Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - august)* 2021 (ianuarie - august)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL15 1999 2245 97517 20411 5385 667
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 613911 5221 5971071 489
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2311795420415846
3. SERVICII DE TRANSPORT4 2961 7142 5824 8382 1022 736
    Transport maritim127167-38177247-71
        pasageri010808
        mărfuri64123-5885207-122
        altele634222864244
    Transport aerian235354-119288511-222
        pasageri90263-17478431-353
        mărfuri4348-348480
        altele102446016433132
    Transport rutier3 5658642 7004 0061 0322 973
        pasageri1901818415
        mărfuri3 4687092 7583 8928213 072
        altele78152-7595208-111
    Transport feroviar9398-61061040
        pasageri000000
        mărfuri9092-195941
        altele08-4810-1
    Transport pe canale navigabile interne563125493714
        pasageri000010
        mărfuri1216-21323-12
        altele441730351024
    Servicii de transport prin conducte2529-419414
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri570100
    Alte servicii auxiliare de transport9784121091018
    Servicii poştale şi de curierat91829816121
4. TURISM/ CĂLĂTORII8541 905-1 0511 6142 783-1 172
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII3093727234249292
    Servicii de construcţii în străinătate2982027633326308
    Servicii de construcţii în România1117-61024-14
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII65149-8243167-127
7. SERVICII FINANCIARE20015051229270-40
    Servicii financiare directe170888119210885
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)3160-2834159-126
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE81485-40448628-579
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 9141 6942 2184 2611 8982 360
    Servicii de telecomunicaţii515335180494325169
    Servicii informatice2 9261 2091 7173 1451 3451 799
    Servicii informaţionale471151320621228394
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 5662 7538123 9633 306657
    Servicii de cercetare-dezvoltare395234160520285237
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 4799515291 5591 075483
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice976621356954653302
            Servicii juridice703039792356
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1977212519071119
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice707514191685559125
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice505332173604421184
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 6921 5661251 8861 946-61
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice775377401816479338
            Servicii de arhitectură030560
            Servicii de inginerie34785262307192117
            Servicii ştiinţifice şi tehnice426286139504282221
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier9925734664-17
        Leasing operaţional41134-9644168-122
        Servicii comerciale2611887432625769
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte516845-328653979-326
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE553520502822
    Servicii audio-vizuale98217411
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale442418352211
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1538-232241-20

*) Date revizuite
**) Date provizorii