Conferință dedicată prezentării raportului de țară al Comisiei Europene

9 martie 2016


  • Raportul de țară al României pentru 2016
    Inclusiv un bilanț aprofundat privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice
  • Comunicare a CE privind raportul de țară (lb. engleză)