Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T1/2018 T2/2018 T3/2018 T4/2018 T1/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-86 915-87 734-90 541-90 190-89 473
ACTIVE69 10967 54468 08169 57071 013
    A. Investiţii directe7 2337 6917 6027 8118 318
        - Participaţii la capital*359365364364358
        - Instrumente de natura datoriei6 8737 3267 2377 4477 960
    B. Investiţii de portofoliu3 8293 9363 9424 0144 606
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4171 3651 4361 2931 495
        - Instrumente de natura datoriei2 4112 5702 5062 7203 110
    C. Derivate financiare4040494414
    D. Alte investiţii19 69620 52821 66220 89922 209
        - Alte participaţii9319699799891 003
        - Numerar şi depozite9 79610 31211 33510 12410 681
            - termen scurt8 8139 57510 5349 36810 211
            - termen lung983736801756470
        - Împrumuturi769736796728711
            - termen scurt149105203238274
            - termen lung620631592489436
        - Credite comerciale şi avansuri7 4817 8077 8588 4469 216
            - termen scurt4 4484 6604 6864 6664 928
            - termen lung3 0323 1473 1723 7804 287
        - Alte creanţe / angajamente externe718702691611596
            - termen scurt705689679598583
            - termen lung1212121212
    E. Active de rezervă38 30935 34834 82436 80035 865
        - Aur monetar3 5833 5823 4033 7353 835
        - Rezerva valutară34 72531 76631 42133 06432 029
PASIVE156 024155 279158 623159 761160 486
    A. Investiţii directe84 29785 29788 33589 27490 065
        - Participaţii la capital*54 98655 03656 57257 44657 327
        - Instrumente de natura datoriei29 31130 26131 76231 82832 737
    B. Investiţii de portofoliu27 78126 80527 05528 44828 826
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 7953 4633 4182 8653 308
        - Instrumente de natura datoriei23 98523 34223 63725 58225 517
    C. Derivate financiare4239343236
    D. Alte investiţii43 90343 13543 19842 00641 558
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 9269 2919 4269 0457 840
            - termen scurt3 8933 5643 9263 9203 371
            - termen lung6 0335 7275 4995 1254 469
        - Împrumuturi24 83623 56723 42523 21223 599
            - termen scurt1 7061 7271 8431 7231 701
            - termen lung23 12921 83921 58121 48821 897
        - Credite comerciale şi avansuri7 7048 2408 1278 3578 695
            - termen scurt7 3387 8737 7708 0068 344
            - termen lung366367357351351
        - Alte creanţe / angajamente externe2738451 034194205
            - termen scurt2478211 009168180
            - termen lung2524242525
        - DST (alocări)1 1611 1901 1851 1961 217

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.