Comerțul internațional cu servicii


Datele statistice privind exportul și importul de servicii sunt compilate conform metodologiei prevăzute de ediția a șasea a Manualului FMI privind Balanța de plăți și poziția investițională internațională (BPM6) și sunt prezentate pe tipuri de servicii conform clasificării EBOPS (Clasificarea extinsă a componentei Servicii din Balanța de plăți).

Date cumulate de la începutul anului
 

Componente 2021 (ianuarie - noiembrie)* 2022 (ianuarie - noiembrie)**
   Export   Import    Sold     Export   Import    Sold   
milioane euro
TOTAL24 74316 2578 48532 19721 29510 901
1. SERVICII DE PRELUCRARE A BUNURILOR2 2681402 1262 7191482 573
2. SERVICII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII30922188382276107
3. SERVICII DE TRANSPORT6 8773 0303 8459 1014 1654 935
    Transport maritim267447-182458693-233
        pasageri60614210
        mărfuri133372-241217527-311
        altele129775222716166
    Transport aerian449739-2907271 094-367
        pasageri156613-457266958-693
        mărfuri7174-399963
        altele2205416936140322
    Transport rutier5 6351 3934 2427 0621 7065 356
        pasageri2722216112
        mărfuri5 4711 0994 3736 8661 3725 493
        altele137290-151179334-153
    Transport feroviar166163425521540
        pasageri000200
        mărfuri1521431022116060
        altele1119-62851-23
    Transport pe canale navigabile interne7258161205964
        pasageri010505
        mărfuri2042-233540-4
        altele501335811762
    Servicii de transport prin conducte2702686875
    Servicii de transport de energie electrică prin cabluri23-12461-38
    Alte servicii auxiliare de transport1551441224218261
    Servicii poştale şi de curierat997918128148-18
4. TURISM/ CĂLĂTORII2 4423 900-1 4593 6096 534-2 925
5. SERVICII DE CONSTRUCŢII4946443075167683
    Servicii de construcţii în străinătate4833744772650675
    Servicii de construcţii în România1128-1825185
6. SERVICII DE ASIGURARE ŞI ALE FONDURILOR DE PENSII63251-18963433-370
7. SERVICII FINANCIARE284477-19335431837
    Servicii financiare directe24816189300180121
    Servicii de intermediere financiară măsurate indirect (FISIM)35316-28154138-87
8. TAXE PENTRU UTILIZAREA PROPRIETĂŢII INTELECTUALE, NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE68767-69986751-665
9. SERVICII DE TELECOMUNICAŢII, INFORMATICE ŞI INFORMAŢIONALE6 1682 6843 4828 1703 2774 890
    Servicii de telecomunicaţii758527230961636323
    Servicii informatice4 5241 8282 6956 1142 2343 879
    Servicii informaţionale8873305571 094407689
10. ALTE SERVICII PENTRU AFACERI5 6474 6151 0316 7825 2081 573
    Servicii de cercetare-dezvoltare689369322691324368
    Servicii de consultanţă profesională şi managerială2 1291 4686582 5821 710873
        Servicii juridice, de consultanţă managerială şi relaţii publice1 2658683951 6601 023639
            Servicii juridice10627791232894
            Servicii contabile, de auditare şi consultanţă fiscală21091116207104101
            Servicii de consultanţă pentru întreprinderi, consultanţă managerială şi relaţii publice9497491981 329888445
        Servicii de publicitate, cercetări de marketing şi sondare a opiniei publice865599266924688233
    Servicii tehnice, comerciale şi alte servicii pentru afaceri2 8302 781513 5093 173334
        Servicii de arhitectură, de inginerie, ştiinţifice şi alte servicii tehnice1 2166565581 381714668
            Servicii de arhitectură67236-2
            Servicii de inginerie446259189560246317
            Servicii ştiinţifice şi tehnice760389370815461351
        Servicii de protecţie a mediului, servicii în domeniul agricol şi minier62127-6682120-41
        Leasing operaţional65230-16591228-138
        Servicii comerciale527373153676449227
        Alte servicii pentru afaceri neincluse în altă parte9591 391-4311 2821 662-380
11. SERVICII PERSONALE, CULTURALE ŞI RECREAŢIONALE9846521475298
    Servicii audio-vizuale3592866562
    Alte servicii personale, culturale şi recreaţionale613921824636
12. BUNURI ŞI SERVICII GUVERNAMENTALE NEINCLUSE ÎN ALTĂ PARTE2856-293465-32

*) Date revizuite
**) Date provizorii