Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2017 (ianuarie)* 2018 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL1 4678715961 6491 050599
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2181820023415219
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2228-626233
3. SERVICII DE TRANSPORT403170233490207283
    Transport maritim1015-51318-5
        pasageri01-1000
        mărfuri612-6816-8
        altele422523
    Transport aerian4860-116677-11
        pasageri2148-273462-28
        mărfuri220431
        altele25916281216
    Transport rutier3157124437886293
        pasageri202303
        mărfuri3045525036367296
        altele816-71218-6
    Transport feroviar810-2910-1
        pasageri000000
        mărfuri78-1880
        altele01-1110
    Transport pe canale navigabile interne320541
        pasageri000000
        mărfuri11012-1
        altele110422
    Servicii de transport prin conducte707606
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri101101
    Alte servicii auxiliare de transport660770
    Servicii poştale şi de curierat56-245-1
4. TURISM/ CĂLĂTORII173197-25172254-82
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2952433726
    Servicii de construcţii în străinătate2732429326
    Servicii de construcţii în România230440
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII210-8318-15
7. SERVICII FINANCIARE451332261214
    Servicii financiare directe331023211110
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)1239414
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE753-46657-50
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE269150119324191133
    Servicii de telecomunicaţii544411655510
    Servicii informatice1829290223110113
    Servicii informaţionale321418352510
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2942177732825671
    Servicii de cercetare-dezvoltare1821-31824-6
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială12290321409446
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice66660856123
            Servicii juridice532633
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1781016610
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice4355-12635310
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice562432553322
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1541064817013832
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice793940844143
            Servicii de arhitectură010312
            Servicii de inginerie45837411031
            Servicii ştiinţifice şi tehnice34314393010
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier220220
        Leasing operaţional312-9414-10
        Servicii comerciale28151328209
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte423845261-9
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE36-367-2
    Servicii audio-vizuale11-113-2
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale35-2541
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE34-124-2

*) Date revizuite
**) Date provizorii