Calendar


Având în vedere gradul ridicat de incertitudine al evoluțiilor economice și financiare, Consiliul de administrație al BNR a hotărât suspendarea calendarului ședințelor de politică monetară, urmând ca ședințele să aibă loc ori de câte ori va fi necesar.

Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 09.2020

01.09.2020 - Rezervele internaționale - august 2020
Comunicat de presă

02.09.2020 - Rezervele internaţionale - august 2020
Date statistice

04.09.2020 - Buletin lunar nr. 7/2020
Secțiune statistică

07.09.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iulie 2020
Date statistice

07.09.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Iulie 2020
Date statistice

09.09.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iulie 2020
Date statistice

14.09.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.09.2020 - Balanţa de plăţi - iulie 2020
Date statistice

14.09.2020 - Datoria externă - iulie 2020
Date statistice

14.09.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - iulie 2020
Comunicat de presă

14.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

21.09.2020 - Centrala incidentelor de plăți - August 2020
Date statistice

23.09.2020 - Indicatori monetari - August 2020
Date statistice

23.09.2020 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

23.09.2020 - Balanța de plăți
Revizuire date

23.09.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

23.09.2020 - Indicatori monetari - August 2020
Comunicat de presă

24.09.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - august 2020
Date statistice

28.09.2020 - Buletin lunar nr. 7/2020
Versiune integrală

29.09.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - August 2020
Date statistice

30.09.2020 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul II 2020
Secțiune statistică

30.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

30.09.2020 - Cercetarea statistică privind investițiile străine directe (ISD) - 2019
Raport anual

30.09.2020 - Cercetarea statistică privind investiţiile străine directe (ISD) - 2019
Comunicat de presă

30.09.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

30.09.2020 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

30.09.2020 - Datoria externă
Revizuire date