Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T4/2017T1/2018T2/2018T3/2018dec. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung68 520,268 847,966 641,866 614,2 67 219,4
      Datorie publică directă33 117,534 382,032 543,432 681,5 33 711,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)10 505,810 463,39 160,19 008,3 8 803,5
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)26,326,225,625,6 16,5
           - Emisiuni de obligaţiuni22 366,723 714,723 190,723 509,2 24 737,8
           - Bănci private126,2112,8105,291,8 88,1
           - Altele92,565,061,846,6 65,4
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată432,2409,6389,1371,5 351,9
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)222,4206,5199,2182,4 176,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)209,8203,1189,9189,1 175,4
      Datorie privată (negarantată public)31 330,930 385,529 761,429 824,5 29 849,4
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)2 020,71 973,91 923,61 906,4 2 045,3
           - Investiţii de portofoliu183,8185,3120,9121,5 112,4
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)29 126,528 226,227 716,927 796,5 27 691,7
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 468,62 509,12 757,92 551,5 2 110,4
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 170,91 161,61 190,01 185,2 1 196,3
Datorie externă pe termen scurt28 840,528 148,329 818,830 186,2 31 256,4

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T4/2017T1/2018T2/2018T3/2018dec. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:19 440,23 438,19 586,813 630,2 17 338,4
      - publică directă3 566,1536,73 393,03 944,7 4 658,3
      - public garantată109,119,745,164,5 81,7
      - privată (negarantată public)13 494,92 349,75 502,88 393,9 10 917,8
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor2 236,8520,8623,31 198,3 1 639,9
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI33,311,222,629,1 40,7
Serviciul datoriei pe termen scurt41 450,911 041,121 288,932 836,3 43 824,1

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.