COVID-19


Banca Națională a României a adoptat un pachet de măsuri pentru a atenua efectele negative ale crizei provocate de epidemia cu noul coronavirus (COVID-19) asupra populației și companiilor românești .

Au fost întreprinse:

  • măsuri de politică monetară: (1) reducerea ratei dobânzii de politică monetară cu 0,5 puncte procentuale, de la 2,5% la 2% și (2) îngustarea coridorului format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la ±0,5 puncte procentuale de la ±1 punct procentual. Astfel, rata dobânzii pentru facilitatea de depozit se menține la 1,5%, iar rata dobânzii Lombard se reduce la 2,5% de la 3,5%. Efectul așteptat va fi acela de a scădea dobânzile la credite atât pentru populație, cât și pentru companii; (3) furnizarea de lichiditate băncilor și (4) cumpărarea de titluri de stat în lei de pe piața secundară pentru finanțarea în bune condiții a economiei reale și a sectorului public.
  • măsuri privind flexibilizarea cadrului de reglementare pentru ca instituțiile de credit și IFN-urile să poată ajuta persoanele și companiile cu credite: împrumutătorii vor putea să amâne la plată creditele oricărei persoane fizice și juridice afectate de epidemia COVID‑19, fără aplicarea condițiilor ce vizează gradul de îndatorare, limitarea creditului în funcție de valoarea garanției și durata maximă a creditului de consum.
  • măsuri privind rezoluția bancară: amânarea cu 3 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, a termenului de colectare a contribuțiilor anuale la fondul de rezoluție bancară pentru anul 2020; amânarea termenelor de raportare a unor informații aferente planificării rezoluției.
  • măsuri operaționale: asigurarea unei bune funcționări a sistemelor de plăți și de decontare în monedă națională, în vederea desfășurării, în condiții normale, a tranzacțiilor comerciale și financiare; BNR va asigura bancilor fluxuri neîntrerupte de numerar pentru toate operațiunile, inclusiv cele de lichidități pentru bancomate.

Măsurile în plan detaliat pot fi găsite în comunicatele de presă prezentate mai jos.Întrebări frecvente adresate de public în contextul epidemiei de COVID-19

Care sunt măsurile luate de BNR pentru amânarea plății ratelor bancare?

BNR a permis împrumutătorilor, instituții bancare și nebancare, să amâne la plată creditele persoanelor fizice afectate de pandemia COVID-19, fără aplicarea condițiilor restrictive statuate de Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările ulterioare, privind gradul de îndatorare, limitarea creditului în funcție de valoarea garanției și durata maximă a creditului de consum.

↑ sus

Când și unde se pot adresa cei care au accesat împrumuturi pentru a solicita amânarea ratelor?

Ordonanța de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 261 din 30 martie 2020, fiind în prezent în vigoare. Totodată, Guvernul României a adoptat și Hotărârea pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor actului normativ în cauză, publicată în data de 04.04.2020. Astfel, conform propriei opțiuni, poate beneficia de acordarea facilității de suspendare a obligației de plată a ratelor cu până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020, debitorul, persoană fizică sau juridică, care transmite solicitarea către creditor cel mai târziu în 45 de zile de la intrarea în vigoare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2020. Ordonanța se aplică și instituțiilor financiare nebancare (IFN), persoane juridice române, definite conform legislației în vigoare, precum și sucursalelor instituțiilor de credit și ale IFN din străinătate care desfășoară activitate pe teritoriul României. Contractul de credit este un contract bilateral între fiecare bancă/IFN și client. Solicitarea de amânare a ratelor NU trebuie transmisă Băncii Naționale a României, ci doar băncilor comerciale, respective IFN-urilor. Totodată, doar Normele de aplicare ale Ordonanței de urgență nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori stabilesc criteriile de eligibilitate aplicabile debitorilor, persoane fizice sau juridice, ce pot beneficia de aceste prevederi

↑ sus

În cazul amânării plății ratelor bancare prin OUG 37/2020, debitorii vor avea dificultăți în accesarea unor credite viitoare?

Nu, persoanele fizice și juridice care au apelat la facilitățile prevăzute în OUG 37/2020 nu sunt considerate clienți nebancabili, iar relațiile lor cu băncile nu vor fi în niciun fel afectate din această cauză, odată cu reluarea plăților. Înscrierea lor în Centrala Riscului de Credit are doar un scop informativ pentru băncile din sistem, fără să îngrădească accesul debitorilor la servicii bancare pe viitor.

↑ sus

BNR asigură dezinfectarea bancnotelor și monedelor aflate în circulație?

Bancnotele și monedele metalice care se reîntorc periodic la BNR sunt procesate în spații special destinate operațiunilor cu numerar, dotate cu sisteme complexe de ventilație și filtrare a aerului climatizat, precum și de sterilizatoare UV. Înainte de repunerea în circulație, bancnotele și monedele metalice se ambalează în folie termocontractibilă și se depozitează în tezaurele proprii pentru o perioadă de minimum 14 zile. Toate locațiile sunt periodic igienizate cu produse de curățenie profesionale și dezinfectate cu produse biocide, iar pentru protecția personalului au fost luate măsuri adecvate contextului pandemic actual.

Cu toate acestea, pentru siguranța dumneavoastră, vă recomandăm utilizarea mijloacelor de plată electronice (prin card, telefon, transfer bancar, plată online etc.) ori de câte ori este posibil, precum și igienizarea mâinilor după fiecare manipulare de numerar.

↑ sus

BNR desfășoară în continuare operațiuni cu publicul prin sucursalele sale regionale?

Da, BNR continuă să efectueze operațiuni cu publicul prin intermediul ghișeelor speciale din cadrul tuturor sucursalelor sale regionale.

Pentru a evita însă aglomerația, vă recomandăm să vă programați telefonic la numărul de telefon aferent sucursalei la care doriți să ajungeți, în intervalele orare 8:30 – 12:00, 12:30 – 14:30:

  • Sucursala Regională Bucureşti: 0373 336220
  • Sucursala Regională Cluj: 0373 335734
  • Sucursala Regională Constanța: 0373 335873
  • Sucursala Regională Dolj: 0373 335936
  • Sucursala Regională Iaşi: 0373 336340
  • Sucursala Regională Timiş: 0373 336914

↑ sus

Cum pot fi achiziționate produse numismatice?

Produsele numismatice sunt puse în vânzare prin sucursalele regionale ale BNR. În cazul emisiunilor numismatice noi, acestea pot fi rezervate, în limita stocului disponibil, prin intermediul unui formular. Găsiți mai multe informații în secțiunea Numismatică.

↑ sus