BNR - EconomicHub


economic hub

BNR - EconomicHub este un nou proiect de dezbatere economică și financiară lansat de Banca Națională a României, de data aceasta adresat comunității oamenilor de afaceri.

Realizat în parteneriat cu Camerele de Comerț și Industrie județene, proiectul are ca obiectiv:

  • transmiterea acelor informații necesare clarificării unor aspecte actuale și preocupante pentru mediul antreprenorial;
  • explicarea funcțiilor şi rolului băncii centrale, a măsurilor adoptate, precum şi a fundamentelor care au condus la motivarea acestor măsuri;
  • dezbaterea unor subiecte de interes reciproc.

Evenimentul de lansare a avut loc la Constanța, prin organizarea a două sesiuni de dezbateri în zilele de 27 august si 3 septembrie 2020 și a vizat promovarea unor concepte de micro şi macroeconomie de interes pentru mediului de afaceri, prezentarea evoluţiilor cu privire la creditarea sectorului bancar, precum și a soluţiilor de creştere a capacităţii IMM-urilor de a accesa credite bancare; de asemenea, au mai fost puse în discuție aspecte legate de plăţi și funcţionarea instrumentelor de plată utilizate în relaţiile B2B – cecul şi biletul la ordin.


Temele prezentate au fost:

  • Cadrul macro- financiar și implicațiile la nivel microeconomic în perioada pamdemiei - Eugen Rădulescu, Director – Direcția stabilitate financiară – Banca Națională a României
  • Finanțarea IMM-urilor și amprenta antreprenorială a României - Florin Dănescu, Președinte executiv – Asociația Română a Băncilor/ Gabriela Folcuț, Director executiv – Asociația Română a Băncilor
  • Soluții de plată – beneficii, riscuri și aspecte practice - Raluca Micu, Șef serviciu – Direcția monitorizare a infrastructurilor pieței financiare și a plăților - Banca Națională a României

    Moderatorul evenimentului: Dan Suciu, Director – Direcția comunicare și relații cu publicul - Banca Națională a României