Anexa 3

la Regulamentul nr. 6/2015


CUPRINS
Anexa XIV.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.5 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa XIV.6 la Regulamentul nr. 4/2014ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.1 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumirea societatii de asigurare:
Codul unic de înregistrare:
Situatia activelor si pasivelor existente în sold la data de:
- unitati -
Cod rând Active/Pasive Cod scadenta Cod ISO*) Tara Cod Sector institutional Cod ISO Moneda Valoarea totala
0 A B C D E F
ACTIVE
A1 Numerar xxxx xxxx xxxx
A2 Depozite overnight - valoare justa xxxx
A3 Depozite la termen - valoare justa
A4 Alte depozite - valoare justa
A5 Depozite overnight - valoare nominala xxxx
A6 Depozite la termen - valoare nominala
A7 Alte depozite - valoare nominala
A8 Titluri de natura datoriei detinute dupa scadenta initiala
A9 Titluri de natura datoriei detinute dupa perioada ramasa pâna la scadenta
A10 Credite - valoare justa, dupa scadenta initiala
A11 Credite - valoare justa, dupa perioada ramasa pâna la scadenta
A12 Împrumuturi, din care garantii ale depozitelor în legatura cu activitatea de reasigurare - valoare justa
A13 Credite - valoare nominala, dupa scadenta initiala
A14 Actiuni cotate xxxx
A15 Actiuni necotate xxxx
A16 Alte participatii xxxx
A17 Actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara (FPM) xxxx xxxx
A18 Actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii, altele decât cele de piata monetara xxxx xxxx
A19 Provizioane tehnice de asigurari generale xxxx
A20 Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate xxxx
A21 Instrumente financiare derivate - optiuni xxxx
A22 Instrumente financiare derivate - contracte la termen xxxx
A23 Optiuni pe actiuni ale angajatilor xxxx
A24 Credite comerciale si avansuri acordate xxxx
A25 Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale si avansuri xxxx
A26 Active nefinanciare xxxx xxxx xxxx
A27 Alte active xxxx xxxx xxxx
A28 Total active - valoare justa xxxx xxxx xxxx
PASIVE
P1 Titluri de natura datoriei emise, scadenta initiala
P2 Credite primite
P3 Împrumuturi, din care garantii ale depozitelor în legatura cu activitatea de reasigurare
P4 Capitaluri proprii xxxx xxxx xxxx
P5 Capital social subscris varsat, de natura: xxxx
P6 Actiuni cotate xxxx
P7 Actiuni necotate xxxx
P8 Provizioane tehnice de asigurari generale xxxx
P9 Provizioane tehnice de asigurari de viata legate de unitati xxxx
P10 Provizioane tehnice de asigurari de viata nelegate de unitati xxxx
P11 Drepturi de pensie, sisteme de cotizatii predefinite xxxx
P12 Drepturi de pensie, sisteme de prestatii predefinite xxxx
P13 Drepturi de pensie, sisteme hibride xxxx
P14 Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate xxxx
P15 Instrumente financiare derivate - optiuni xxxx
P16 Instrumente financiare derivate - contracte la termen xxxx
P17 Optiuni pe actiuni ale angajatilor xxxx
P18 Credite comerciale si avansuri primite xxxx
P19 Alte sume de platit, exclusiv credite comerciale si avansuri xxxx
P20 Alte pasive xxxx xxxx xxxx
P21 Total pasive xxxx xxxx xxxx
*) În cazul rezidentilor se va mentiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti codul ISO al tarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.2 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumirea societatii de asigurare: Codul unic de înregistrare:
Ajustari din reevaluare la data de:
- unitati -
Cod rând Active/Pasive Cod scadenta Cod ISO*) Tara Cod Sector institutional Cod ISO Moneda Valoarea totala
0 A B C D E F
ACTIVE
A2 Depozite overnight - valoare justa xxxx
A3 Depozite la termen - valoare justa
A4 Alte depozite - valoare justa
A5 Depozite overnight - valoare nominala xxxx
A6 Depozite la termen - valoare nominala
A7 Alte depozite - valoare nominala
A8 Titluri de natura datoriei detinute dupa scadenta initiala
A9 Titluri de natura datoriei detinute dupa perioada ramasa pâna la scadenta
A10 Credite - valoare justa, dupa scadenta initiala
A11 Credite - valoare justa, dupa perioada ramasa pâna la scadenta
A12 Împrumuturi, din care garantii ale depozitelor în legatura cu activitatea de reasigurare - valoare justa
A13 Credite - valoare nominala, dupa scadenta initiala
A14 Actiuni cotate xxxx
A15 Actiuni necotate xxxx
A16 Alte participatii xxxx
A17 Actiuni/unitati de fond ale fondurilor de piata monetara (FPM) xxxx xxxx
A18 Actiuni/unitati de fond ale fondurilor de investitii, altele decât cele de piata monetara xxxx xxxx
A19 Provizioane tehnice de asigurari generale xxxx
A21 Instrumente financiare derivate - optiuni xxxx
A22 Instrumente financiare derivate - contracte la termen xxxx
A23 Optiuni pe actiuni ale angajatilor xxxx
A26 Active nefinanciare xxxx xxxx xxxx
A27 Alte active xxxx xxxx xxxx
A28 Total active - valoare justa xxxx xxxx xxxx
PASIVE
P1 Titluri de natura datoriei emise, scadenta initiala
P2 Credite primite
P3 Împrumuturi, din care garantii ale depozitelor în legatura cu activitatea de reasigurare
P6 Actiuni cotate xxxx
P7 Actiuni necotate xxxx
P8 Provizioane tehnice de asigurari generale xxxx
P9 Provizioane tehnice de asigurari de viata legate de unitati xxxx
P10 Provizioane tehnice de asigurari de viata nelegate de unitati xxxx
P11 Drepturi de pensie, sisteme de cotizatii predefinite xxxx
P12 Drepturi de pensie, sisteme de prestatii predefinite xxxx
P13 Drepturi de pensie, sisteme hibride xxxx
P14 Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate xxxx
P15 Instrumente financiare derivate - optiuni xxxx
P16 Instrumente financiare derivate - contracte la termen xxxx
P17 Optiuni pe actiuni ale angajatilor xxxx
P20 Alte pasive xxxx xxxx xxxx
*) În cazul rezidentilor se va mentiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti codul ISO al tarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.3 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumirea societatii de asigurare:
Codul unic de înregistrare:
Provizioane tehnice de asigurari generale, la data de:
- unitati -
Cod rând Pasive Cod ISO*) Tara Cod Sector institutional Cod ISO Moneda Valoarea totala
0 A B C D E
P8 Provizioane tehnice de asigurari generale, pe sector de activitate:
P8.1 Asigurari privind cheltuielile medicale
P8.2 Asigurari pentru protectia veniturilor
P8.3 Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
P8.4 Asigurari privind raspunderea civila pentru autovehicule
P8.5 Asigurari privind alte motoare
P8.6 Asigurari maritime, aeriene si de transport
P8.7 Asigurari împotriva incendiului si a altor deteriorari ale proprietatii
P8.8 Asigurari de raspundere civila generala
P8.9 Asigurarea creditelor si a garantiilor
P8.10 Asigurarea privind cheltuielile juridice
P8.11 Asigurari de asistenta
P8.12 Asigurari de diverse pierderi financiare
P8.13 Reasigurare
*) În cazul rezidentilor se va mentiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti codul ISO al tarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.4 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumirea societatii de asigurare:
Codul unic de înregistrare:
Ajustari din reevaluare pentru provizioanele tehnice de asigurari generale, la data de:
- unitati -
Cod rând Pasive Cod ISO*) Tara Cod Sector institutional Cod ISO Moneda Valoarea totala
0 A B C D E
P8 Provizioane tehnice de asigurari generale, pe sector de activitate:
P8.1 Asigurari privind cheltuielile medicale
P8.2 Asigurari pentru protectia veniturilor
P8.3 Asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale
P8.4 Asigurari privind raspunderea civila pentru autovehicule
P8.5 Asigurari privind alte motoare
P8.6 Asigurari maritime, aeriene si de transport
P8.7 Asigurari împotriva incendiului si a altor deteriorari ale proprietatii
P8.8 Asigurari de raspundere civila generala
P8.9 Asigurarea creditelor si a garantiilor
P8.10 Asigurarea privind cheltuielile juridice
P8.11 Asigurari de asistenta
P8.12 Asigurari de diverse pierderi financiare
P8.13 Reasigurare
*)În cazul rezidentilor se va mentiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti codul ISO al tarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.5 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumirea societatii de asigurare:
Codul unic de înregistrare:
Prime, contributii, indemnizatii, venituri si comisioane, la data de:
- echivalent lei -
Cod rând Cod ISO*) Tara Valoare
0 A B C
N1 Prime emise pentru asigurari de viata
N2 Prime încasate pentru asigurari de viata
N3 Prime emise pentru asigurari generale
N4 Prime încasate pentru asigurari generale
N5 Contributii de încasat pentru drepturi de pensie
N6 Contributii încasate pentru drepturi de pensie
N7 Indemnizatii de platit pentru asigurari de viata
N8 Indemnizatii platite pentru asigurari de viata
N9 Indemnizatii de platit pentru asigurari generale
N10 Indemnizatii platite pentru asigurari generale
N11 Indemnizatii de platit pentru drepturi de pensii
N12 Indemnizatii platite pentru drepturi de pensii
N13 Venituri din provizioanele tehnice pentru asigurari de viata
N14 Venituri din provizioanele tehnice pentru asigurari generale
N15 Venituri din drepturile de pensii
N16 Comisioane încasate
N17 Comisioane platite
*) În cazul rezidentilor se va mentiona RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenti codul ISO al tarii nerezidentului

ANEXA Nr. 3
(Anexa XIV.6 la Regulamentul nr. 4/2014)

Tabelul nr. 1
Codurile atribuite coloanei Cod scadenta, pe instrumente financiare si intervale de scadenta
Instrumentul financiar Durata (scadenta - S)
S = 1 an 1 an < S = 2 ani S > 2 ani
Titluri de natura datoriei detinute/emise, dupa scadenta initiala 1 2 3
X Durata (scadenta - S)
S = 1 an 1 an < S = 5 ani S > 5 ani
Credite - valoare justa, dupa scadenta initiala 1 2 3
Credite - valoare nominala, dupa scadenta initiala 1 2 3
Credite primite 1 2 3
Împrumuturi, din care garantii ale depozitelor în legatura cu activitatea de reasigurare 1 2 3
X Durata (scadenta - S)
S = 1 an 1 an < S = 2 ani 2 ani < S < 5 ani S > 5 ani
Titluri de natura datoriei detinute dupa perioada ramasa pâna la scadenta 1 2 3 4
Credite - valoare justa, perioada ramasa pâna la scadenta 1 2 3 4
X Durata (scadenta - S)
S = 1 an 1 an < S = 2 ani S > 2 ani
Depozite la termen - valoare justa/ nominala 1 2 3
Alte depozite - valoare justa/ nominala 1 2 3

Tabelul nr. 2
Monede necotate de Banca Nationala a României si cursul de schimb utilizat
Nr. crt. Cod ISO moneda Cursul de schimb Moneda/RON
0 A B
1
2
.
.
Tabelul nr. 3
Codurile atribuite coloanei Cod sector institutional
Cod Sectorul institutional
S11 Societati nefinanciare
S121 Banca centrala
S122 Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala
S123 Fonduri de piata monetara
S124 Fonduri de investitii, altele decât fondurile de piata monetara
S125 Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii
S126 Auxiliari financiari
S127 Institutii financiare captive si alte entitati creditoare
S128 Societati de asigurare
S129 Fonduri de pensii
S1311 Administratia centrala
S1312 Administratiile statelor federale
S1313 Administratiile locale
S1314 Administratiile de securitate sociala
S14 Gospodariile populatiei
S15 Institutii fara scop lucrativ în serviciul gospodariilor populatiei