Publicaţii periodice
Raportul anual în format EPUB:      2015     2014    2013   2012   2011
 


Seriile de date sunt disponibile în format xls în Statistică > Seturi de dateRapoarte asupra stabilităţii financiare in format EPUB:  Aprilie 2016   2015  2014
 

Note:

  • Începând din 2016 Raportul asupra Stabilității Financiare se publică bianual: în aprilie și în octombrie.
  • Seriile de date sunt disponibile în format xls în Statistică > Seturi de date
Notă: Numărul din decembrie 2013 reprezintă ultima ediţie a acestei publicaţii.


Seriile de date în format xls, precum şi informaţii privind Conturile financiare trimestriale ale administraţiei publice sunt disponibile în Statistică > Seturi de date


Rezultatele sondajelor sunt disponibile şi în format xls


Cercetare statistică privind accesul la finanţare al companiilor nefinanciare din România, aprilie-septembrie 2014 - Chestionar