Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - mai)* 2018 (ianuarie - mai)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL8 0554 8533 2048 4125 3883 024
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 180771 1001 156901 068
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII12512331271244
3. SERVICII DE TRANSPORT2 4249901 4362 5181 1131 404
    Transport maritim6789-225675-20
        pasageri02-1000
        mărfuri3978-393467-32
        altele2591619912
    Transport aerian263322-59229356-127
        pasageri125258-133119300-182
        mărfuri1814320145
        altele1225171893949
    Transport rutier1 9094411 4682 0465291 516
        pasageri1111013410
        mărfuri1 8483481 5011 9934271 565
        altele4992-423998-60
    Transport feroviar5351156543
        pasageri000000
        mărfuri5044653475
        altele16-416-2
    Transport pe canale navigabile interne321317291613
        pasageri010000
        mărfuri644953
        altele2281519109
    Servicii de transport prin conducte3203230030
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri606605
    Alte servicii auxiliare de transport3637-13440-6
    Servicii poştale şi de curierat3036-93744-7
4. TURISM/ CĂLĂTORII7891 102-3148161 305-489
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1853315317730144
    Servicii de construcţii în străinătate1741815515111140
    Servicii de construcţii în România1215-325215
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII1884-6517115-100
7. SERVICII FINANCIARE11353591355878
    Servicii financiare directe9450451095456
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1951527421
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE25327-30429331-302
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 5217427781 680820862
    Servicii de telecomunicaţii2902345729122269
    Servicii informatice1 0544416131 187528660
    Servicii informaţionale1756710820268132
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 6381 2663721 7321 366366
    Servicii de cercetare-dezvoltare9297-689106-18
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială741503237770517252
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice45836691479357122
            Servicii juridice301415301910
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală13437981194177
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice292314-2233229734
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice282136146291160131
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri807667140872743129
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice431228203442223217
            Servicii de arhitectură651522
            Servicii de inginerie2224917223149183
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2021743020417331
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1222-81543-29
        Leasing operaţional1582-671682-65
        Servicii comerciale12881461309534
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte218253-34272300-28
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE2832-42331-9
    Servicii audio-vizuale55-2511-7
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2426-21822-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1121-1124-2

*) Date revizuite
**) Date provizorii