BNR - participantă la activităţile forurilor Uniunii Europene (selecție a celor mai importante structuri de lucru și de decizie de la nivelul organismelor UE la care participă reprezentanți ai BNR)


 • La nivelul Consiliului UE
  • Consiliul Afaceri Economice și Financiare Informal (ECOFIN – formațiune a Consiliului UE) - guvernatorul BNR este invitat să participe numai la reuniunile informale ale ECOFIN
  • Comitetul Economic și Financiar
  • Comitetul pentru Servicii Financiare
  • Grupul de lucru pentru servicii financiare și Uniunea Bancară
 • La nivelul Comisiei Europene
  • Comitetul Bancar European
  • Grupul de experți privind spălarea banilor și finanțarea terorismului
  • Grupul de experți în domeniul bancar, al plăților și al asigurărilor
  • Grupul de experți privind contrafacerea euro
 • La nivelul altor autorități europene
  • Autoritatea Bancară Europeană
  • Comitetul Unic de Rezoluție
  • Comitetul de experți privind evaluarea măsurilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului din cadrul Consiliului Europei