Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2016 T1/2017 T2/2017 T3/2017 T4/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-83 753-85 045-84 181-85 627-86 033
ACTIVE61 16362 49464 07762 56462 676
    A. Investiţii directe5 6735 6546 0955 6355 697
        - Participaţii la capital*-88-91-91-90-89
        - Instrumente de natura datoriei5 7615 7456 1865 7255 786
    B. Investiţii de portofoliu3 1633 3643 6513 8013 853
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 2401 3401 4841 5791 581
        - Instrumente de natura datoriei1 9232 0252 1662 2232 272
    C. Derivate financiare667626
    D. Alte investiţii14 41614 89715 48216 16215 993
        - Alte participaţii1 0881 0801 0321 0101 004
        - Numerar şi depozite6 4556 5517 1737 6887 418
            - termen scurt6 0066 0936 6357 0736 836
            - termen lung449458537615582
        - Împrumuturi8078168431 037805
            - termen scurt16113817027785
            - termen lung646678674760719
        - Credite comerciale şi avansuri5 8886 2986 2286 2666 611
            - termen scurt3 5333 9414 0064 2103 843
            - termen lung2 3542 3582 2222 0562 768
        - Alte creanţe / angajamente externe177152206161155
            - termen scurt166139194150144
            - termen lung1112121212
    E. Active de rezervă37 90538 57238 84236 95937 107
        - Aur monetar3 6643 8773 6343 6393 612
        - Rezerva valutară34 24234 69535 20833 32033 495
PASIVE144 916147 540148 258148 191148 709
    A. Investiţii directe75 05976 75976 97578 20378 511
        - Participaţii la capital*48 96950 12451 20451 89851 741
        - Instrumente de natura datoriei26 09126 63525 77126 30526 769
    B. Investiţii de portofoliu22 89423 63624 88924 86325 550
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 0343 3083 1413 0732 937
        - Instrumente de natura datoriei19 86020 32821 74821 79022 614
    C. Derivate financiare418151777
    D. Alte investiţii46 96047 12746 38045 10944 571
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite11 21210 84010 90610 1389 940
            - termen scurt3 3843 4003 8993 4403 731
            - termen lung7 8287 4397 0066 6986 210
        - Împrumuturi28 27028 15727 22526 65126 168
            - termen scurt2 3291 9451 8251 8571 814
            - termen lung25 94126 21225 40024 79424 354
        - Credite comerciale şi avansuri6 0016 7506 9316 9737 116
            - termen scurt5 7306 4216 5546 6126 741
            - termen lung271329377362374
        - Alte creanţe / angajamente externe222129117168176
            - termen scurt1658494145159
            - termen lung5745222317
        - DST (alocări)1 2551 2511 2011 1791 171

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.