TARGET2-Securities


TARGET2-Securities (T2S)

La data de 22 iunie 2015, Eurosistemul a lansat cu succes platforma pan-europeană de decontare a operațiunilor cu instrumente financiare în banii băncii centrale denumită TARGET2-Securities (T2S).

Această platformă asigură decontarea integrată a operațiunilor, naționale și transfrontaliere, cu instrumente financiare și a fondurilor aferente acestora, prin intermediul conturilor de instrumente financiare deschise și gestionate pe platformă de către depozitarii centrali conectați și a conturilor de fonduri dedicate (denumite Dedicated Cash Accounts – DCA), deschise și gestionate pe platformă de către băncile centrale naționale. Prin aceasta, operațiunile transfrontaliere cu instrumente financiare în cadrul Uniunii Europene se vor deconta în aceleași condiții ca și cele naționale.

În principal, T2S decontează operaţiuni în euro cu instrumente financiare ale depozitarilor centrali din cadrul Uniunii Europene, dar permite şi decontarea operațiunilor în alte valute, în măsura în care depozitarii centrali şi băncile centrale din afara zonei euro solicită un astfel de lucru și, pentru aceasta, se modifică sistemele naționale de plăți de mare valoare. Deocamdată doar banca centrală a Danemarcei şi-a exprimat intenţia de a permite decontarea monedei sale naționale (respectiv coroana daneză) pe platforma T2S, urmând ca în acest sens să se conecteze la platforma T2S în anul 2018.

T2S este administrat de către Eurosistem şi utilizează o platformă tehnică comună pusă la dispoziţie de patru bănci centrale, respectiv cele trei bănci centrale care asigură şi infrastructura tehnică a sistemului TARGET2 (Deutsche Bundesbank, Banca d’Italia, Banque de France) şi Banco de Espãna.

Migrarea la T2S a participanţilor (depozitari centrali, instituţii financiare şi bănci centrale naţionale) se realizează gradual, în perioada iunie 2015 - septembrie 2017, fiind prevăzute în acest sens cinci perioade principale de migrare („valuri de migrare”).

În primul val de migrare s-au conectat la platformă depozitarii centrali din Grecia (Bank of Greece Securities Settlement System), Malta (Malta Stock Exchange), România (Depozitarul Central S.A.), Elveţia (SIX SIS Ltd.) și Italia (Monte Titoli) urmând ca la final să fie conectați la platformă depozitari centrali din 21 de ţări europene.

Împreună cu Depozitarul Central S.A. s-a conectat la platformă şi Banca Naţională a României, în calitate de operator al componentei naționale a sistemului de plăți pan-european TARGET2, care deschide și gestionează conturile DCA pe platforma T2S.

Deschiderea și funcționarea conturilor DCA este reglementată de cadrul juridic aplicabil sistemului TARGET2, transpus în legislația națională prin Ordinul BNR nr. 4/2015 privind funcţionarea sistemului de plăţi TARGET2-România.

Contact TARGET2-Securities (T2S)

Întrebări generale privind platforma T2S pot fi adresate BNR pe adresa de email: t2s-romania[at]bnro.ro.