        pasageri41402-1
        mărfuri64123-6074145-70
        altele501931491832
    Transport aerian509298210514612-99
        pasageri25418766253489-237
        mărfuri2620932267
        altele2289113523097133
    Transport rutier3 1326962 4353 5268152 712
        pasageri2632023518
        mărfuri3 0185392 4763 4136472 767
        altele90151-6389164-73
    Transport feroviar8299-1893911
        pasageri200000
        mărfuri7588-15897910
        altele68-3111-8
    Transport pe canale navigabile interne462719562529
        pasageri35-1030
        mărfuri12841286
        altele291514381227
    Servicii de transport prin conducte5505556056
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1001010010
    Alte servicii auxiliare de transport696076367-3
    Servicii poştale şi de curierat5663-95365-15
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 1881 425-2371 7362 354-619
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2898020933364269
    Servicii de construcţii în străinătate2704422730532272
    Servicii de construcţii în România1935-172932-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII51189-13928130-101
7. SERVICII FINANCIARE186204-1818910286
    Servicii financiare directe152173-221899397
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3330408-8
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE46529-48145572-529
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 3719351 4362 7611 3721 389
    Servicii de telecomunicaţii509367142551432120
    Servicii informatice1 5594671 0961 8878151 072
    Servicii informaţionale300100199323126198
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2 7162 2045123 0002 349651
    Servicii de cercetare-dezvoltare16312536162179-19
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 2538973571 357913443
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice74668560841666174
            Servicii juridice532924552627
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală2195815922961169
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice476599-124555578-24
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice509211296514245269
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 3001 1831191 4861 258226
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice658355304784422363
            Servicii de arhitectură9901596
            Servicii de inginerie35310125340598306
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2982455136431550
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier4737102436-10
        Leasing operaţional25208-18529143-112
        Servicii comerciale2211428224815196
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte349440-93397506-108
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE474715263-10
    Servicii audio-vizuale1314-2913-4
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale343354450-5
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE5887-271937-19

*) Date revizuite
**) Date provizorii