Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2016 T3/2016 T4/2016 T1/2017 T2/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-82 329-83 472-82 858-80 370-80 750
ACTIVE57 36160 96261 09163 44064 487
    A. Investiţii directe3 8475 1285 6506 6236 572
        - Participaţii la capital*-107-56-55-54-54
        - Instrumente de natura datoriei3 9555 1835 7056 6776 627
    B. Investiţii de portofoliu2 7743 0063 1743 3963 682
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 0861 2101 2501 3701 515
        - Instrumente de natura datoriei1 6881 7961 9242 0252 167
    C. Derivate financiare56667
    D. Alte investiţii15 06115 56614 35514 84315 383
        - Alte participaţii1 0501 0471 0881 0801 032
        - Numerar şi depozite6 9597 2636 0536 3776 970
            - termen scurt6 5016 8185 5935 9076 420
            - termen lung458445460470550
        - Împrumuturi889931898905939
            - termen scurt221202247220257
            - termen lung668729651685681
        - Credite comerciale şi avansuri5 8365 9365 9636 1556 059
            - termen scurt3 5013 6273 6163 7923 823
            - termen lung2 3352 3092 3472 3632 237
        - Alte creanţe / angajamente externe326390352326383
            - termen scurt139201166139196
            - termen lung187188186187187
    E. Active de rezervă35 67337 25637 90538 57238 842
        - Aur monetar3 9453 9573 6643 8773 634
        - Rezerva valutară31 72933 29934 24234 69535 208
PASIVE139 690144 434143 949143 810145 237
    A. Investiţii directe68 02172 53672 90572 71772 499
        - Participaţii la capital*45 51548 02448 53448 15647 815
        - Instrumente de natura datoriei22 50524 51324 37124 56224 684
    B. Investiţii de portofoliu20 92122 56822 89823 63224 885
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 5422 7333 0343 3083 141
        - Instrumente de natura datoriei18 37919 83519 86420 32421 744
    C. Derivate financiare3341814
    D. Alte investiţii50 74649 32848 14147 44347 838
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite12 32912 00311 21210 84010 906
            - termen scurt4 0293 7733 3833 4003 899
            - termen lung8 3008 2307 8287 4397 006
        - Împrumuturi30 69629 52529 27628 66228 635
            - termen scurt2 7242 6612 6772 0431 905
            - termen lung27 97226 86426 59926 61926 730
        - Credite comerciale şi avansuri6 2336 3006 1646 5506 946
            - termen scurt5 8485 9385 8856 2246 624
            - termen lung386362279326322
        - Alte creanţe / angajamente externe251270235140150
            - termen scurt1872061718497
            - termen lung6464645653
        - DST (alocări)1 2371 2301 2551 2511 201

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.