Comitetul European pentru Risc Sistemic


Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) este un organism independent al Uniunii Europene cu sediul în Frankfurt pe Main. CERS este responsabil cu supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar în vederea prevenirii sau reducerii riscurilor sistemice la nivelul Uniunii Europene.

Legislaţia privind constituirea CERS a intrat în vigoare la data de 16 decembrie 2010:

  • Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudenţială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar şi de înfiinţare a unui Comitet European pentru Risc Sistemic, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/2176 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2019 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1092/2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic
  • Regulamentul (UE) nr. 1096/2010 al Consiliului din data de 17 noiembrie 2010 privind acordarea unor competenţe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului European pentru Risc Sistemic

Comitetul are următoarea structură:

Calendarul reuniunilor Consiliului General al CERS şi alte informaţii sunt disponibile pe website-ul CERS.