Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2019

02.05.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Martie 2019
Date statistice

02.05.2019 - Rezervele internaționale - aprilie 2019
Comunicat de presă

03.05.2019 - Rezervele internaţionale - aprilie 2019
Date statistice

06.05.2019 - Indicatori de risc bancar: credite - Martie 2019
Date statistice

06.05.2019 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Martie 2019
Date statistice

08.05.2019 - Titluri de valoare de natura datoriei - Martie 2019
Date statistice

10.05.2019 - Buletin lunar 3/2019
Secțiune statistică

13.05.2019 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Martie 2019
Date statistice

14.05.2019 - Balanța de plăți - Martie 2019
Date statistice

14.05.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

14.05.2019 - Datoria externă - Martie 2019
Date statistice

14.05.2019 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.05.2019 - Balanța de plăți și datoria externă - martie 2019
Comunicat de presă

15.05.2019 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

15.05.2019 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

15.05.2019 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul I 2019
Date statistice

15.05.2019 - Poziția investițională internațională - trimestrul I 2019
Date statistice

17.05.2019 - Raport trimestrial asupra inflaţiei, mai 2019
Conferință de presă

20.05.2019 - Centrala incidențelor de plăți - Aprilie 2019
Date statistice

22.05.2019 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 15 mai
Publicare ora 15:00

24.05.2019 - Indicatori monetari - Aprilie 2019
Date statistice

24.05.2019 - Indicatori monetari - Aprilie 2019
Comunicat de presă

27.05.2019 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari neguvernamentali – aprilie 2019
Date statistice

29.05.2019 - Buletin lunar 3/2019
Versiune integrală

31.05.2019 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Aprilie 2019
Date statistice