Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie - iunie)* 2018 (ianuarie - iunie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL9 8475 9303 91910 2176 5593 657
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 447931 3511 4951081 387
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII15114751521486
3. SERVICII DE TRANSPORT2 9751 2111 7673 0301 3411 688
    Transport maritim83109-266891-24
        pasageri02-1000
        mărfuri4995-474181-39
        altele311220231114
    Transport aerian330396-66279434-155
        pasageri160317-157145366-222
        mărfuri2217424176
        altele15163881094860
    Transport rutier2 3435401 8022 4606341 825
        pasageri1421216512
        mărfuri2 2694281 8422 3965121 883
        altele59110-5047117-71
    Transport feroviar6361167643
        pasageri000000
        mărfuri5952763566
        altele18-517-3
    Transport pe canale navigabile interne381620351916
        pasageri010000
        mărfuri8541164
        altele26918231211
    Servicii de transport prin conducte3803836036
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri707706
    Alte servicii auxiliare de transport4245-24048-7
    Servicii poştale şi de curierat3543-114452-8
4. TURISM/ CĂLĂTORII9701 361-3929901 623-634
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2254118621337174
    Servicii de construcţii în străinătate2092118718213169
    Servicii de construcţii în România1719-230256
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII19101-8020134-117
7. SERVICII FINANCIARE13964741578771
    Servicii financiare directe11660571276464
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2361931236
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE31384-35535395-359
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE1 8489059422 0149911 026
    Servicii de telecomunicaţii3592847635126784
    Servicii informatice1 2725387341 420638783
    Servicii informaţionale2158313224283157
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 9961 5564402 0801 651429
    Servicii de cercetare-dezvoltare109123-15106128-23
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială897604292923620302
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice553440113573429144
            Servicii juridice361718362312
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală150431071404989
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice365378-1340035741
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice343163180350191159
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri9928301611 049902147
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice531280251533269262
            Servicii de arhitectură963623
            Servicii de inginerie2726420727860219
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2492094124720739
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier1524-71850-33
        Leasing operaţional2098-772098-77
        Servicii comerciale1621006115711443
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte261328-66324371-47
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE3440-62838-11
    Servicii audio-vizuale67-3613-8
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale2932-22226-2
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1325-1335-3

*) Date revizuite
**) Date provizorii