Drepturile salariale acordate în Banca Națională a României


I. Conducerea executivă

A. Venit lunar


Venit lunar Sumă netă
Mugur Isărescu, guvernator
Salariul 39.005 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 16.412 lei
Florin Georgescu, prim-viceguvernator
Salariul 36.963 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 16.269 lei
Liviu Voinea, viceguvernator
Salariul 33.535 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 16.254 lei
Eugen Nicolăescu, viceguvernator
Salariul 33.535 lei
Indemnizație de membru al Consiliului de administrație 16.254 lei

B. Alte venituri

În plus față de salariul lunar, se acordă anual şi alte venituri, după cum urmează:

  • Indemnizație de vacanță – 100% din salariul net lunar;
  • Alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare;
  • O sumă din fondul de participare a salariaţilor la profit – în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariații Băncii Naţionale a României beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condiţiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaţilor care au lucrat în Banca Naţională a României mai puţin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel:

  • 5 ani – 10 salarii;
  • 4 ani – 8 salarii;
  • 3 ani – 6 salarii.

Membrii Consiliului de administrație nu beneficiază de bonus de performanță.II. Conducerea neexecutivă

Membrii neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României - Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu – primesc o indemnizație netă lunară de membru al Consiliului de administrație în valoare de 16.254 lei.

Aceștia pot beneficia şi de alte venituri conform legii.

În anul 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizație netă.III. Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din Banca Naţională a României

A. Venit lunar

Funcție Nivel minim Nivel maxim
Centrala Băncii Naționale a României
Director 7.821 lei 28.643 lei
Director adjunct 6.414 lei 20.972 lei
Șef serviciu 5.261 lei 14.079 lei
Structurile teritoriale ale Băncii Naționale a României
Director 6.414 lei 14.683 lei
Șef serviciu 5.261 lei   8.340 lei

B. Alte venituri

În plus faţă de veniturile enumerate la punctul I, lit. B, salariații băncii pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcţie de rezultatele obţinute în urma evaluării performanței profesionale, în cuantum situat între 25% și 100% din salariul lunar.Notă: Drepturile salariale se modifică în urma intrării în vigoare de la 1 februarie 2017 a prevederilor OUG nr. 3 din 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, referitoare la eliminarea plafonării la 5 salarii medii brute a contribuțiilor la asigurările sociale de sănătate, respectiv la asigurările sociale, începând cu drepturile salariale aferente lunii februarie 2017.