Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2016T1/2017T2/2017T3/2017dec. 2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung69 644,769 784,069 646,968 661,2 68 754,2
      Datorie publică directă31 752,132 069,233 274,832 491,2 33 101,7
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 748,311 664,211 446,710 675,0 10 487,3
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)30,730,629,429,1 28,2
           - Emisiuni de obligaţiuni19 600,220 074,821 514,521 540,1 22 360,2
           - Bănci private224,6168,3157,6143,0 124,8
           - Altele148,3131,2126,7104,0 101,2
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată547,1527,3480,7460,1 432,2
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)284,8269,2247,4230,7 222,4
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)262,4258,1233,3229,4 209,8
      Datorie privată (negarantată public)32 453,332 580,031 493,531 314,1 31 438,5
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 887,31 799,41 812,81 961,3 2 043,9
           - Investiţii de portofoliu165,6162,6162,5188,4 185,0
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 400,430 618,029 518,329 164,3 29 209,6
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 637,43 356,93 196,53 217,1 2 610,9
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 254,91 250,71 201,31 178,7 1 170,9
Datorie externă pe termen scurt23 265,124 305,824 251,624 542,1 25 199,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2016T1/2017T2/2017T3/2017dec. 2017
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:21 041,84 419,87 523,212 235,5 15 827,0
      - publică directă5 714,8502,31 151,93 007,8 3 564,8
      - public garantată141,118,361,882,4 108,1
      - privată (negarantată public)13 502,23 358,15 391,98 099,8 9 888,5
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor1 548,7534,7902,21 020,7 2 232,3
      - împrumuturi de la FMI122,9--- -
      - alocări de DST de la FMI11,96,415,424,8 33,3
Serviciul datoriei pe termen scurt49 393,911 261,624 944,138 680,6 52 719,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.