Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 01.2022

03.01.2022 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul III 2021
Date statistice

03.01.2022 - Rezervele internaționale - Decembrie 2021
Comunicat de presă

04.01.2022 - Rezervele internaționale - Decembrie 2021
Date statistice

05.01.2022 - Indicatori de risc bancar - Noiembrie 2021
Date statistice

06.01.2022 - Conturile financiare trimestriale - trimestrul III 2021
Date statistice

06.01.2022 - Buletin lunar nr. 11/2021
Secțiune statistică

10.01.2022 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

12.01.2022 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Noiembrie 2021
Date statistice

13.01.2022 - Balanţa de plăţi - noiembrie 2021 Date statistice
Date statistice

13.01.2022 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - noiembrie 2021
Comunicat de presă

13.01.2022 - Datoria externă - noiembrie 2021
Date statistice

20.01.2022 - Centrala incidentelor de plăți - Decembrie 2021
Date statistice

20.01.2022 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 10 ianuarie 2022
Publicare ora 15:00

26.01.2022 - Indicatori monetari - Decembrie 2021
Date statistice

26.01.2022 - Indicatori monetari - Decembrie 2021
Comunicat de presă

27.01.2022 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - decembrie 2021
Date statistice

31.01.2022 - Buletin lunar nr. 11/2021
Versiune integrală