Posturi vacante


Funcție Nr. posturi Structura organizatorică Locație Termen limită
pentru primirea aplicaţiilor
Referent de specialitate 2 Direcția Servicii Informatice
Serviciul administrare rețele*
Agenția Gorj 31 iulie 2017
Administrator de sistem, specializate în administrarea bazelor de date și a serverelor de aplicație 3 Direcția Servicii Informatice
Serviciul administrare rețele*
Centrală 31 iulie 2017
Expert, specializat în securitatea sistemelor informatice 1 Direcția servicii informatice
Serviciul administrare rețele*
Centrală 31 iulie 2017
Administrator de sistem, specializat în securitatea sistemelor informatice 1 Direcția servicii informatice
Serviciul administrare rețele*
Centrală 31 iulie 2017
Referent de specialitate 2 Agenția Gorj
Administrare resurse
Agenția Gorj 4 august 2017
Expert principal, cu atribuții în domeniul continuității activităților și securitatea informației 1 Direcția Plăți
Centrală 27 iulie 2017
Expert principal, specializat în conformitate și control intern 1 Direcția Plăți
Centrală 27 iulie 2017
Referent de specialitate, cu atribuții în domeniul continuității activităților 1 Direcția Plăți
Serviciul administrare TARGET2
Centrală 27 iulie 2017
Economist 2 Direcția Stabilitate Financiară
Serviciul politici macroprudențiale*
Centrală 2 august 2017
Bucătar 1 Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale*
UPPAS Păltiniș
Păltiniș - jud. Sibiu 2 august 2017
Informatician sucursală 1 Direcția servicii informatice
Serviciul suport informatic
Sucursala regională Cluj 28 iulie 2017
Consilier juridic 1 Direcția Juridică
Serviciul avizare şi documentare juridică
Centrală 24 iulie 2017
Consilier juridic 1 Directia Juridica
Serviciul contencios şi asistenţă contractuală
Centrală 24 iulie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Achiziții
Serviciul organizare proceduri achiziții generale
Centrală 14 iulie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Achiziții
Serviciul programare-monitorizare
Centrală 14 iulie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Plăți
Serviciul procesare mesaje financiare
Centrală 21 iulie 2017
Referent 3 Direcţia Protecţia Valorilor
Serviciul managementul situațiilor de urgență și continuitatea activității
Unitatea Cumpătu - Sinaia 4 iulie 2017
Controlor tezaur 1 Sucursala regională Cluj
Serviciul casierie
Sucursala regională Cluj 7 iulie 2017
Referent de specialitate 1 Agenția Sibiu
Agenția Sibiu 7 iulie 2017
Bucătar 1 Centrul de Perfecționare Profesională și Activități Sociale
Serviciul cantina salariaților
Centrală 5 iulie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția tehnică și mentenanță
Serviciul mentenanță administrativă și utilități
Centrală 22 iunie 2017
Muncitor calificat 1 Direcția tehnică și mentenanță
Serviciul mentenanță administrativă și utilități
Centrală 22 iunie 2017
Muncitor calificat 1 Direcția tehnică și mentenanță
Serviciul tehnic mentenanță utilaje, echipamente și instalații
Centrală 22 iunie 2017
Inspector 1 Direcția Supraveghere
Serviciul monitorizarea aplicării sancțiunilor internaționale, prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului
Centrală 29 iunie 2017
Economist 1 Direcția modelare și prognoze macroeconomice
Serviciul modele de evaluare macroeconomică
Centrală 19 iunie 2017
Economist 1 Direcția modelare și prognoze macroeconomice
Serviciul modele de prognoză macroeconomică
Centrală 19 iunie 2017
Secretar dactilograf Agenția Sibiu
Activitățile administrare resurse
Agenția Sibiu 16 iunie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Operațiuni de Piață
Serviciul gestiunea riscului financiar aferent administrării rezervelor internaționale
Centrală 16 iunie 2017
Informatician sucursală Direcția servicii informatice
Serviciul suport informatic
Directia servicii informatice 16 iunie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Operațiuni de piață
Serviciul operațiuni de politică monetară
Centrală 16 iunie 2017
Referent de specialitate, specializat în administrarea rețelelor pentru comunicații de date LAN, WAN 1 Direcția Serviciii Informatice
Serviciul administrare rețele
Centrală 15 iunie 2017
Tehnician principal 1 Direcția servicii informatice
Serviciul administrare rețele
Centrală 15 iunie 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Plăți
Serviciul procesare mesaje financiare
Centrală 15 iunie 2017
Referent de specialitate, operator help-desk 1 Direcția Servicii Informatice
Serviciul administrare rețele
Centrală 15 iunie 2017
Referent de specialitate, specializațe în administrarea bazelor de date și a serverelor de aplicații 2 Direcția Servicii Informatice
Serviciul administrare rețele
Agenția Gorj 15 iunie 2017
Administrator de sistem 3 Direcția Servicii Informatice
Serviciul administrare rețele
Centrală 15 iunie 2017
Economist 1 Direcția stabilitate financiară
Serviciul monitorizare riscuri sistemice
Centrală 9 iunie 2017
Referent de specialitate (muzeograf)* 1 Direcția Secretariat și Relații cu Publicul
Muzeul Băncii Naționale a României
Centrală 31 mai 2017
Referent de specialitate 1 Direcția Achiziții
Serviciul programare-monitorizare
Centrală 19 mai 2017
Asistent director 1 Direcția Relații internaționale
Centrala 23 mai 2017

* Termenul limită pentru înscriere a fost prelungit

 

În cazul în care nu identificaţi un post vacant corespunzător pregătirii şi experienţei, puteți transmite un CV și o scrisoare de intenție pe adresa de e-mail Cariere[at]bnro.ro, cu precizarea principalelor domenii vizate și/sau structuri organizatorice din bancă în care ați dori să vă desfăşuraţi activitatea. CV-ul este stocat în baza de date a Direcţiei resurse umane timp de un an, cu posibilitatea consultării pentru viitoare procese de recrutare corespunzătoare profilului şi opţiunilor dumneavoastră.

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553