Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T3/2018 T4/2018 T1/2019 T2/2019 T3/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-90 844-89 300-88 487-94 183-95 411
ACTIVE68 48571 38171 90273 98977 535
    A. Investiţii directe7 8299 2019 02810 11810 362
        - Participaţii la capital*691992970976957
        - Instrumente de natura datoriei7 1378 2098 0579 1429 404
    B. Investiţii de portofoliu4 0434 1274 6095 5445 566
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 5371 4071 4981 5721 625
        - Instrumente de natura datoriei2 5062 7203 1103 9713 941
    C. Derivate financiare4944122322
    D. Alte investiţii21 73821 20722 38721 59721 621
        - Alte participaţii9799891 0039921 022
        - Numerar şi depozite11 25310 40710 6679 7699 733
            - termen scurt10 4529 65110 2019 2769 036
            - termen lung801756466493696
        - Împrumuturi795727691693599
            - termen scurt203238259235146
            - termen lung592489432457453
        - Credite comerciale şi avansuri8 0178 3369 2159 3439 437
            - termen scurt4 8394 5535 0285 2095 127
            - termen lung3 1783 7834 1864 1344 309
        - Alte creanţe / angajamente externe691746809797829
            - termen scurt678733797790822
            - termen lung12121176
    E. Active de rezervă34 82436 80035 86536 70539 963
        - Aur monetar3 4033 7353 8354 1374 539
        - Rezerva valutară31 42133 06432 02932 56835 423
PASIVE159 329160 681160 389168 173172 947
    A. Investiţii directe88 34789 13589 83392 03994 103
        - Participaţii la capital*56 57257 48057 56859 17960 924
        - Instrumente de natura datoriei31 77531 65432 26532 85933 178
    B. Investiţii de portofoliu27 56028 90628 84133 50136 648
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 9233 3283 3233 6113 763
        - Instrumente de natura datoriei23 63725 57825 51729 89032 885
    C. Derivate financiare3432351920
    D. Alte investiţii43 38642 60741 67942 61242 173
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 4259 0667 7718 2028 331
            - termen scurt3 9263 9413 3453 8554 123
            - termen lung5 4995 1254 4254 3474 208
        - Împrumuturi23 65923 50823 64022 77122 840
            - termen scurt1 8301 7231 7471 8381 923
            - termen lung21 82921 78521 89220 93320 916
        - Credite comerciale şi avansuri8 1118 6168 8059 4049 207
            - termen scurt7 7598 3088 5119 1158 921
            - termen lung352308294289286
        - Alte creanţe / angajamente externe1 0042192441 031565
            - termen scurt9862022091 002530
            - termen lung1816342934
        - DST (alocări)1 1851 1961 2171 2021 229

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.