Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2018 T3/2018 T4/2018 T1/2019 T2/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-87 734-90 541-90 190-89 412-94 291
ACTIVE67 54468 08169 57071 36972 185
    A. Investiţii directe7 6917 6027 8118 5288 145
        - Participaţii la capital*365364364358359
        - Instrumente de natura datoriei7 3267 2377 4478 1707 785
    B. Investiţii de portofoliu3 9363 9424 0144 6065 541
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 3651 4361 2931 4951 569
        - Instrumente de natura datoriei2 5702 5062 7203 1103 971
    C. Derivate financiare4049441220
    D. Alte investiţii20 52821 66220 89922 35621 771
        - Alte participaţii9699799891 003992
        - Numerar şi depozite10 31211 33510 12410 5919 710
            - termen scurt9 57510 5349 36810 1249 212
            - termen lung736801756466497
        - Împrumuturi736796728697698
            - termen scurt105203238261233
            - termen lung631592489435464
        - Credite comerciale şi avansuri7 8077 8588 4469 3899 469
            - termen scurt4 6604 6864 6665 2245 360
            - termen lung3 1473 1723 7804 1644 108
        - Alte creanţe / angajamente externe702691611675901
            - termen scurt689679598662887
            - termen lung1212121314
    E. Active de rezervă35 34834 82436 80035 86536 705
        - Aur monetar3 5823 4033 7353 8354 137
        - Rezerva valutară31 76631 42133 06432 02932 568
PASIVE155 279158 623159 761160 782166 476
    A. Investiţii directe85 29788 33589 27489 85591 280
        - Participaţii la capital*55 03656 57257 44657 54559 187
        - Instrumente de natura datoriei30 26131 76231 82832 30932 092
    B. Investiţii de portofoliu26 80527 05528 44828 82633 489
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 4633 4182 8653 3083 598
        - Instrumente de natura datoriei23 34223 63725 58225 51729 890
    C. Derivate financiare3934323519
    D. Alte investiţii43 13543 19842 00642 06441 688
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 2919 4269 0457 8408 202
            - termen scurt3 5643 9263 9203 3713 855
            - termen lung5 7275 4995 1254 4694 347
        - Împrumuturi23 56723 42523 21223 68822 099
            - termen scurt1 7271 8431 7231 7791 405
            - termen lung21 83921 58121 48821 90820 694
        - Credite comerciale şi avansuri8 2408 1278 3579 1119 167
            - termen scurt7 8737 7708 0068 7758 842
            - termen lung367357351335325
        - Alte creanţe / angajamente externe8451 0341942071 015
            - termen scurt8211 009168166996
            - termen lung2424254119
        - DST (alocări)1 1901 1851 1961 2171 202

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.