Centrala


 

Relații suplimentare:
Tel: 021.313.04.10
Int: 2529, 2552, 2527, 2553

referent de specialitate (spec. editor conținut digital)


Direcția comunicare și multimedia

Serviciul comunicare online

Data limită pentru primirea aplicaţiilor: 4 decembrie 2017

Tipul contractului: contract individual de muncă pe durată nedeterminatăAtribuţiile principale ale postului

 • colaborează cu toate structurile organizatorice din BNR pentru a se asigura că informațiile publicate pe website și celelalte canale de comunicare online sunt actualizate și consistente din punct de vedere al tonului și stilului de scriere;
 • redactează și editează conținutul informațional într-un mod clar, concis și accesibil pentru audiențele website-ului și ale conturilor pe social media ale BNR;
 • revizuiește și editează conținutul text transmis de direcțiile sursă din cadrul BNR în vederea publicării pe canalele de comunicare online utilizate de instituție;
 • se asigură ca redactarea conținutului să fie conform cerințelor de editare web și adecvat specificului instrumentului de comunicare online folosit, cu accent pe SEO și accesibilitatea informației;
 • realizează materiale de tip şapou pentru articolele publicate pe blogul OpiniiBNR, dar şi diverse rezumate sau sinteze ale unor rapoarte, studii, prezentări în vederea publicării pe website-ul instituţiei sau pe conturile de social media;
 • colaborează cu editorii web pentru întreținerea generală și asigurarea calității website-ului sub aspectul parametrilor de performanță UX (navigabilitate, usability, readability), inclusiv gestionarea conținutului în CMS (Content Management System);
 • colaborează cu echipa de social media pentru crearea conținutului pentru canalele social media ale BNR.

Cerințe de ocupare a postului

Studii şi experienţă

 • studii superioare absolvite cu examen de licență în domeniile științe economice, jurnalism sau științele comunicării (cu media de absolvire de minimum 8,50, calculată ca medie aritmetică a mediei obţinute la licenţă şi media anilor de studii);
 • perfecţionări/specializări: cursuri de online content writing / copywriting constituie un avantaj;
 • cunoştinţe de operare pe calculator: Microsoft Office;
 • cunoştinţe în design web (HTML, CSS) constituie un avantaj;
 • experiență profesională în domeniul content writing / copywriting şi experienţă de lucru în mediul digital (CMS - Content Management System, social media) constituie un avantaj;
 • cunoaşterea aprofundată a limbii române;
 • cunoaşterea limbii engleze;
 • abilități editoriale, scriere texte, rapoarte, inclusiv sub aspectul adaptării stilului de limbaj pentru audiențe diferite;
 • interesul manifestat pentru domeniu prin scrierea de texte pentru domeniile finanțe și economic în diverse publicații, bloguri, social media constituie un avantaj.

Competenţe comportamentale

 • orientare către performanţă;
 • comunicare eficientă;
 • cooperare;
 • integritate organizaţională;
 • managementul relațiilor strategice.

Modalitatea de aplicare

Aplicațiile se transmit pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro până la data de 4 decembrie 2017 (inclusiv).

Precizăm că niciun aplicant nu poate opta în acelaşi timp pentru 2 sau mai multe posturi vacante.

Candidaţii vor transmite următoarele documente:

 • chestionar tip: formular editabil ;
 • scrisoare de intenție;
 • Curriculum Vitae - model european: pdf , doc ;
 • copii ale diplomelor de studii solicitate sau atestate de echivalare a diplomelor obţinute în străinătate, eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice;
 • copia foii matricole a anilor de studii, dacă este cazul;
 • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea aplicanţilor, dacă este cazul;
 • carte de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, însoţită de raportul per salariat (REVISAL), pentru dovedirea experienţei profesionale, dacă este cazul;
 • carte de identitate;
 • certificat de căsătorie, dacă este cazul;
 • adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, care prezintă starea de sănătate a aplicantului.

Transmiterea documentelor prin e-mail nu determină implicit acceptarea aplicaţiilor.

După analiza aplicaţiei conform metodologiei stabilite în Procesul de recrutare si selecţie în Banca Naţională a României, acceptarea sau respingerea aplicaţiei este comunicată exclusiv prin e-mail, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor.

Reguli de transmitere a documentelor prin e-mail:

Recrutarea

Procesul de recrutare constă în desfăşurarea următoarelor etape:

 1. evaluarea cunoştinţelor de specialitate, prin test profesional şi interviu;
 2. evaluarea compatibilităţii cu postul, prin testare psihometrică şi interviu.

Evaluarea cunoștințelor de specialitate prin test profesional va avea loc în data de 12 decembrie 2017.

Mai multe informații privind procesul de recrutare și selecție pot fi găsite pe pagina Procesul de recrutare şi selecţie în Banca Națională a României

Pentru explicații și clarificări cu privire la procesul de recrutare, ne puteți contacta, prin e-mail, pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro.

TEMATICĂ ORIENTATIVĂ
BIBLIOGRAFIE