Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2017 T3/2017 T4/2017 T1/2018 T2/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-86 643-86 134-87 870-87 216-89 141
ACTIVE64 15963 53465 34568 42566 780
    A. Investiţii directe6 0405 5516 7287 2347 692
        - Participaţii la capital*104200324360365
        - Instrumente de natura datoriei5 9355 3516 4036 8747 327
    B. Investiţii de portofoliu3 5533 7053 7823 9003 991
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 3871 4821 5101 4891 420
        - Instrumente de natura datoriei2 1662 2232 2722 4122 571
    C. Derivate financiare716364040
    D. Alte investiţii15 71717 30417 69318 94219 709
        - Alte participaţii979956950931969
        - Numerar şi depozite7 6789 0569 1509 6899 990
            - termen scurt7 1418 4418 5658 7069 254
            - termen lung537615585983737
        - Împrumuturi794998770775742
            - termen scurt17027790154111
            - termen lung624721681620631
        - Credite comerciale şi avansuri6 0616 1336 6647 3987 846
            - termen scurt3 8994 1284 0224 3734 708
            - termen lung2 1612 0052 6413 0263 138
        - Alte creanţe / angajamente externe205161159149162
            - termen scurt193149148135148
            - termen lung1212111314
    E. Active de rezervă38 84236 95937 10738 30935 349
        - Aur monetar3 6343 6393 6123 5833 583
        - Rezerva valutară35 20833 32033 49434 72631 766
PASIVE150 802149 669153 215155 642155 921
    A. Investiţii directe77 16678 26281 94684 27785 277
        - Participaţii la capital*51 28951 95752 74754 98655 036
        - Instrumente de natura datoriei25 87726 30529 19929 29130 241
    B. Investiţii de portofoliu24 98224 95225 64627 20826 270
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 2343 1623 0273 2232 927
        - Instrumente de natura datoriei21 74821 79022 61923 98623 342
    C. Derivate financiare1518804240
    D. Alte investiţii48 64046 43745 54344 11444 335
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite10 89210 1389 9409 9269 292
            - termen scurt3 8863 4403 7313 8933 565
            - termen lung7 0066 6986 2096 0335 727
        - Împrumuturi28 55527 44826 94025 17024 752
            - termen scurt1 7831 8111 5711 7021 722
            - termen lung26 77225 63725 36923 46823 030
        - Credite comerciale şi avansuri7 2787 5047 3127 6668 337
            - termen scurt6 9197 1526 9427 2977 959
            - termen lung359352370369378
        - Alte creanţe / angajamente externe713168179190765
            - termen scurt691144151164740
            - termen lung2223282625
        - DST (alocări)1 2011 1791 1711 1621 190

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.