Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2021

04.05.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Martie 2021
Date Statistice

04.05.2021 - Rezervele Internationale - Aprilie 2021
Comunicat de presă

05.05.2021 - Rezervele Internationale - Aprilie 2021
Date statistice

05.05.2021 - Indicatori de risc bancar - Martie 2021
Date Statistice

10.05.2021 - Buletin lunar nr. 3/2021
Secțiune statistică

12.05.2021 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară

13.05.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - March 2021
Date Statistice

14.05.2021 - Datoria externă - martie 2021
Date statistice

14.05.2021 - Balanţa de plăţi - martie 2021
Date statistice

14.05.2021 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2021
Comunicat de presă

14.05.2021 - Raport trimestrial asupra inflației, mai 2021

17.05.2021 - Poziția investițională internațională - trimestrul I 2021
Date statistice

17.05.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

20.05.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Aprilie 2021
Date Statistice

21.05.2021 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul I 2021
Date statistice

27.05.2021 - Indicatori monetari - Aprilie 2021
Date statistice

27.05.2021 - Indicatori monetari - Aprilie 2021
Comunicat de presă

28.05.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - mai 2021
Date statistice

28.05.2021 - Buletin lunar nr. 3/2021
Versiune integrală