Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2018 (ianuarie - februarie)* 2019 (ianuarie - februarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL3 1981 9971 2013 7582 4351 323
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR4552842749224467
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII51501685414
3. SERVICII DE TRANSPORT9493995511 113515598
    Transport maritim2030-104059-19
        pasageri000000
        mărfuri1326-143254-23
        altele634844
    Transport aerian86106-20102145-43
        pasageri4585-4149114-64
        mărfuri86214114
        altele331418382017
    Transport rutier772204569891237654
        pasageri524624
        mărfuri753164589871197674
        altele1438-241439-25
    Transport feroviar222112325-2
        pasageri000000
        mărfuri211822223-1
        altele13-102-1
    Transport pe canale navigabile interne10641284
        pasageri000000
        mărfuri421420
        altele642842
    Servicii de transport prin conducte1201210010
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri302220
    Alte servicii auxiliare de transport1316-31518-4
    Servicii poştale şi de curierat1316-31820-2
4. TURISM/ CĂLĂTORII306489-183320576-255
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII651153781463
    Servicii de construcţii în străinătate5645266660
    Servicii de construcţii în România9811283
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII544-39444-40
7. SERVICII FINANCIARE572433482523
    Servicii financiare directe442223402217
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)12110846
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE10142-13117138-122
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE639297342758365393
    Servicii de telecomunicaţii98881012610224
    Servicii informatice461182278536229306
    Servicii informaţionale792554963363
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI653501151839662178
    Servicii de cercetare-dezvoltare3750-134855-8
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială28618899369218150
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1721264622814484
            Servicii juridice118414106
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală491237531737
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice112106516011843
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice11462531417467
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri3302646642338835
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1728092220114106
            Servicii de arhitectură200806
            Servicii de inginerie8819691073275
            Servicii ştiinţifice şi tehnice8260221068026
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier57-11217-6
        Leasing operaţional835-27938-28
        Servicii comerciale47389634221
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte99106-8120179-58
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE912-422157
    Servicii audio-vizuale25-324-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale78-119128
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE00004-4

*) Date revizuite
**) Date provizorii