Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 05.2024

02.05.2024 - Rezervele internaționale - Aprilie 2024
Comunicat de presă

07.05.2024 - Rezervele internaționale - Aprilie 2024
Date statistice

07.05.2024 - Indicatori de risc bancar - Martie 2024
Date statistice

08.05.2024 - Titluri de valoare de natura datoriei - trimestrul I 2024
Date statistice

08.05.2024 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

09.05.2024 - Buletin lunar nr. 3/2024
Secțiune statistică

13.05.2024 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Martie 2024
Date statistice

13.05.2024 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară și aprobarea Raportului asupra inflației - mai 2024

14.05.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - Martie 2024
Date statistice

14.05.2024 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - Martie 2024
Date statistice

14.05.2024 - Balanța de plăți - Martie 2024
Date statistice

14.05.2024 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - martie 2024
Comunicat de presă

14.05.2024 - Datoria externă - Martie 2024
Date statistice

15.05.2024 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri - trimestrul I 2024
Date statistice

15.05.2024 - Raport trimestrial asupra inflației, mai 2024
Conferință de presă, ora 11:00

15.05.2024 - Datoria externă - format SDDS - Martie 2024
Date statistice

15.05.2024 - Poziția investițională internațională - trimestrul I 2024
Date statistice

20.05.2024 - Centrala incidentelor de plăți - Aprilie 2024
Date statistice

23.05.2024 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 13 mai 2024
Publicare ora 15:00

27.05.2024 - Indicatori monetari - Aprilie 2024
Date statistice

27.05.2024 - Indicatori monetari - Aprilie 2024
Comunicat de presă

29.05.2024 - Buletin lunar nr. 3/2024
Versiune integrală

31.05.2024 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Aprilie 2024
Date statistice