Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2020 (ianuarie - iulie)* 2021 (ianuarie - iulie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL13 4478 1425 30514 9469 8805 066
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR1 437821 3551 397951 301
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII2051565117813741
3. SERVICII DE TRANSPORT3 7831 5072 2764 2341 8372 398
    Transport maritim110148-36155217-63
        pasageri010707
        mărfuri57108-5175181-106
        altele543816753837
    Transport aerian207310-103249446-196
        pasageri80225-14667374-310
        mărfuri4045-343430
        altele87414814129113
    Transport rutier3 1407562 3833 5099022 606
        pasageri1601616313
        mărfuri3 0556222 4323 4107192 692
        altele69131-6382181-97
    Transport feroviar8086-793911
        pasageri000000
        mărfuri7881-284822
        altele07-479-1
    Transport pe canale navigabile interne502922433311
        pasageri000010
        mărfuri1015-31121-11
        altele40152731921
    Servicii de transport prin conducte2225-316312
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri570100
    Alte servicii auxiliare de transport8575995887
    Servicii poştale şi de curierat83749715220
4. TURISM/ CĂLĂTORII7221 668-9451 2802 290-1 011
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII2633023329643252
    Servicii de construcţii în străinătate2531723428823266
    Servicii de construcţii în România1014-4921-12
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII59131-7138157-121
7. SERVICII FINANCIARE1811374421713088
    Servicii financiare directe15377751689475
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)2858-29473513
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE76432-35642543-500
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE3 4671 4971 9683 7301 7611 967
    Servicii de telecomunicaţii451291160430282148
    Servicii informatice2 5991 0751 5242 7551 2771 475
    Servicii informaţionale415132283543201344
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI3 1922 4427493 4752 824651
    Servicii de cercetare-dezvoltare363205157456253204
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială1 3168394781 366934431
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice870544327836567270
            Servicii juridice622635691950
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală1736410916662105
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice633450181600486114
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice448297151529367163
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri1 5131 3961171 6551 63915
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice697332368716415302
            Servicii de arhitectură03046-1
            Servicii de inginerie30974235267164105
            Servicii ştiinţifice şi tehnice386252133444246198
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier9523714058-17
        Leasing operaţional37119-8538148-108
        Servicii comerciale2281656428422460
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte457760-302576794-218
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE483117432419
    Servicii audio-vizuale88115410
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale392116301910
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE1434-201936-18

*) Date revizuite
**) Date provizorii