Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind balanța de plăți sunt compilate şi prezentate conform standardelor metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6). Datele de balanţă de plăţi sunt revizuite lunar; pentru a vizualiza datele revizuite aferente lunilor anterioare se poate accesa: secţiunea interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T1/2020 T2/2020 T3/2020 T4/2020 T1/2021
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-91 156-94 797-98 269-102 364-100 610
ACTIVE80 20581 61984 25488 49288 449
    A. Investiţii directe11 22310 74811 92112 10812 628
        - Participaţii la capital*1 6081 6021 5931 5941 575
        - Instrumente de natura datoriei9 6159 14510 32810 51411 052
    B. Investiţii de portofoliu5 3345 4805 3635 5835 877
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4191 6421 7732 0682 263
        - Instrumente de natura datoriei3 9153 8383 5903 5153 613
    C. Derivate financiare914144
    D. Alte investiţii24 63425 10829 01628 27929 444
        - Alte participaţii1 0211 006975942973
        - Numerar şi depozite12 48313 20416 99816 16116 921
            - termen scurt11 39612 06615 67815 00315 907
            - termen lung1 0871 1381 3201 1581 015
        - Împrumuturi2 7232 8172 4722 5722 687
            - termen scurt274436241223457
            - termen lung2 4492 3812 2302 3492 230
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate583558613590587
        - Credite comerciale şi avansuri7 7527 4467 8737 9478 200
            - termen scurt4 9454 4335 0855 1625 342
            - termen lung2 8073 0132 7882 7852 859
        - Alte creanţe / angajamente externe7177856675
            - termen scurt6668776070
            - termen lung59865
    E. Active de rezervă39 00640 26937 95442 51840 497
        - Aur monetar4 8835 2675 3665 1384 788
        - Rezerva valutară34 12335 00232 58837 37935 709
PASIVE171 362176 416182 524190 855189 059
    A. Investiţii directe94 45395 63497 41697 51498 426
        - Participaţii la capital*59 28059 62261 51362 16162 391
        - Instrumente de natura datoriei35 17436 01235 90435 35336 035
    B. Investiţii de portofoliu36 73041 12045 11150 29848 170
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii2 6602 8132 7632 7623 017
        - Instrumente de natura datoriei34 06938 30742 34847 53645 153
    C. Derivate financiare1584524
    D. Alte investiţii40 16439 65339 99243 03842 438
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite7 4867 3237 2987 2076 934
            - termen scurt3 5913 5223 8123 6813 601
            - termen lung3 8953 8013 4863 5263 333
        - Împrumuturi22 56523 00922 77825 37124 747
            - termen scurt1 8352 0521 8271 7511 922
            - termen lung20 73020 95720 95123 62022 825
        - Sisteme de asigurări, de pensii şi scheme de garanţii standardizate99108112118117
        - Credite comerciale şi avansuri8 6627 7778 5029 0829 341
            - termen scurt8 3727 4518 1788 7719 022
            - termen lung290326323311319
        - Alte creanţe / angajamente externe127228118102108
            - termen scurt1072091008493
            - termen lung1918181716
        - DST (alocări)1 2261 2091 1841 1601 190

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.