Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T2/2017T3/2017T4/2017T1/2018iun. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung69 777,368 473,668 613,068 549,1 66 902,1
      Datorie publică directă33 273,932 483,133 101,634 375,3 32 554,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 455,510 674,110 486,910 442,5 9 157,4
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)29,429,128,228,0 25,6
           - Emisiuni de obligaţiuni21 514,521 540,122 360,223 714,7 23 190,7
           - Bănci private157,5143,0124,8111,4 105,2
           - Altele117,096,7101,478,7 76,0
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată479,2459,3432,2409,6 389,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)245,9229,9222,4206,5 199,2
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)233,3229,4209,8203,1 189,9
      Datorie privată (negarantată public)31 452,831 135,031 311,929 982,7 29 948,1
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 857,71 955,82 058,52 017,3 1 928,7
           - Investiţii de portofoliu162,5188,4185,2185,1 120,9
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 432,728 990,729 068,227 780,3 27 898,6
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 370,03 217,52 596,52 619,9 2 820,0
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 201,31 178,71 170,91 161,6 1 190,0
Datorie externă pe termen scurt24 706,525 066,924 864,227 315,5 28 468,9

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T2/2017T3/2017T4/2017T1/2018iun. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:9 834,314 697,318 583,73 231,7 9 429,6
      - publică directă1 094,33 008,13 565,3535,7 3 389,6
      - public garantată61,882,4108,119,7 45,1
      - privată (negarantată public)7 964,110 561,612 646,82 008,9 5 232,5
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor698,71 020,42 230,2656,2 739,8
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI15,424,833,311,2 22,6
Serviciul datoriei pe termen scurt21 766,434 513,453 668,611 376,2 22 322,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.