Noutăţi


 1. 20.01.2017 Comunicat referitor la Ghidul Autorității Bancare Europene privind divulgarea informațiilor sub formă de rezumat sau în formă agregată (EBA/GL/2016/03) .
 2. 20.01.2017 Comunicat referitor la regimul operațiunilor de transfer al creditelor potrivit Legii nr.93/2009 privind instituțiile financiare nebancare .
 3. 13.01.2017 Minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naționale a României din 6 ianuarie 2017
 4. 13.01.2017 Balanţa de plăţi şi datoria externă – noiembrie 2016 În perioada ianuarie - noiembrie 2016 contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 3 441 mil. euro, comparativ cu 1 237 mil. euro în aceeaşi perioadă a anului 2015. Investiţiile directe ale nerezidenţilor au însumat 3 928 mil. euro. Datoria externă pe termen lung a însumat 69 758 mil. euro, iar datoria externă pe termen scurt, 22 740 mil. euro
 5. 11.01.2017 Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice și ale sectoarelor instituționale, T3 2016
 6. 06.01.2017 Buletin lunar 11/2016 (secţiune statistică)
 7. 06.01.2017 Hotărârile CA al BNR pe probleme de politică monetară CA al BNR a hotărât: menținerea ratei dobânzii de politică monetară la 1,75% pe an, gestionarea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar și păstrarea nivelurilor RMO
 8. 03.01.2017 Rezervele internaţionale – decembrie 2016 La 31 dec. 2016, rezervele valutare la BNR se situau la nivelul de 34 242 mil. euro, vs. 34 387 mil. euro la 30 nov. 2016. Rezerva de aur s-a menţinut la 103,7 tone. Rezervele internaţionale ale României au fost de 37 905 mil. euro.
 9. 29.12.2016 Buletin lunar nr.10/2016
 10. 28.12.2016 Statistică: Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor, noiembrie 2016
 11. 27.12.2016 Monedă din aur cu tema: Istoria aurului – Buzduganul regelui Ferdinand I Data emisiunii: 27 decembrie 2016