Amortizorul de capital pentru riscul sistemic


În baza prevederilor Legii nr. 12/2017 privind supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar naţional, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială a adoptat, în ședința din data de 18 decembrie 2017, Recomandarea CNSM nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, adresată Băncii Naționale a României. Această recomandare a fost emisă în contextul identificării următoarelor vulnerabilități la nivelul sistemului financiar național: (i) posibilitatea reluării creșterii ratelor de neperformanță, ca urmare a majorării ratelor de dobândă și a încetinirii procesului de curățare a bilanțurilor; (ii) tensionarea echilibrelor macroeconomice.

Astfel, având în vedere vulnerabilitățile structurale identificate, observate în prezent sau posibil a se contura în viitor, care ar putea conduce la o creştere a stocului de credite neperformante, concomitent cu o reducere a spaţiilor de manevră ale politicilor monetare, fiscale şi macroprudenţiale, respectiv cu o eventuală scădere a capacităţii instituţiilor de credit de curăţare a bilanţurilor, CNSM a recomandat ca Banca Naţională a României să implementeze un amortizor de capital pentru riscul sistemic aplicabil tuturor expunerilor, începând cu 30 iunie 2018, cu scopul de a susține procesul de administrare adecvată a riscului de credit și de creștere a rezilienței sectorului bancar împotriva unor șocuri neanticipate, pe fondul unor circumstanţe structurale nefavorabile. De asemenea, CNSM a recomandat ca nivelul amortizorului să fie calibrat la nivelul de 0 la sută, 1 la sută și 2 la sută, în funcție de valorile medii ale ultimelor 12 luni (septembrie 2016 – august 2017) ale indicatorilor privind rata creditelor neperformante și gradul de acoperire cu provizioane, astfel:

Rata creditelor neperformante Grad acoperire cu provizioane Nivelul amortizorului (% din expunerile totale)
< 5% > 55% 0%
> 5% > 55% 1%
< 5% < 55% 1%
> 5% < 55% 2%

Totodată, Comitetul Naţional pentru Supravegherea Macroprudențială a recomandat ca Banca Naţională a României să reevalueze indicatorii și pragurile utilizate în procesul de calibrare a amortizorului de capital pentru riscul sistemic cu o frecvență semestrială, pentru a monitoriza în timp real progresul privind rezoluția creditelor neperformante.

Motivația implementării amortizorului de capital pentru risc sistemic se circumscrie următoarelor două perspective: (i) asigurarea unei administrări adecvate a riscului de credit din perspectivă macroprudențială, prin prisma posibilității revenirii creditelor neperformante pe un trend ascendent, în condițiile unor circumstanțe nefavorabile referitoare la potenţiale eforturi viitoare de curăţare a bilanţurilor de către instituţiile de credit și (ii) menținerea stabilității financiare, în ipoteza în care tensionarea echilibrelor macroeconomice interne și incertitudinile regionale și mondiale vor persista.

Recomandarea CNSM nr. R/9/2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România a fost implementată de Banca Națională a României prin emiterea Ordinului BNR nr.4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic, care a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 433 din 22.05.2018. Ordinul BNR nr.4/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic este publicat pe website-ul BNR la secțiunea Legislație/ Index de reglementări BNR/ Ordin nr. 4 din 9 mai.2018

Recomandarea menționată a fost publicată pe website-ul CNSM la secțiunea Politică macroprudențială/ Lista recomandărilor/ Recomandarea CNSM nr. 9/18.12.2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România.

În ședința din data de 24 septembrie 2018, Consiliul general al CNSM a emis Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România, adresată BNR, prin care s-a recomandat ca Banca Națională a României, în implementarea Recomandării CNSM nr. R/9/2017, să realizeze reevaluarea semestrială și să stabilească intervalul de referință de 12 luni pentru valorile medii ale indicatorilor în funcție de care se determină amortizorul de capital pentru risc sistemic, precum și nivelul la care instituțiile de credit aplică acest amortizor, respectiv nivelul individual și/sau nivelul consolidat. Emiterea Recomandării CNSM nr.R/7/2018 a avut în vedere necesitatea actualizării perioadei de referință pentru calculul indicatorilor de calitate a activelor stabiliți conform metodologiei prevăzute de Recomandarea CNSM nr. 9/18.12.2017 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România în vederea calibrării amortizorului pentru riscul sistemic, astfel încât să fie realizată o monitorizare în timp real a progresului privind rezoluția creditelor neperformante.

Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România a fost implementată de Banca Națională a României prin emiterea Ordinului BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic (publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.1031 din 5 dec. 2018). Ordinul BNR nr. 8/2018 privind amortizorul de capital pentru risc sistemic este publicat pe website-ul BNR la secțiunea Legislație/ Index de reglementări BNR/ Ordin nr. 8 din 21.11.2018.

Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România a fost publicată website-ul CNSM la secțiunea Politică macroprudențială/ Lista recomandărilor/ Recomandarea CNSM nr. R/7/2018 privind amortizorul de capital pentru riscul sistemic în România