Depozitari centrali


Statistica privind sistemele de decontare

Raportarea cuprinde indicatori privind numărul de participanţi, valorile mobiliare înregistrate şi operaţiunile procesate în cadrul sistemelor de decontare. Datele şi informaţiile se transmit anual, în format electronic.