BNR – Autoritate publică tutelară


Banca Națională a României este autoritate publică tutelară pentru regiile autonome ”Imprimeria Băncii Naționale a României” și ”Monetăria statului”, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară în subordinea băncii centrale.

Prin activitatea desfășurată, aceste întreprinderi publice de interes național contribuie la realizarea atribuțiilor BNR privind asigurarea bancnotelor și monedelor metalice necesare unei circulații monetare adecvate, la un nivel corespunzător standardelor băncii de emisiune.

Raport anual 2021 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2020 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2019 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2018 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2017 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Raport anual 2016 privind activitatea regiilor autonome aflate în subordinea BNR

Imprimeria Băncii Naționale a României

Raport de evaluare a performanței Consiliului de administrație al R.A.”Imprimeria Băncii Naționale a României” în anul 2021 - extras

Anunţ privind selecția a 4 (patru) poziții de membri în Consiliul de administrație al R.A.”Imprimeria Băncii Naționale a României”

Anexele nr. 1-10 conținute în dosarul de candidatură

Matricea profilului consiliului R.A. ”Imprimeria Băncii Naționale a României”

Scrisoarea de aşteptări prin care Banca Națională a României stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale R.A. ”Imprimeria Băncii Naționale a României” pentru mandatul 2022-2026

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație în anul 2020 - extras

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație în anul 2019 - extras

Lista administratorilor în funcție în Consiliul de administrație


Monetăria statului

Raport de evaluare a performanței Consiliului de administrație al R.A. “Monetăria Statului” în anul 2021 - extras

Anunţ privind selecția a 4 (patru) poziții de membri în consiliul de administrație al R.A. ”Monetăria statului”

Anexele nr. 1-10 conținute în dosarul de candidatură

Matricea profilului consiliului R.A. ”Monetăria statului”

Scrisoarea de aşteptări prin care Banca Națională a României stabilește performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale R.A. “Monetăria statului” pentru mandatul 2022-2026

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație al regiei autonome “Monetăria Statului” - 2020 - extras

Raport de evaluare a performanței consiliului de administrație al regiei autonome “Monetăria Statului” - 2019 - extras

Lista administratorilor în funcție în Consiliul de administrație