Statistica datoriei externe - BPM6


Stocul de datorie externă este structurat pe sectoare instituţionale (administratia publică, banca centrală, societăţi care acceptă depozite exclusiv banca centrală, alte sectoare), scadenţa iniţială (termen scurt şi termen lung) şi tipul instrumentului de datorie (titluri de natura datoriei, credite comerciale si avansuri, împrumuturi, numerar şi depozite, alte pasive, drepturi speciale de tragere (alocări)). În acest format datele sunt raportate în cadrul standardului FMI de diseminare a datelor statistice – SDDS.

Începând cu luna septembrie 2014, datele statistice privind datoria externă vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Structura pe sectoare instituţionale, scadenţe şi instrumente financiare

  T4/2016 T1/2017 T2/2017 T3/2017 T4/2017
milioane euro - sfârşitul perioadei
I. DATORIA EXTERNĂ66 819,167 454,768 127,266 898,667 184,4
    1. Administraţia publică32 438,532 640,033 994,633 188,033 737,9
        Termen scurt318,1213,4383,4370,7328,7
            Numerar şi depozite224,3122,6312,7309,2260,4
            Titluri de natura datoriei93,890,570,661,468,2
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri0,10,20,10,10,1
            Alte pasive-----
        Termen lung32 120,432 426,733 611,332 817,333 409,2
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei19 600,220 074,821 514,521 540,122 360,2
            Împrumuturi12 506,812 338,512 083,911 264,511 036,4
            Credite comerciale şi avansuri0,00,00,00,00,0
            Alte pasive13,413,312,912,712,6
    2. Banca Centrala1 257,91 252,51 204,61 182,01 172,4
        Termen scurt3,01,93,33,31,5
            Numerar şi depozite3,01,93,33,31,5
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
        Termen lung1 254,91 250,71 201,31 178,71 170,9
            Drepturi speciale de tragere (alocari)1 254,91 250,71 201,31 178,71 170,9
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi0,00,00,00,00,0
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    3. Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala11 161,810 889,810 771,510 042,49 938,6
        Termen scurt3 181,73 301,63 616,53 170,03 559,6
            Numerar şi depozite3 156,43 275,93 583,43 127,13 468,6
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive25,325,733,142,991,0
        Termen lung7 980,27 588,27 155,16 872,46 379,0
            Numerar şi depozite7 828,37 439,27 006,26 698,26 209,6
            Titluri de natura datoriei151,9149,0148,8174,2169,4
            Împrumuturi-----
            Credite comerciale şi avansuri-----
            Alte pasive-----
    4. Alte sectoare21 960,822 672,422 156,422 486,222 335,5
        Termen scurt8 198,78 424,68 440,68 569,98 623,4
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei-----
            Împrumuturi2 329,51 945,31 825,11 856,61 814,0
            Credite comerciale şi avansuri5 729,66 420,96 554,16 611,56 741,2
            Alte pasive139,658,461,4101,868,1
        Termen lung13 762,114 247,813 715,813 916,313 712,2
            Numerar şi depozite-----
            Titluri de natura datoriei13,713,613,714,215,8
            Împrumuturi13 434,013 873,213 316,513 529,513 318,0
            Credite comerciale şi avansuri271,2329,0376,5361,8374,3
            Alte pasive43,231,99,110,84,1
II. INVESTIŢIA DIRECTĂ: INSTRUMENTE DE NATURA DATORIEI26 090,726 635,125 771,326 304,726 769,5
    Instrumente de natura datoriei ale întreprinderii de investiţie directă către investitorul direct19 352,019 090,918 179,318 075,718 235,9
    Instrumente de natura datoriei ale investitorului direct către întreprinderea de investiţie directă17,817,817,817,717,7
    Instrumente de natura datoriei între societăţi din acelaşi grup6 720,97 526,57 574,28 211,38 515,9
III. DATORIE EXTERNĂ BRUTĂ (I+II)92 909,894 089,893 898,593 203,393 953,9