Seminarul de Analiză şi Cercetare Economică


Începând cu luna septembrie 2017, Banca Naţională a României (BNR) organizează Seminarul de Analiză şi Cercetare Economică (engl. Bucharest Economic Analysis and Research Seminar - BEARS), eveniment ce se doreşte a fi un forum de dezbateri științifice și aplicative cu caracter regulat. În cadrul seminarului sunt prezentate lucrările unor cercetători din mediul academic sau afiliaţi altor instituții (bănci centrale, instituţii financiare internaţionale sau alte organisme cu activitate în domeniul cercetării economice).

Evenimentul se desfăşoară cu frecvenţă lunară (exceptând luna decembrie), de regulă în ultima zi de joi a lunii, în sediul BNR din strada Doamnei, nr. 8, în intervalul orar 11.00-12.30. Participarea la seminar este deschisă persoanelor interesate din mediul academic şi celor din instituţiile financiar-bancare, în limita locurilor disponibile. În vederea participării, doritorii vor trimite un mesaj de pe adresa de email oficială/instituţională, la adresa bears@bnro.ro, cu termen limită ziua de luni din săptămâna desfăşurării seminarului. Prezentările vor fi în limba română sau engleză.

Accesul în incinta BNR se face pe baza unui act de identitate (carte de identitate, paşaport), cu minim 30 minute înainte de începerea seminarului.

Detalii privind ediţiile următoare ale Seminarului de Analiză şi Cercetare Economică:

Data Invitat Titlu
22 februarie 2018
ora 11.00
Alin Andrieş
Universitatea Alexandru Ioan Cuza, România
Central bank independence and systemic risk contribution
29 martie 2018
ora 11.00
Radu Tunaru
Kent Business School, Marea Britanie
The systemic risk of the U.S. and European banking sector: An empirical comparison of market-based approaches
26 aprilie 2018
ora 11.00
Cristina Jude
Banca Franţei, Franţa
Does FDI crowd out domestic investment in transition countries?
7 iunie 2018
ora 11.00
Răzvan Vlahu
Banca Naţională a Olandei, Olanda
Mortgage arrears, regulation and institutions: Cross-country evidence

Ediţii anterioare:

Data Invitat Titlu Galerie
26 ianuarie 2018
ora 11.00
Marek Jarociński
Banca Centrală Europeană
Central Bank Information Shocks
29 noiembrie 2017
ora 11.00
Andrei Zlate
Federal Reserve Bank of Boston, SUA
Wholesale Funding Runs, Internal Capital Markets, and the Bank Lending Channel
pe baza:
25 octombrie 2017
ora 11.00
Pierre Monnin
Council of Economic Policies, Elveţia
How Would Monetary Policy Look Like if John Rawls Had Been Hired as a Chairman of the Fed?
28 septembrie 2017
ora 11.00
Florin Bîlbîie
Paris School of Economics, Franţa
The New Keynesian Cross: Understanding Monetary Policy and Forward Guidance with Heterogeneous Households
pe baza:
  1. The New Keynesian Cross: Understanding Monetary Policy with Hand-to-mouth Households
  2. The Puzzle, the Power, and the Dark Side: Forward Guidance Redux
  3. Optimal Monetary Policy and Liquidity with Heterogeneous Households

Informaţii suplimentare privind Seminarul de Analiză şi Cercetare Economică pot fi solicitate la adresa bears@bnro.ro.