Calendar


Informaţiile prezentate sunt evenimente centralizate din următoarele surse:


Evenimentele din 02.2020

03.02.2020 - Rezervele internaționale - ianuarie 2020
Comunicat de presă

04.02.2020 - Rezervele internaţionale - ianuarie 2020
Date statistice

05.02.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Decembrie 2019
Date statistice

05.02.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Decembrie 2019
Date statistice

07.02.2020 - Şedinţa Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară
Decizie de politică monetară şi aprobarea Raportului asupra inflaţiei

07.02.2020 - Buletin lunar nr. 12/2019
Secțiune statistică

10.02.2020 - Titluri de valoare de natura datoriei - Decembrie 2019
Date statistice

11.02.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Decembrie 2019
Date statistice

11.02.2020 - Raport trimestrial asupra inflației, februarie 2020
Conferință de presă

13.02.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.02.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

13.02.2020 - Balanţa de plăţi - decembrie 2019
Date statistice

13.02.2020 - Balanţa de plăţi şi datoria externă - decembrie 2019
Comunicat de presă

13.02.2020 - Datoria externă - decembrie 2019
Date statistice

14.02.2020 - Poziția investițională internațională - trimestrul IV 2019
Date statistice

14.02.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

14.02.2020 - Minuta ședinţei Consiliului de administraţie pe probleme de politică monetară din 7 februarie 2020
Publicare ora 15:00

20.02.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Ianuarie 2020
Date statistice

25.02.2020 - Indicatori monetari - Ianuarie 2020
Date statistice

25.02.2020 - Indicatori monetari - Ianuarie 2020
Comunicat de presă

26.02.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - ianuarie 2020
Date statistice

28.02.2020 - Buletin lunar nr. 12/2019
Versiune integrală