Catalogul Bibliotecii BNR


Fondul de carte al Bibliotecii BNR se regăsește integral în catalogul on-line.

Pentru a realiza o căutare utilizați unul dintre următoarele criterii: titlul sau cuvinte din titlu, autorul, subiectul, locul apariției, editura, anul apariției, ISBN.

 • Adresa-circulara nr. 65.850 din 2 octombrie 1959, privind indicatiuni pentru completarea noului formular de fise de evidenta a salariilor pentru personalul tehnico-administrativ : [semnalare bibliografica]»»»

 • Adresa-circulara nr. 66.600 din 20 octombrie 1959, privind functiunile de muncitori si personal tehnic-administrativ care beneficiaza de indemnizatiile si sporurile prevazute de dispozitiile legale in vigoare : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 103/105 din 9 octombrie 1958, privind controlul eliberarii premiilor personalului tehnic si administrativ pe trim. III si IV/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 134/140, privind aplicarea prevederilor H.C.M. 1547/1957, in legatura cu plata premiilor personalului tehnic-administrativ al unitatilor comerciale pe trim. IV/1957 si premierea suplimentara pe trim IV/1957 a lucratorilor din unitatile comerciale ale Departamentului Comertului Interior pentru desfacerea anumitor marfuri industriale greu vandabile : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 22/37/36 din 15 martie 1958, privind premierea personalului de conducere si tehnico-administrativ din gospodariile agricole de stat si trusturile regionale Gostat; plata compensatiei de cartela :[semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 285.153 din 1 august 1956, privind controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii in anul 1956, precum si a cheltuielilor administrativ-gospodaresti conform instructiunilor Ministerului Finantelor nr. 2130/1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/16 din 24 februarie 1958, privind introducerea salarizarii pe functiuni conform H.C.M. 1360/1956, pentru personalul tehnic-administrativ la lucrarile executate in regie sau antepriza sub limita, din fonduri centralizate sau necentralizate, precum si pentru personalul de supraveghere si control al lucrarilor de constructii executate in antepriza : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/25 din 8 noiembrie 1958, privind premierea personalului tehnico-administrativ din sectorul constructii-montaj pe trimestrele III si IV/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/28 din 13 ianuarie 1959, privind plata salariilor pentru personalul supus inregistrarii si a cheltuielilor administrativo-gospodaresti : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 40/35 din 30 mai 1959, privind premierea personalului tehnic-administrativ din sectorul investitiilor : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 41/74/72 din 13 iunie 1958, cuprinzind completari si precizari la circulara nr. 22/37/36/1958 privind plata premiilor personalului tehnic si administrativ din gospodariile agricole de stat si trusturile regionale Gostat : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 47/52 din 26 aprilie 1957, privind aplicarea prevederilor H.C.M. nr. 550/1957 in legatura cu eliberarea premiilor pe trim. II/1957 personalului tehnic administrativ de la unitatile comerciale apartinind Departamentului Comertului Interior : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 48/2 privind controlul utilizarii fondului de salarii pentru personalul supus inregistrarii si a cheltuielilor administrativ-gospodaresti pe anul 1956, conform instructiunilor M.F. nr. 2130/1956 si indrumarului privind aplicarea acestor instructiuni din 10 iulie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Circulara nr. 99/133/131 din 21 octombrie 1958, privind controlul eliberarii premiilor personalului tehnic si administrativ din unitatile economice pe trimestrul III si IV/1958 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Decretul nr. 48 din 12 februarie 1959, privind cursurile de scurta durata pentru pregatirea muncitorilor si a personalului tehnic-administrativ (Buletinul Oficial al Marii Adunari Nationale al R.P.R. nr. 7 din 6 martie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea Consiliului de ministri nr. 617 privind aprobarea regulamentului de salarizare si premiere a muncitorilor, personalului operativ, de conducere si tehnico-administrativ din unitatile de colectari si achizitii ale Ministerului Industriei Usoare : H.C.M. nr. 617/1956 a fost publicata in Colectia de hotarari si dispozitii a Consiliului de ministri, nr. 29 din 20 iunie 1956 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea nr. 129 din 12 februarie 1959, privind organizarea si functionarea cursurilor de scurta durata pentru pregatirea muncitorilor si a personalului tehnico-administrativ si de specialitate (Colectia de hotarari si dispozitii ale Consiliului de ministri al R.P.R. nr. 13 din 25 februarie 1959) : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotararea nr. 805 din 25 mai 1957, privind aprobarea Regulamentului pentru remunerarea achizitorilor de produse agricole si pentru stimularea personalului tehnico-administrativ din cadrul unitatilor de contractari si achizitii al I.R.C.A. "Recolta". Colectia nr. 43 din 5 iunie 1957 : [semnalare bibliografica]»»»

 • Hotarirea Consiliului de ministri al Republicii Populare Romine nr. 525, privind apobarea regulamentului de premiere a muncitorilor si personalului de conducere si tehnic-administrativ din intreprinderile de gospodarie comunala ale sfaturilor populare si din intreprinderile Ministerului Gospodariei Comunale si Industriei Locale, cat si extinderea H.C.M. nr. 736/1954 privind acordarea sporului de vechime : [semnalare bibliografica]»»»

 • Instructiunile Ministerului Finantelor nr. 2066 din 19 martie 1956, pentru aplicarea normativului de incadrare a personalului tehnic-administrativ si a muncitorilor ce activeaza in cadrul fondului zoopastoral : [semnalare bibliografica]»»»

 • The White House staff : a personal account»»»

  Reedy, George E.

 • Unele aspecte ale constituirii fondului premial pentru personalul tehnic administrativ pe anul 1969»»»

  Valther, R.Referinţe bibliografice suplimentare pot fi solicitate prin e-mail, la adresa biblioteca[at]bnro.ro.