Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 10.2023

02.10.2023 - Active și pasive bilanțiere ale instituțiilor financiare nebancare din Registrul general - trimestrul II 2023
Date statistice

02.10.2023 - Conturile financiare anuale - 2022
Date statistice

03.10.2023 - Rezervele internaționale - Septembrie 2023
Date statistice

05.10.2023 - Indicatori de risc bancar - August 2023
Date statistice

06.10.2023 - Conturile financiare trimestriale - trimestrul II 2023
Date statistice

10.10.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - August 2023
Date statistice

13.10.2023 - Balanța de plăți - august 2023
Date statistice

13.10.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - august 2023
Date statistice

13.10.2023 - Datoria externă - august 2023
Date statistice

13.10.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - august 2023
Date statistice

16.10.2023 - Datoria externă - format SDDS - august 2023
Date statistice

20.10.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Septembrie 2023
Date statistice

23.10.2023 - Indicatori monetari - septembrie 2023
Date statistice

30.10.2023 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Septembrie 2023
Date statistice