Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2016 (ianuarie)* 2017 (ianuarie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL1 2746955781 499907592
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2071719021916203
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII201542228-7
3. SERVICII DE TRANSPORT373129244447180268
    Transport maritim1115-41316-3
        pasageri000000
        mărfuri712-5714-7
        altele431523
    Transport aerian48272159590
        pasageri211653046-16
        mărfuri220321
        altele25916261115
    Transport rutier2856522033875262
        pasageri202302
        mărfuri2755122332559266
        altele813-61016-6
    Transport feroviar811-3911-2
        pasageri000000
        mărfuri810-2810-2
        altele01-1110
    Transport pe canale navigabile interne422632
        pasageri000110
        mărfuri110110
        altele321412
    Servicii de transport prin conducte606606
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri101101
    Alte servicii auxiliare de transport56-1871
    Servicii poştale şi de curierat43178-1
4. TURISM/ CĂLĂTORII1111091181192-11
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2952431921
    Servicii de construcţii în străinătate2832529424
    Servicii de construcţii în România12-125-3
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII18172719-12
7. SERVICII FINANCIARE191901721-4
    Servicii financiare directe1315-216115
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)532110-9
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE759-52555-50
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE222104118268145124
    Servicii de telecomunicaţii44368634617
    Servicii informatice13955851728785
    Servicii informaţionale381325331221
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI2622095329423361
    Servicii de cercetare-dezvoltare1713317153
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială11988311349737
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice6566-178744
            Servicii juridice523532
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1951420614
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice4159-195365-12
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice542132562333
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1271091814312221
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice624517693929
            Servicii de arhitectură110110
            Servicii de inginerie381325381127
            Servicii ştiinţifice şi tehnice2331-830273
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier761440
        Leasing operaţional318-16317-15
        Servicii comerciale20101024177
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte3429543430
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE24-145-2
    Servicii audio-vizuale110120
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale12-123-1
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE59-4340

*) Date revizuite
**) Date provizorii