Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contacte
 
09 feb. 2018

Ordin pentru modificarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr.1/2013

Scurtă prezentare

florenta.mihai@bnro.ro
11 dec. 2017

REGULAMENT privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 25/2011 privind lichiditatea instituţiilor de credit și ORDIN privind modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 22/2011 privind raportarea situaţiilor referitoare la indicatorul de lichiditate şi riscul mare de lichiditate

Scurtă prezentare

alina.comsa@bnro.ro

* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.