Opţiuni naţionale şi Marje de apreciere


Directiva 2013/36/UE şi CRR 575/2013 cuprind un număr semnificativ de opţiuni pe care autorităţile de supraveghere le potexercita în funţie de specificul naţional.

În temeiul articolului 143 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, autorităţile competente trebuie să publice informaţiile privind modul de exercitare a opţiunilor şi a marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii Europene.

Tabele de informaţiiIstoricul informaţiilor publicate în baza Directivelor 2006/48/EC şi 2006/49/ECPentru informaţii centralizate referitoare la opţiunile naţionale din alte state membre ale Uniunii Europene puteţi accesa tabelele de corespondenţă  de pe pagina web a EBA.