Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contact
 
*

Ordin Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare

*

Regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare

Scurtă prezentare

*

Ordin Băncii Naţionale a României privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.27/2010

Scurtă prezentare

 
*

Ordin privind modificarea și completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Scurtă prezentare

 
*

Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2013 privind cerințe prudențiale pentru instituțiile de credit

Scurtă prezentare »»

*

Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare »»

 
*

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/ 2012 privind unele condiţii de creditare

Scurtă prezentare »»

Întrebări frecvente »»

 
*

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.