Proiecte legislative


Proiectele de reglementări ce urmează a fi adoptate de Banca Naţională a României sunt publicate pe website-ul BNR, înaintea parcurgerii procedurii de aprobare a acestora în cadrul instituţiei, astfel încât persoanele interesate să poată lua cunoştinţă de conţinutul acestora şi să formuleze eventuale propuneri şi observaţii.

Termen limită pentru transmiterea comentariilor Reglementare supusă dezbaterii publice Contact
 
2 iulie 2016

Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr.20/2009 privind instituţiile financiare nebancare

Scurtă prezentare »»

Gabriel Vâlvoi
 
*

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare

Scurtă prezentare »»

Întrebări frecvente »»

 
*

Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

Scurtă prezentare


* Proiecte legislative în curs de definitivare

Notă: Banca Naţională a României îşi rezervă dreptul de a nu răspunde punctual observaţiilor şi comentariilor primite.