Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie - aprilie)* 2017 (ianuarie - aprilie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL5 6183 1302 4866 2173 7702 448
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR8526578791967851
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII94751996898
3. SERVICII DE TRANSPORT1 7395891 1491 8647531 113
    Transport maritim5164-134968-19
        pasageri10102-1
        mărfuri2852-252858-30
        altele22111119711
    Transport aerian20011783195243-48
        pasageri93732089194-105
        mărfuri118313112
        altele953559943756
    Transport rutier1 3563061 0501 4713311 141
        pasageri1008808
        mărfuri1 3102371 0711 4242581 167
        altele3767-313873-35
    Transport feroviar3644-84042-3
        pasageri000000
        mărfuri3440-636361
        altele13-224-3
    Transport pe canale navigabile interne1999261114
        pasageri110000
        mărfuri432533
        altele138518712
    Servicii de transport prin conducte2402427027
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri404505
    Alte servicii auxiliare de transport2727029280
    Servicii poştale şi de curierat2122-12530-8
4. TURISM/ CĂLĂTORII471546-75609872-263
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII1312710514827122
    Servicii de construcţii în străinătate1261810814416127
    Servicii de construcţii în România57-2510-5
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII2997-651360-47
7. SERVICII FINANCIARE7983-3745123
    Servicii financiare directe6364-2734232
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1716-1010-9
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE20213-19322250-228
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE9664075591 181581599
    Servicii de telecomunicaţii1961484922517748
    Servicii informatice635211427819351469
    Servicii informaţionale13449851355481
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI1 1869742121 263985278
    Servicii de cercetare-dezvoltare7153177581-7
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială545405141555406149
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice3213091332830125
            Servicii juridice271314251211
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală992574853353
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice196272-76217256-40
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice22495128227105123
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri57151854635498137
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice292163129346169177
            Servicii de arhitectură44024-1
            Servicii de inginerie1604811217541134
            Servicii ştiinţifice şi tehnice1281091817012546
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier241591116-5
        Leasing operaţional11108-991271-59
        Servicii comerciale996139966035
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte144171-27168181-13
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE201741920-1
    Servicii audio-vizuale56-144-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale1611515150
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2839-12916-6

*) Date revizuite
**) Date provizorii