Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2015 15 203,93 327,0 2 473,7775,278,2 11 872,88 578,5 7 922,2656,4 3 192,3 2 630,4561,9
2016 15 629,74 041,3 2 688,91 241,8110,6 11 588,48 738,3 8 338,0400,4 2 797,1 2 524,1272,9
2017 17 982,14 139,4 2 753,21 272,9113,3 13 842,710 812,1 10 425,2386,9 2 981,5 2 760,7220,8
2017 T1 14 993,14 153,0 3 063,5919,0170,5 10 840,18 321,8 7 920,2401,6 2 464,9 2 225,2239,7
2017 T2 14 997,74 274,3 3 138,51 012,4123,4 10 723,48 150,6 7 751,8398,8 2 504,2 2 208,4295,8
2017 T3 15 493,44 017,2 2 672,91 153,9190,3 11 476,28 780,4 8 390,5389,9 2 627,1 2 372,7254,5
2017 T4 17 982,14 139,4 2 753,21 272,9113,3 13 842,710 812,1 10 425,2386,9 2 981,5 2 760,7220,8
iul. 2017 15 350,14 631,8 3 320,01 156,6155,1 10 718,38 120,2 7 735,2385,0 2 545,9 2 250,0295,9
aug. 2017 15 322,14 332,5 3 120,71 056,4155,4 10 989,68 344,2 7 950,0394,2 2 586,0 2 288,3297,7
sep. 2017 15 493,44 017,2 2 672,91 153,9190,3 11 476,28 780,4 8 390,5389,9 2 627,1 2 372,7254,5
oct. 2017 15 907,54 083,0 2 816,91 143,2122,9 11 824,68 922,4 8 554,9367,5 2 842,9 2 623,2219,7
nov. 2017 17 287,44 173,1 2 794,91 247,7130,5 13 114,310 254,7 9 890,4364,3 2 814,9 2 593,6221,4
dec. 2017 17 982,14 139,4 2 753,21 272,9113,3 13 842,710 812,1 10 425,2386,9 2 981,5 2 760,7220,8
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2015 102,0 100,71,3 44 296,3 42 959,11 333,63,6 71 074,6
2016 52,9 52,10,9 58 584,5 56 842,61 737,84,1 60 250,7
2017 49,1 48,30,8 53 384,9 51 475,21 900,98,7 55 032,8
2017 T1 53,4 52,50,9 65 557,5 63 967,61 583,46,5 59 161,0
2017 T2 68,6 67,80,8 69 169,5 67 516,51 646,26,7 58 422,7
2017 T3 68,7 67,90,8 66 233,8 64 479,81 745,28,8 55 401,7
2017 T4 49,1 48,30,8 53 384,9 51 475,21 900,98,7 55 032,8
iul. 2017 52,2 51,50,8 67 647,4 65 978,51 661,37,7 57 167,0
aug. 2017 59,3 58,60,8 70 373,5 68 660,31 706,76,4 55 674,5
sep. 2017 68,7 67,90,8 66 233,8 64 479,81 745,28,8 55 401,7
oct. 2017 59,3 58,40,8 68 711,2 66 804,61 897,69,1 54 740,7
nov. 2017 44,7 43,90,8 64 772,0 62 953,61 809,49,0 55 434,8
dec. 2017 49,1 48,30,8 53 384,9 51 475,21 900,98,7 55 032,8

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica