Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T4/2017 T1/2018 T2/2018 T3/2018 T4/2018
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-87 869-86 915-87 734-90 541-90 190
ACTIVE65 34469 10967 54468 08169 570
    A. Investiţii directe6 7277 2337 6917 6027 811
        - Participaţii la capital*324359365364364
        - Instrumente de natura datoriei6 4036 8737 3267 2377 447
    B. Investiţii de portofoliu3 7813 8293 9363 9424 014
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 5091 4171 3651 4361 293
        - Instrumente de natura datoriei2 2722 4112 5702 5062 720
    C. Derivate financiare3540404944
    D. Alte investiţii17 69319 69620 52821 66220 899
        - Alte participaţii950931969979989
        - Numerar şi depozite9 1499 79610 31211 33510 124
            - termen scurt8 5648 8139 57510 5349 368
            - termen lung584983736801756
        - Împrumuturi770769736796728
            - termen scurt89149105203238
            - termen lung680620631592489
        - Credite comerciale şi avansuri6 6637 4817 8077 8588 446
            - termen scurt4 0224 4484 6604 6864 666
            - termen lung2 6413 0323 1473 1723 780
        - Alte creanţe / angajamente externe159718702691611
            - termen scurt147705689679598
            - termen lung1112121212
    E. Active de rezervă37 10638 30935 34834 82436 800
        - Aur monetar3 6123 5833 5823 4033 735
        - Rezerva valutară33 49434 72531 76631 42133 064
PASIVE153 214156 024155 279158 623159 761
    A. Investiţii directe81 94684 29785 29788 33589 274
        - Participaţii la capital*52 74754 98655 03656 57257 446
        - Instrumente de natura datoriei29 19929 31130 26131 76231 828
    B. Investiţii de portofoliu25 64527 78126 80527 05528 448
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 0263 7953 4633 4182 865
        - Instrumente de natura datoriei22 61823 98523 34223 63725 582
    C. Derivate financiare7942393432
    D. Alte investiţii45 54343 90343 13543 19842 006
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 9409 9269 2919 4269 045
            - termen scurt3 7303 8933 5643 9263 920
            - termen lung6 2096 0335 7275 4995 125
        - Împrumuturi26 94024 83623 56723 42523 212
            - termen scurt1 5711 7061 7271 8431 723
            - termen lung25 36923 12921 83921 58121 488
        - Credite comerciale şi avansuri7 3127 7048 2408 1278 357
            - termen scurt6 9427 3387 8737 7708 006
            - termen lung370366367357351
        - Alte creanţe / angajamente externe1792738451 034194
            - termen scurt1512478211 009168
            - termen lung2825242425
        - DST (alocări)1 1701 1611 1901 1851 196

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.