Act legislativ


 


Banca Naţională a României
Ordin nr. 24 din 29.noi.2010
Monitorul Oficial, Partea I 13.dec.2010
Intrare în vigoare la 13.dec.2010
pentru completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 15/2009 privind întocmirea de către instituţiile de credit, în scop informativ, de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară

    Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, cu modificările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

    Banca Naţională a României emite următorul ordin:

   Art. I. - La articolul 4 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 15/2009 privind întocmirea de către instituţiile de credit, în scop informativ, de situaţii financiare anuale individuale conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 913 în 24 decembrie 2009, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Situaţiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS prevăzute la art. 1, precum şi situaţiile menţionate la art. 2 şi 3 se întocmesc în limba română şi în moneda naţională şi se publică pe pagina proprie de internet a fiecărei instituţii de credit."
   Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului de administraţie al
Băncii Naţionale a României,
Mugur Constantin Isărescu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2010.
    Nr. 24.