Calendarul de diseminare a datelor statisticeEvenimentele din 06.2023

06.06.2023 - Rezervele internaționale - Mai 2023
Date statistice

06.06.2023 - Indicatori de risc bancar - Aprilie 2023
Date statistice

12.06.2023 - Active și pasive ale fondurilor de investiții (FI), altele decât fondurile de piață monetară - Aprilie 2023
Date statistice

13.06.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții - aprilie 2023
Date statistice

13.06.2023 - Datoria externă - aprilie 2023
Date statistice

13.06.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții - aprilie 2023
Date statistice

13.06.2023 - Balanța de plăți - aprilie 2023
Date statistice

14.06.2023 - Datoria externă - format SDDS - aprilie 2023
Date statistice

20.06.2023 - Centrala incidentelor de plăți - Mai 2023
Date statistice

20.06.2023 - Indicatori privind cardurile, numărul de terminale și operațiuni de plată - semestrul II 2022
Date statistice

23.06.2023 - Comerțul internațional cu servicii - tranzacții
Revizuire date

23.06.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - tranzacții
Revizuire date

23.06.2023 - Balanța de plăți
Revizuire date

26.06.2023 - Indicatori monetari - mai 2023
Date statistice

26.06.2023 - Poziția investițională internațională
Revizuire date

26.06.2023 - Titluri de valoare de natura datoriei
Revizuire date

26.06.2023 - Datoria externă
Revizuire date

26.06.2023 - Investiții directe - principiul direcțional - stocuri
Revizuire date

30.06.2023 - Indicele de referință pentru creditele consumatorilor - trimestrul I 2023
Secțiune statistică