Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 08.2020

04.08.2020 - Rezervele internaţionale - iulie 2020
Date statistice

05.08.2020 - Indicatori de risc bancar: credite - Iunie 2020
Date statistice

05.08.2020 - Indicatori de risc bancar: credite și angajamente - Iunie 2020
Date statistice

07.08.2020 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Iunie 2020
Date statistice

10.08.2020 - Titluri de valoare de natura datoriei - Iunie 2020
Date statistice

13.08.2020 - Datoria externă - iunie 2020
Date statistice

13.08.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Date statistice

13.08.2020 - Balanţa de plăţi - iunie 2020
Date statistice

13.08.2020 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Date statistice

14.08.2020 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Date statistice

14.08.2020 - Poziția investițională internațională - trimestrul II 2020
Date statistice

20.08.2020 - Centrala incidentelor de plăți - Iulie 2020
Date statistice

25.08.2020 - Indicatori monetari - Iulie 2020
Date statistice

26.08.2020 - Structura în profil teritorial a creditelor şi depozitelor clienţilor nebancari, neguvernamentali - iulie 2020
Date statistice

31.08.2020 - Ratele dobânzilor practicate de instituțiile de credit - Iulie 2020
Date statistice