Coordonarea participării BNR la structurile-substructurile SEBC-BCE


Din perspectiva integrării europene, semnarea Tratatului de aderare la 26 aprilie 2005 a reprezentat evenimentul principal al anului 2005 care a marcat adâncirea procesului de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană. Conferirea statutului de observator activ pentru participarea la structurile şi substructurile forurilor europene a determinat demararea unui amplu proces naţional de pregătire instituţională, la care BNR a circumscris încă din luna mai 2005, atât pentru participările multi-instituţionale, în cazul reuniunilor aferente politicilor şi serviciilor financiare derulate sub egida Comisiei Europene, cât şi direct, prin participările la structurile şi substructurile Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

Pentru BNR, demararea acestui proces presupune o serie de etape cum ar fi: (i) adâncirea colaborării cu BCE; (ii) familiarizarea graduală şi permanentă cu mecanismele instituţionale ale Comisiei Europene şi ale Băncii Centrale Europene; (iii) însuşirea şi respectarea tuturor procedurilor de lucru ale Băncii Centrale Europene; (iv) asumarea de noi responsabilităţi care derivă din conferirea statutului de observator activ şi, cu atât mai mult, din cel de membru cu drepturi depline; (v) pregătirea participării la toate structurile şi substructurile SEBC, iniţial, până la data aderării, cu statut de observator activ, iar ulterior aderării, cu statut de membru cu drepturi depline; (vi) implementarea şi transpunerea acestor proceduri de lucru în sistemul propriu de reglementări al BNR. În acest sens, BNR a emis două reglementări interne, Regulamentul nr. 4/ 22.02.2007 privind coordonarea participării reprezentanţilor Băncii Naţionale a României la structurile SEBC și Regulamentul nr. 2/07.02.2013 privind protecția informațiilor secret profesional în Banca Națională a României.

În prezent, în cadrul BNR, procesul de participare la structurile SEBC se desfăşoară după cum urmează:

 • Din punct de vedere instituţional, Direcţia Relaţii Internaţionale reprezintă structura instituţională unic responsabilă de coordonarea activităţii de participare la reuniunile Consiliului General precum şi ale structurilor şi substructurilor SEBC. Concret, din acest punct de vedere, DRI asigură:
  • Pregătirea participării guvernatorului BNR la reuniunile Consiliul General.
  • Managementul tuturor documentelor aferente Consiliului General.
  • Pregătirea activităţilor de briefing şi debriefing, respectiv asigurarea unui schimb de informaţii fluid pe orizontală şi pe verticală între toţi reprezentanţii BNR la reuniunile structurilor SEBC, în funcţie de agenda specifică a fiecărei reuniuni a Consiliului General.
  • Pregătirea reuniunilor periodice de coordonare între reprezentanţii la cele 12+1 comitete ale SEBC, urmând ca ulterior, fiecare reprezentant la structuri să coordoneze intern activitatea referitoare la toate substructurile aferente.
 • Din punct de vedere al responsabilităţilor, BNR este pregătită să-şi asume noi angajamente şi sarcini, în vederea asigurării unor participări cât mai productive a reprezentanţilor BNR la structurile şi substructurile SEBC.
 • Din punct de vedere organizatoric, BNR participă cu drepturi şi responsabilităţi egale cu reprezentanţii celorlalte state membre la: (i) mecanismul de analiză şi luare a deciziilor al BCE (reuniunile trimestriale şi teleconferinţele Consiliului General; procesul de consultare a BCE în cazul unor proiecte de acte normative care vizează funcţiile şi atribuţiile principale ale BCE şi ale SEBC) şi, la (ii) mecanismul de elaborare a deciziilor la nivel operaţional (la nivelul BCE, structurile şi substructurile Sistemului European al Băncilor Centrale în compoziţie lărgită)
 • Din perspectiva serviciilor informaţionale, BNR se află încă în faza de a depune eforturi susţinute pentru fluidizarea şi asigurarea unui management cât mai productiv al documentelor BCE, cu asigurarea confidenţialităţii necesare, conform reglementărilor interne şi ale BCE.