Organigrama BNRConsiliul de administraţie

* A fost numit prin Hotărârea nr. 42 din 24 mai 2017 a Parlamentului României, după demisia lui Bogdan Olteanu din 17 octombrie 2016

 

Structuri organizatorice centrală

  • CANCELARIA BNR Conducere...
  • DIRECŢIA POLITICĂ MONETARĂ Conducere...
  • DIRECŢIA MODELARE ŞI PROGNOZE MACROECONOMICE Conducere...
  • DIRECŢIA STABILITATE FINANCIARĂ Conducere...
  • DIRECŢIA REGLEMENTARE ŞI AUTORIZARE Conducere...
  • DIRECŢIA SUPRAVEGHERE Conducere...
  • DIRECŢIA OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ Conducere...
  • DIRECŢIA EMISIUNE, TEZAUR ŞI CASIERIE Conducere...
  • DIRECŢIA PLĂŢI Conducere...
  • DIRECŢIA STUDII ECONOMICE Conducere...
  • DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE Conducere...
  • DIRECŢIA STATISTICĂ Conducere...
  • DIRECŢIA CONTABILITATE Conducere...
  • DIRECŢIA COMUNICARE ȘI MULTIMEDIA Conducere...
  • DIRECŢIA REZOLUȚIE BANCARĂ Conducere...
  • DIRECTIA SECRETARIAT ȘI RELAȚII CU PUBLICUL Conducere...
  • DIRECŢIA RESURSE UMANE Conducere...
  • DIRECŢIA SERVICII INFORMATICE Conducere...
  • DIRECŢIA AUDIT INTERN Conducere...
  • DIRECŢIA JURIDICĂ Conducere...
  • DIRECŢIA PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII Conducere...
  • DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI MENTENANŢĂ Conducere...
  • DIRECŢIA ACHIZIŢII Conducere...
  • DIRECŢIA PROTECŢIA VALORILOR Conducere...
  • CENTRUL DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITĂŢI SOCIALE Conducere...
  • DIRECȚIA BUGET ȘI ANALIZĂ FINANCIARĂ Conducere...
  • DIRECȚIA MUZEU ŞI EDUCAŢIE FINANCIARĂ Conducere...
  • DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR Conducere...
  • PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A TINERILOR SPECIALIŞTI Conducere...

* Contract de muncă suspendat pe durata mandatului la FMI

 

Structuri teritoriale

  • SUCURSALA REGIONALĂ BUCUREŞTI Conducere...
  • SUCURSALA REGIONALĂ CLUJ Conducere...
  • SUCURSALA REGIONALĂ CONSTANȚA Conducere...
  • SUCURSALA REGIONALĂ DOLJ Conducere...
  • SUCURSALA REGIONALĂ IAŞI Conducere...
  • SUCURSALA REGIONALĂ TIMIŞ Conducere...
  • Agenția Argeș Conducere...
  • Agenția Bacău Conducere...
  • Agenția Bihor Conducere...
  • Agenția Brașov Conducere...
  • Agenția Brăila Conducere...
  • Agenția Buzău Conducere...
  • Agenția Galați Conducere...
  • Agenția Gorj Conducere...
  • Agenția Maramureș Conducere...
  • Agenția Mureș Conducere...
  • Agenția Prahova Conducere...
  • Agenția Sibiu Conducere...
  • Agenția Suceava Conducere...