Depozitele instituţiilor financiare nemonetare


Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare
  Total   Depozite overnight Depozite la termen
Total   în lei   în euro în alte valute Total în lei în euro
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2019 17 384,45 883,0 3 743,41 995,4144,1 11 501,48 167,5 7 731,6435,9 3 207,8 3 011,5196,3
2020 16 632,15 985,1 3 908,51 826,1250,5 10 647,08 462,9 8 010,6452,3 2 088,8 2 073,914,9
2021 20 089,66 954,5 4 411,72 204,1338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2021 T2 18 787,87 279,2 4 788,82 054,9435,4 11 508,69 221,7 8 681,1540,6 2 187,9 2 071,6116,3
2021 T3 20 099,37 340,5 4 709,52 339,1291,9 12 758,810 133,3 9 615,4517,8 2 522,4 2 415,5106,9
2021 T4 20 089,66 954,5 4 411,72 204,1338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
2022 T1 21 739,28 656,7 5 567,92 732,4356,5 13 082,510 537,6 9 925,2612,4 2 394,1 2 275,6118,4
oct. 2021 20 406,37 327,5 4 252,82 801,0273,7 13 078,710 523,1 10 004,6518,5 2 453,7 2 346,2107,4
nov. 2021 20 225,17 612,2 4 891,92 426,4293,9 12 612,89 935,2 9 234,0701,1 2 565,7 2 458,4107,3
dec. 2021 20 089,66 954,5 4 411,72 204,1338,8 13 135,110 413,7 9 751,8661,9 2 607,9 2 488,1119,8
ian. 2022 20 043,77 292,7 4 650,62 292,8349,3 12 751,010 115,6 9 459,7655,9 2 514,0 2 396,1117,9
feb. 2022 21 201,58 059,3 5 296,22 356,2406,9 13 142,210 573,3 9 945,6627,8 2 427,8 2 309,9117,9
mar. 2022 21 739,28 656,7 5 567,92 732,4356,5 13 082,510 537,6 9 925,2612,4 2 394,1 2 275,6118,4
Perioada Depozite instituţii financiare nemonetare (continuare) Depozite administraţie publică Total depozite nerezidenţi
Depozite la termen (continuare) Total Admin. centrală Admin. locală Admin. sistemelor de asigurări sociale
în alte valute
Total cu scadenţa ≤1 an cu scadenţa >1 an
milioane lei - sfârşitul perioadei
2019 126,0 124,11,9 36 179,9 34 546,11 624,39,5 47 068,9
2020 95,3 94,5 58 233,1 56 568,11 656,6 44 523,6
2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2021 T2 99,1 98,3 49 806,7 48 366,11 420,120,4 44 937,0
2021 T3 103,2 102,4 67 243,5 65 822,51 354,7 43 242,5
2021 T4 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
2022 T1 150,8 149,6 57 832,7 56 170,51 608,2 47 058,5
oct. 2021 102,0 101,2 55 490,8 54 006,81 422,7 43 565,3
nov. 2021 112,0 111,2 48 893,5 47 379,61 495,818,1 43 843,9
dec. 2021 113,5 111,52,0 53 491,6 51 825,41 657,9 46 594,5
ian. 2022 121,5 120,3 69 128,8 67 335,31 659,3 46 682,2
feb. 2022 141,0 139,8 68 946,0 67 126,41 633,3 46 492,3
mar. 2022 150,8 149,6 57 832,7 56 170,51 608,2 47 058,5

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.

Serii disponibile în Baza de date interactivă

apăsaţi "Generează statistică" și selectați un format: HTML, XLS, XML sau CSV.

 Statistică monetară şi financiară
 Instituţii financiare monetare (IFM)
 Structura depozitelor atrase şi a creditelor acordate pe tipuri de sectoare instituţionale
 Depozitele atrase pe tipuri de sectoare instituţionaleGenerează statistica