Anexa 1

la Regulamentul nr. 6/2015


I. ANEXA NR.1
Anexa nr. VIII.1 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.1A la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.2 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.3 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.4 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.5 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.6 la Regulamentul nr. 4/2014
Anexa nr. VIII.7 la Regulamentul nr. 4/2014
ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. VIII.1 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează:
codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
codul de înscriere al fondurilor de pensii admistrate privat şi al fondurilor de pensii facultative de către societăţile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private;
codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare, societăţile vehicul instituţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare

Luna de referinţă:

Situatia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la sfârsitul lunii de referinţă2
2 instituţiile de credit şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date atât în nume propriu cât şi în numele clienţilor; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară, fond de investiţii; societăţile de administrare ale fondurilor de pensii completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de pensii administrat privat (pilon II), şi respectiv pentru fiecare fond de pensii facultative (pilon III); societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu.

        -unităţi -      
Număr rând Cod ISIN Cod tip deţineri Cod ţară investitor (ISO 3166-1 alpha - 2 code) Cod sector instituţional investitor Cod tip investitor Cod tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile Număr de instrumente deţinute
1 2 3 4 5 6 7 8
 
               

Notă: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip deţineri, Tip investitor, Cod sector instituţional, Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile, prezentate în Anexa nr. VIII.6 la regulament.

   ANEXA Nr. 1
 (Anexa nr. VIII.1A la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează:
Se completează codul unic de identificare (CUI) de către societatea de asigurare mamă a căror sucursale funcţionează în străinătate.
Cod ţara de rezidenţă a sucursalei societăţii de asigurare
Luna de referinţă:

Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN ale sucursalelor societăţilor de asigurare care funcţionează străinătate la 31 decembrie an de referinţă2
2 Societatea de asigurare mamă completează această structură de date separat, pentru fiecare ţară în care funcţionează sucursalele sale. În cazul în care există mai multe unităţi operative care funcţionează în ţara respectivă, datele vor fi raportate consolidat la Banca Naţională a României.

        -unităţi -      
Număr rând Cod ISIN Cod tip deţineri Cod ţară investitor (ISO 3166-1 alpha - 2 code) Cod sector instituţional investitor Cod tip investitor Cod tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile Număr de instrumente deţinute
1 2 3 4 5 6 7 8
               
               

Notă: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip deţineri, Tip investitor, Cod sector instituţional, Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile, prezentate în Anexa nr. VIII.6 la regulament.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. VIII.2 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
   1 Se completează:
codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat şi al fondurilor de pensii facultative de către societăţile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private.
codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare;

Luna de referinţă:

Situaţia dividendelor şi cupoanelor încasate de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de referinţă2
   2 Instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile de asigurare, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date în nume propriu; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară, fond de investiţii; societăţile de administrare ale fondurilor de pensii completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi respectiv fond de pensii facultative.

      - unităţi -    
Număr rând Cod ISIN Cod tip deţineri Data încasare dividend/cupon Valoare dividend/cupon încasat în moneda efectivă Moneda dividend/cupon (ISO-4217)
1 2 3 4 5 6
           
           
           

Notă: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatorului: Tip deţineri, prezentate în Anexa nr. VIII.6 la regulament.

   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. VIII.3 la Regulamentul nr. 4/2014)

Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
   1 Se completează:
codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional.

Luna de referinţă:

Situaţia emisiunilor de acţiuni/unităţi de fond identificabile prin cod ISIN listate pe pieţele externe de capital la sfârşitul lunii de referinţă2
   2 instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu. Societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat.
        -unităţi -        
Cod ISIN Data emisiunii Valoarea emisiunii în moneda efectivă3 Moneda emisiune (ISO - 4217) Valoare nominală/instrument, în moneda efectivă4 Valoare dividend/ instrument5 Moneda dividend (ISO - 4217) Data dividend Piaţa de capital externă (ISO-10383)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 

   3 În cazul fondurilor deschise de investiţii se completează valoarea activului net (VAN).
   4 În cazul fondurilor deschise de investiţii se completează valoarea unitară a activului net (VUAN).
   5 Se raportează valoarea dividendelor plătite de la începutul anului calendaristic până la sfârşitul lunii de raportare.

   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. VIII.4 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
   1 Se completează:
codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional.

Luna de referinţă:

Situaţia emisiunilor de titluri de natura datoriei efectuate pe pieţele externe de capital la sfârşitul lunii de referinţă2
   2 instituţiile de credit, societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu. Societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară şi fond de investiţii administrat.

- unităţi -
Cod ISIN Date despre emisiune Date despre răscumpărare Date despre cupon Sold emisiune în moneda efectivă Preţ emisiune % Valoarea nominală per instrument în moneda efectivă Prima call în moneda efectivă Piaţa de capital externă (ISO-10383)
Data emisiune Valoarea în moneda efectivă Monedă (ISO- 4217) Tip răscum- părare Frecvenţa de răscum- părare Monedă (ISO- 4217) Data primei răscum- părări Data ultimei răscum- părări Tip cupon Data primei plăţi de cupon Data ultimei plăţi de cupon Frecvenţa de plată cupon Monedă (ISO- 4217) Rata cup on
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                       
                                       


Notă: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip răscumpărare, Frecvenţa de răscumpărare, Tip cupon, Frecvenţa de plată cupon, prezentate în Anexa nr. VIII. 6 la regulament.


   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. VIII.5 la Regulamentul nr. 4/2014)


Denumire entitate raportoare:
Cod de identificare entitate raportoare1:
1 Se completează:
codul fondului de investiţii sau al fondului de piaţă monetară de către societăţile de administrare a investiţiilor sau societăţile de investiţii autoadministrate, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare;
codul de înscriere al fondurilor de pensii administrate privat şi al fondurilor de pensii facultative de către societăţile de administrare ale fondurilor de pensii, atribuit de către Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Pensii Private;
codul unic de identificare (CUI) de către instituţiile de credit, societăţile de asigurare, societăţile vehicul investiţional şi societăţile de servicii de investiţii financiare.

Luna de referinţă:

Situaţia deţinerilor de titluri de valoare identificabile prin codul de referinţă al titlului de valoare (lipsă cod ISIN) la sfârşitul lunii de referinţă 2
2instituţiile de credit şi societăţile de servicii de investiţii financiare completează această structură de date atât în nume propriu cât şi în numele clienţilor; societăţile de administrare a investiţiilor completează această structură de date separat, pentru fiecare fond de piaţă monetară, fond de investiţii; societăţile de administrare ale fondurilor de pensii completează această structură de date, separat, pentru fiecare fond de pensii administrat privat şi respectiv fond de pensii facultative; societăţile de investiţii autoadministrate, societăţile de asigurare şi societăţile vehicul investiţional completează această structură de date în nume propriu.

- unităţi -
Număr rând Cod referinţă instrument Cod tip deţineri Cod ţară investitor (ISO 3166-1 alpha - 2 code) Cod sector instituţional investitor Cod tip investitor Soldul deţinerilor în moneda efectivă (valoare nominală) Soldul deţinerilor în moneda efectivă (valoare de piaţă)3 Dividend/ Cupon încasat în moneda efectivă Data încasare dividend/ cupon Monedă dividend/cupon (ISO-4217) Pondere nr. instrumente deţinute/nr. instrumente emise4 Data emisiune5 Data ultimei răscumpărări5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
3 Valoarea de piaţă reprezintă valoarea de achiziţie sau valoarea contabilă a titlurilor de valoare.
4 Se completează doar pentru acţiunile şi unităţile de fond deţinute în nume propriu (cod tip deţineri = 01). În cazul deţinerilor unităţilor fondurilor de investiţii deschise se va raporta ponderea soldului deţinerilor la valoarea nominală/valoarea activului net.
5 Se completează doar pentru titlurile de valoare de natura datoriei.
Notă: Pentru completarea anexei se vor folosi codurile aferente nomenclatoarelor: Tip deţineri, Tip investitor, Cod sector instituţional, prezentate în Anexa nr. VIII.6 la regulament.

   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. VIII.6 la Regulamentul nr. 4/2014)


Nomenclatorul nr. 1. Frecvenţă de răscumpărare

COD DENUMIRE
00 Perpetuu
01 Anual
02 Semestrial
03 Trimestrial
04 Lunar
06 Bianual
09 Altă frecvenţă regulată
21 Frecvenţă neregulată
31 Calendar de răscumpărare prestabilit
41 O singură răscumpărare
51 Răscumpărare legată de un eveniment
99 Altele

Nomenclatorul nr. 2. Tip de răscumpărare

COD DENUMIRE
01 Perpetuu
02 Bullet
11 Răscumpărare în cazul instrumentelor financiare structurate
15 In serie
16 Anuităţi
21 Index-linked
31 La orice dată
41 Neregulată
99 Altele

Nomenclatorul nr. 3. Frecvenţă de plată cupon

COD DENUMIRE
00 Zero-Cupon
01 Anual
02 Semestrial
04 Trimestrial
06 Bilunar
12 Lunar
24 2 săptămăni
97 Neregulat
98 Necunoscut
99 Altele

Nomenclatorul nr. 4. Tip cupon

COD DENUMIRE
01 Fix
02 În trepte
03 Variabilă
04 Zero-cupon
05 Index-Linked
99 Altele

Nomenclatorul nr. 5. Tip tranzacţie prin care au fost achiziţionate titlurile

COD DENUMIRE
01 Operaţiune REPO
02 Operaţiune REVERSE REPO
03 Tranzacţie directă

Nomenclatorul nr. 6. Tip investitor

COD DENUMIRE Observaţii
01 Intermediar financiar Numai în cazul investitorilor nerezidenţi şi numai în situaţia în care nu se cunoaşte investitorul final
02 Investitorul final

Nomenclatorul nr. 7. Tip deţineri

COD DENUMIRE Observaţii
01 În nume propriu În cazul deţinerilor în nume propriu
02 În numele clienţilor În cazul deţinerilor în numele clienţilor

Nomenclatorul nr. 8. Cod sector instituţional

COD DENUMIRE OBSERVAŢIE
S_11 Societăti nefinanciare Se completează pentru rezidenţii UE
S_1311 Administraţia centrală Se completează pentru rezidenţii UE
S_1312 Administraţiile statelor federale Se completează pentru rezidenţii UE
S_1313 Administraţiile locale Se completează pentru rezidenţii UE
S_1314 Administraţiile de securitate socială Se completează pentru rezidenţii UE
S_122A Societăţi care acceptă depozite, exclusiv Banca Centrală Se completează pentru rezidenţii UE
S_122B Fondurile de piaţă monetară Se completează pentru rezidenţii UE
S_123A Fondurile de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară Se completează pentru rezidenţii UE
S_123B Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurări şi fondurile de pensii Se completează pentru rezidenţii UE
S_124 Auxiliari financiari Se completează pentru rezidenţii UE
S_125A Societăţi de asigurare Se completează pentru rezidenţii UE
S_125B Fonduri de pensii Se completează pentru rezidenţii UE
S_127 Instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare Se completează pentru rezidenţii UE
S_14 Gospodăriile populaţiei Se completează pentru rezidenţii UE
S_15 Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei Se completează pentru rezidenţii UE
S_121 Banca Centrală Se completează pentru rezidenţii UE şi non-UE
S_122 Alte instituţii financiare monetare (S_122A + S_122B) Se completează pentru rezidenţii non-UE
S_13 Instituţii guvernamentale (S_1311 + S_1312 + S_1313 + S_1314) Se completează pentru rezidenţii non-UE
S_2A Instituţii neguvernamentale (S_11 + S_123A + S_123B + S_124 + S_125A + S_125B + S_127 + S_14 + S_15) Se completează pentru rezidenţii non-UE

   ANEXA Nr. 1
  (Anexa nr. VIII.7 la Regulamentul nr. 4/2014)


Reguli de stabilire a codului de referinţă pentru titluri de valoare fără cod ISIN
primele două caractere reprezintă codul ţării emitentului;
următoarele două caractere reprezintă codul tip titlu de valoare (Tabelul nr. 1);
următoarele trei caractere reprezintă codul monedei emisiunii;
următoarele patru caractere reprezintă cod tip emitent (Tabelul nr. 2);
ultimele patru caractere reprezintă numerotarea instrumentelor deţinute de fiecare agent raportor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Cod ţara emitent (ISO -3166-1 alpha - 2 code) Cod tip titlu de valoare Cod moneda de emisiune (ISO-4217) Cod tip emitent Cod atribuit fiecărui titlu de valoare de către raportor (poate fi numeric sau alfanumeric)

Tabelul nr. 1. Corespondenţă cod tip titlu de valoare - cod de referinţă titlu de valoare

Descriere titlu de valoare (caracterele 3, 4) Cod tip titlu de valoare
Acţiuni cotate 01
Acţiuni necotate 02
Alte titluri de participaţie 03
Acţiuni/unităţi ale fondurilor de piaţa monetară 04
Acţiuni/unităţi ale fondurilor de investiţii 05
Titluri de natura datoriei cu scadenţă la emisiune până la un an inclusiv 06
Titluri de natura datoriei cu scadenţă la emisiune mai mare de un an 07

Tabelul nr. 2. Corespondenţă cod tip emitent - cod de referinţă titlu de valoare

Descriere tip emitent (caracterele 8, 9, 10, 11) Cod tip emitent Observaţie
Banca Centrală 0121 Se completează pentru emitenţii UE şi non-UE
Societăţi care acceptă depozite, exclusiv Banca Centrală 122A Se completează pentru emitenţii UE
Fonduri de piaţă monetară 122B Se completează pentru emitenţii UE
Fondurile de investiţii, altele decât fondurile de piaţă monetară 123A Se completează pentru emitenţii UE
Alţi intermediari financiari, exclusiv societăţile de asigurări şi fondurile de pensii 123B Se completează pentru emitenţii UE
Auxiliari financiari 0124 Se completează pentru emitenţii UE
Societăţi de asigurare 125A Se completează pentru emitenţii UE
Fonduri de pensii 125B Se completează pentru emitenţii UE
Instituţii financiare captive şi alte entităţi creditoare 0127 Se completează pentru emitenţii UE
Societăţi nefinanciare 0011 Se completează pentru emitenţii UE
Administraţia centrală 1311 Se completează pentru emitenţii UE
Administraţiile statelor federale 1312 Se completează pentru emitenţii UE
Administraţiile locale 1313 Se completează pentru emitenţii UE
Administraţiile de securitate socială 1314 Se completează pentru emitenţii UE
Gospodarii ale populaţiei 0014 Se completează pentru emitenţii UE
Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei 0015 Se completează pentru emitenţii UE
Alte instituţii financiare monetare (122A + 122B) 0122 Se completează pentru emitenţii non-UE
Instituţii guvernamentale (1311 + 1312 + 1313 + 1314) 0013 Se completează pentru emitenţii non-UE
Instituţii neguvernamentale (123A + 123B + 0124 + 125A + 125B + 0127 + 0011 + 0014 + 0015) 002A Se completează pentru emitenţii non-UE