Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • 150 de ani de la infiintarea Ministerului Afacerilor Externe = 150 years since the establishment of the Ministry of Foreign Affairs = 150 ans depuis la creation du Ministere des Affaires Etrangeres2012»»»

  Maritiu, Sabina

 • Activitatea legislativa a ministerelor economice pe lunile mai si iunie 1948 ; iulie-august 1948»»»

  Daschevici, O. Vexman, I.

 • Bugetul de venituri si cheltuieli pe exercitiul ...01/01/1947»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2032 din 4 aprilie 1957, catre ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara Ministerului Finantelor nr. 2035 din 11 aprilie 1957 catre directiile de plan financiar si contabilitate ale ministerelor si institutiilor centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 35/36 din 4 aprilie 1958, modificari in planul de conturi si in tabloul cu denumirea ministerelor, deartamentelor si directiilor generale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara privind taxele de arbitrare datorate de intreprinderi, institutii si organizatii catre arbitrajele ministerelor»»»

 • Commission extraparlementaire de l'impot sur les revenus instituee au Ministere des finances : (Decret du 16 Juin 1894) : Proces-verbaux1895»»»

 • Direction Generale de la Statistique pres le Ministere de l'Industrie et du Commerce : Annuaire Statistique de la Roumanie pour 1924. 282 pages, Bucaresti, 1925 : [recenzie]»»»

  Cusin, Alexandru C.

 • Drept constitutional si institutii politice : tratat elementar Volumul 22000»»»

  Draganu, Tudor

 • Enquete faite par le Ministere du Commerce et de l'Industrie au sujet du privilege de la Banque de FranceMDCCCCXI [1911]»»»

 • Etude sur les Negociations commerciales de la Roumanie avec l'Autriche-Hongrie et la Suisse basee sur les documents officiels publies par le Ministere des Affaires Etrangeres suivie du Traite de commerce conclu le 26 Mai/7 Juin 1886 entre la Roumanie et la Suisse et des principaux discours prononces sur cette question au Parlement roumain1886»»»

 • Instructiuni nr. 1567 din 4 septembrie 1963 privind intocmirea planurilor de venituri si a planurilor de cheltuieli ale ministerelor si ale celorlalte instituii centrale»»»

 • Instructiuni privind finantarea de la buget a reparatiilor capitale la ministere si alte institutii centrale»»»

 • Instructiuni privitoare la inchiderea operatiunilor anului bugetar 1960la ministere si institutii centrale»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2018 din 13 februarie 1957, privind formularele si indicatorii din darile de seama anuale pe anul 1956, care urmeaza a se centraliza de catre directiile generale, uniunile cooperatiste, sfaturile populare, ministere si alte organe centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2018 din 13 februarie 1957, privind formularele si indicatorii din darile de seama anuale pe anul 1956, care urmeaza a se centraliza de catre directiile generale, uniunile cooperatiste, sfaturile populare, ministere si alte organe centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2189 din 10 noiembrie 1956, catre ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2408 din 24 decembrie 1955 in legatura cu aplicarea art. 7 din H.C. M. nr. 952/1955 la gospodariile agricole anexe de pe linga ministere, institutii si intreprinderi de stat sau cooperatiste : [semnalare bibliografica]»»»

 • Le Ministere des Finances : son functionement suivi d'une etude sur l'organisation generale des autres ministeres1883»»»

  Josat, J.

 • Le mecanisme economique et financier de la Republique Socialiste de Roumanie1979»»»

  Vacarel, Iulian

 • Ministere de L'Industrie et du Commerce (Direction generale de la mise en valeur des biens de l'Etat et de l'energie) : Statistique des instalations de force en Roumanie a la fin de l'annee 1925 : [recenzie]»»»

  Fundateanu, I.

 • Ministere de l'Agriculture et des Forets de l'Italie. Notes sur l'agriculture italienne. Rome 1937 : [recenzie]»»»

  Galateanu, R.

 • Ministerul Muncii»»»

  Madgearu, Virgil N.

 • Miron Constantinescu : "La lutte pour la stabilisation". Bucuresti, 1948: Ministere des Arts et de l'Information, 49 pag. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Note pe marginea instructiunilor pentru introducerea comptabilitatii publice la Ministere»»»

  Niculescu, Cristea

 • Organele centrale ale administratiei de stat : rolul si atributiile lor»»»

  Marinescu, Ovid

 • Pentru imbunatatirea muncii de planificare financiara la ministerele si directiile generale din industria usoara si alimentara»»»

  Lucaci, Iordan

 • Pentru o mai buna tratare a problemelor tehnico-economice in revistele ministerelor si ASIT»»»

  Stanescu. D.

 • Reforma si lucrarile publice : 1997-2000»»»

  Noica, Nicolae Stefan

 • Relatia dintre Centrul Guvernului si ministerele de linie : o interpretare din perspectiva modelului "principal-agent"»»»

  Bondar, Florin

 • Reorganizarea Ministerului Industriei si Comertului»»»

  Madgearu, Virgil N.

 • Reorganizarea ministerelor din sectorul economic»»»

  Daschievici, I. Vexman, I.

 • Repertoriu cuprinzand legile, decretele-legi, regulamentele, decretele, jurnalele Consiliului de Ministri, deciziunile, instrictiunile si circularile in ordine cronologica, atat alfabetic cat si pe ministere, publicate in Monitorul Oficial, de la 1 aprilie 1916 (stil vechiu) si pana la 31 martie 1924 (stil nou)1924»»»

  Parjolescu, Paul

 • Rolul ministerelor in procesul politicilor : elaborarea, monitorizarea si evaluarea politicilor2008»»»

  Ben-Gera, Michal

 • Scrisoare circulara a Ministerului Finantelor nr. 2058 din 7 martie 1956, adresata directiilor de plan si contabilitate din ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoare circulara a Ministerului Finantelor nr. 2198 din 3 decembrie 1956, catre ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoare circulara nr. 2116 din 7 iunie 1956, a Ministerului Finantelor catre celelalte ministere : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoare circulara nr. 2129 din 27 iunie 1956, a Ministerului Finantelor catre directiile plan financiar si indrumare contabila ale celorlalte ministere : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoarea circulara a Ministerului Finantelor catre celelalte ministere si institutii centrale nr. 2001 din 4 ianuarie 1957, in legatura cu incasarea veniturilor si finatarea cheltuielilor cu incepere de la 1 ianuarie 1957 si pina la aprobarea bugetului de stat pe anul 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoarea circulara a Ministerului Finantelor nr. 2047 din 18 februarie 1956, adresata institutiilor centrale si ministerelor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoarea circulara a Ministerului Finantelor nr. 2080 din 4 aprilie 1956, adesata ministerelor si institutiilor centrale: [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoarea circulara a Ministerului Finantelor nr. 2203 din 15 decembrie 1956, catre directiile de plan financiar si contabilitate din ministere si institutii centrale : [semnalare bibliografica]»»»

 • Scrisoarea comuna a Ministerului Finantelor, Ministerului pentru Problemele Organelor Locale ale Administratiei de Stat si a Bancii de Stat nr. 2094 din 5 noiembrie 1958, adresata ministerelor, institutiile centrale si comitetelor executive ale safturilor populare regionale si al Capitalei R.P.R. : [semnalare bibliografica]»»»

 • Specifying an inflation traget : the case of administered prices and other candidates for exclusion2000»»»

  Cufer, Uros Mahadeva, Lavan Sterne, Gabriel

 • Tome sixieme : Developpements complementaires : Rapport sur les reglements organiques du Ministere des Finances et de la comptabilite publique ...1870»»»

 • [Decretul pentru reglementarea transmiterii folosintei bunurilor Statului detinute de ministere, institutii de Stat si Sfaturi Populare, 6 August 1949]»»»

  Stoican, Vasile I.Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.