Organigrama BNRConsiliul de administraţie

* A fost numit prin Hotărârea nr. 42 din 24 mai 2017 a Parlamentului României, după demisia lui Bogdan Olteanu din 17 octombrie 2016
** Începând cu data de 8 iulie 2019, domnul Daniel Dăianu și-a încetat activitatea de membru neexecutiv al CA al BNR, pentru a putea onora noul mandat încredințat în cadrul Consiliului Fiscal
*** Începând cu data de 26 august 2019, domnul Liviu Voinea și-a încetat activitatea de viceguvernator BNR, ca urmare a numirii acestuia în calitate de reprezentant al României la Fondul Monetar Internațional

Structuri organizatorice centrală

 • CANCELARIA BNR Conducere...
 • DIRECŢIA POLITICĂ MONETARĂ Conducere...
 • DIRECŢIA MODELARE ŞI PROGNOZE MACROECONOMICE Conducere...
 • DIRECŢIA STABILITATE FINANCIARĂ Conducere...
 • DIRECŢIA REGLEMENTARE ŞI AUTORIZARE Conducere...
 • DIRECŢIA SUPRAVEGHERE Conducere...
 • DIRECŢIA OPERAŢIUNI DE PIAŢĂ Conducere...
 • DIRECŢIA EMISIUNE, TEZAUR ŞI CASIERIE Conducere...
 • DIRECŢIA PLĂŢI Conducere...
 • DIRECŢIA STUDII ECONOMICE Conducere...
 • DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE Conducere...
 • DIRECŢIA STATISTICĂ Conducere...
 • DIRECŢIA CONTABILITATE Conducere...
 • DIRECŢIA COMUNICARE ȘI RELAȚII CU PUBLICUL Conducere...
 • DIRECŢIA REZOLUȚIE BANCARĂ Conducere...
 • DIRECTIA SECRETARIAT Conducere...
 • DIRECŢIA RESURSE UMANE Conducere...
 • DIRECŢIA SERVICII INFORMATICE Conducere...
 • DIRECŢIA AUDIT INTERN Conducere...
 • DIRECŢIA JURIDICĂ Conducere...
 • DIRECŢIA PATRIMONIU ŞI INVESTIŢII Conducere...
 • DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI MENTENANŢĂ Conducere...
 • DIRECŢIA ACHIZIŢII Conducere...
 • DIRECŢIA PROTECŢIA VALORILOR Conducere...
 • CENTRUL DE PERFECŢIONARE PROFESIONALĂ ŞI ACTIVITĂŢI SOCIALE Conducere...
 • DIRECȚIA BUGET ȘI ANALIZĂ FINANCIARĂ Conducere...
 • DIRECȚIA MUZEU ŞI EDUCAŢIE FINANCIARĂ Conducere...
 • DIRECȚIA MONITORIZARE A INFRASTRUCTURILOR PIEȚEI FINANCIARE ȘI A PLĂȚILOR Conducere...
 • PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ A TINERILOR SPECIALIŞTI Conducere...

* Contract de muncă suspendat pe durata mandatului la FMI

 

Structuri teritoriale

 • SUCURSALA REGIONALĂ BUCUREŞTI Conducere...
 • SUCURSALA REGIONALĂ CLUJ Conducere...
 • SUCURSALA REGIONALĂ CONSTANȚA Conducere...
 • SUCURSALA REGIONALĂ DOLJ Conducere...
 • SUCURSALA REGIONALĂ IAŞI Conducere...
 • SUCURSALA REGIONALĂ TIMIŞ Conducere...
 • Agenția Argeș Conducere...
 • Agenția Bacău Conducere...
 • Agenția Bihor Conducere...
 • Agenția Brașov Conducere...
 • Agenția Brăila Conducere...
 • Agenția Buzău Conducere...
 • Agenția Galați Conducere...
 • Agenția Gorj Conducere...
 • Agenția Maramureș Conducere...
 • Agenția Mureș Conducere...
 • Agenția Prahova Conducere...
 • Agenția Sibiu Conducere...
 • Agenția Suceava Conducere...