Contrapărţi centrale


Statistica privind contrapărţile centrale

Raportarea cuprinde indicatori privind numărul de membri compensatori şi operaţiunile compensate prin intermediul contrapărţii centrale raportoare. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.