Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 11.2021

02.11.2021 - Rezervele Internationale - Octombrie 2021
Date statistice

05.11.2021 - Indicatori de risc bancar - Septembrie 2021
Date Statistice

08.11.2021 - Titluri de valoare de natura datoriei - Septembrie 2021
Date statistice

10.11.2021 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Septembrie 2021
Date Statistice

15.11.2021 - Datoria externă - septembrie 2021
Date statistice

15.11.2021 - Balanţa de plăţi - septembrie 2021
Date statistice

16.11.2021 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

16.11.2021 - Poziția investițională internațională - trimestrul III 2021
Date statistice

22.11.2021 - Centrala incidentelor de plăți - Octombrie 2021
Date Statistice

24.11.2021 - Indicatori monetari - Octombrie 2021
Date statistice

25.11.2021 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - octombrie 2021
Date statistice

26.11.2021 - Indicatori privind cardurile şi numărul de terminale - trimestrul III 2021
Date statistice

29.11.2021 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Octombrie 2021
Date Statistice