Datoria externă - BPM6


Datoria externă brută este alcătuită din soldul pasivelor reale, actuale şi necondiţionate ce presupun plăţi viitoare de rate de capital şi/sau de dobânzi, datorate de rezidenţii unei economii faţă de nerezidenţi (conform definiţiei din External Debt Statistics: Guide for Compilers). Compilarea datelor statistice privind datoria externă brută se realizează în conformitate cu metodologia FMI şi UE (Balance of Payments Manual - BPM6; Manual on Government Deficit and Debt Implementation of ESA 2010 2014 Edition).

Datoria publică externă este înregistrată, monitorizată şi administrată de către Ministerul Finanţelor Publice (Legea nr. 109/2008 pentru aprobarea OUG 64/2007 privind datoria publică). Operaţiunile valutare de capital de natura datoriei private externe pe termen mediu şi lung (TML) se notifică la BNR conform prevederilor Regulamentulului nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).

Datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind datoria externă sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente perioadelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016

Structura pe debitori şi creditori

T1/2017T2/2017T3/2017T4/2017mar. 2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
Datorie externă pe termen lung69 468,169 777,368 473,668 613,0 69 598,0
      Datorie publică directă32 061,133 273,932 483,133 101,6 34 375,3
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)11 662,011 455,510 674,110 486,9 10 442,5
           - Instituţii bilaterale (credite financiare)30,629,429,128,2 28,0
           - Emisiuni de obligaţiuni20 074,821 514,521 540,122 360,2 23 714,7
           - Bănci private168,3157,5143,0124,8 111,4
           - Altele125,4117,096,7101,4 78,7
           - Angajamente externe preluate la datoria publică conform Ordonanţei 64/2007---- -
      Datorie public garantată525,8479,2459,3432,2 409,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)267,7245,9229,9222,4 206,5
           - Investiţii de portofoliu---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)258,1233,3229,4209,8 203,1
      Datorie privată (negarantată public)32 079,331 452,831 135,031 311,9 31 031,6
           - Instituţii multilaterale (credite financiare)1 799,51 857,71 955,82 058,5 2 017,3
           - Investiţii de portofoliu162,6162,5188,4185,2 185,3
           - Linii de finanţare---- -
           - Altele (credite financiare, comerciale, s.a.)30 117,229 432,728 990,729 068,2 28 829,0
      Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor3 551,23 370,03 217,52 596,5 2 619,9
      Împrumuturi de la FMI---- -
      Alocări de DST de la FMI1 250,71 201,31 178,71 170,9 1 161,6
Datorie externă pe termen scurt24 007,324 706,525 066,924 864,2 25 928,6

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.


Serviciul datoriei externe

T1/2017T2/2017T3/2017T4/2017mar. 2018
milioane euro - cumulat de la începutul anului
Datoria pe termen lung, din care:4 091,09 834,314 697,318 583,7 2 922,0
      - publică directă500,71 094,33 008,13 565,3 535,1
      - public garantată20,461,882,4108,1 19,7
      - privată (negarantată public)3 223,17 964,110 561,612 646,8 1 699,9
      - depozite pe termen lung ale nerezidenţilor340,4698,71 020,42 230,2 656,1
      - împrumuturi de la FMI---- -
      - alocări de DST de la FMI6,415,424,833,3 11,2
Serviciul datoriei pe termen scurt11 359,721 766,434 513,453 668,6 14 259,7

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.