Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - noiembrie)* 2017 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL16 2759 2217 05618 75911 5537 207
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 4211812 2412 6651662 498
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2682323428927121
3. SERVICII DE TRANSPORT5 0721 7243 3485 6012 2663 337
    Transport maritim154174-21152202-47
        pasageri41402-1
        mărfuri82149-6891178-88
        altele642243592138
    Transport aerian637373263689763-73
        pasageri32023683352603-252
        mărfuri312410433210
        altele286114171300128172
    Transport rutier3 8888663 0224 3639973 367
        pasageri3132429226
        mărfuri3 7516713 0774 2057883 418
        altele109188-81127206-77
    Transport feroviar102123-23114113-1
        pasageri200110
        mărfuri93111-19101955
        altele79-4715-6
    Transport pe canale navigabile interne593524693929
        pasageri47-2010
        mărfuri151141415-1
        altele371819491930
    Servicii de transport prin conducte6806868068
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri1201212012
    Alte servicii auxiliare de transport8572118182-2
    Servicii poştale şi de curierat6778-135669-16
4. TURISM/ CĂLĂTORII1 4081 848-4402 0842 917-834
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3629526740181322
    Servicii de construcţii în străinătate3405528636339324
    Servicii de construcţii în România2239-184040-2
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII60217-16035189-153
7. SERVICII FINANCIARE222235-14257120139
    Servicii financiare directe185203-18219112107
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3532540831
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE57647-58863678-616
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE2 9341 1701 7633 5571 8321 724
    Servicii de telecomunicaţii631455176707578131
    Servicii informatice1 9265951 3342 4511 0341 419
    Servicii informaţionale373119253399221176
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 3492 7216283 7102 909803
    Servicii de cercetare-dezvoltare19814948202247-44
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 5471 1284201 6381 112526
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice911858521 011770242
            Servicii juridice643629683136
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală25010814023082150
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice598715-11771365855
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice639270367625341285
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 6021 4441601 8721 550320
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice818455365963496467
            Servicii de arhitectură12111271017
            Servicii de inginerie446135312481123355
            Servicii ştiinţifice şi tehnice3623105145536293
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier5743132735-8
        Leasing operaţional31245-21640173-131
        Servicii comerciale26516610230720699
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte432534-104534641-107
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE625586878-9
    Servicii audio-vizuale1516-21124-14
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale47391257526
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE6697-292246-25

*) Date revizuite
**) Date provizorii