Poziţia investiţională internaţională - BPM6


Poziţia investiţională internaţională a României reprezintă stocurile de active şi pasive financiare externe la un moment dat. Stocurile la sfârşitul unei perioade se calculează pe baza stocurilor de la începutul perioadei şi a informaţiilor despre fluxul tranzacţiilor financiare (care fac obiectul contului financiar al balanţei de plăţi), luându-se în considerare modificările de cursuri de schimb, de preţuri internaţionale şi alte ajustări financiare din intervalul de timp analizat.

Datele statistice privind poziția investițională internațională vor fi compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internationale, asigurate de Manualul FMI Balanţa de plăţi şi poziţia investiţională internaţională, ediţia a-VI-a (BPM6), care înlocuieşte Manualul FMI Balanţa de plăţi, ediţia a-V-a (BPM5). Pentru detalii privind principalele modificări metodologice şi comparabilitatea datelor se poate accesa link-ul: Implementarea noilor standarde metodologice în statisticile elaborate de BNR.

Datele privind poziția investițională internațională sunt revizuite trimestrial; pentru a vizualiza datele revizuite aferente trimestrelor anterioare se poate accesa: Baza de date interactivă.

Poziţia investiţională internaţională a României*

  T2/2018 T3/2018 T4/2018 T1/2019 T2/2019
milioane euro - sfârşitul perioadei
POZIŢIA NETĂ-88 316-90 844-89 300-88 487-94 183
ACTIVE67 83468 48571 38171 90373 990
    A. Investiţii directe7 8427 8299 2019 02810 119
        - Participaţii la capital*582691992971976
        - Instrumente de natura datoriei7 2597 1378 2098 0589 142
    B. Investiţii de portofoliu4 0614 0434 1274 6095 545
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii1 4901 5371 4071 4981 573
        - Instrumente de natura datoriei2 5702 5062 7203 1113 972
    C. Derivate financiare4049441324
    D. Alte investiţii20 54121 73821 20722 38721 597
        - Alte participaţii9699799891 003992
        - Numerar şi depozite10 19711 25310 40710 6679 770
            - termen scurt9 46110 4529 65110 2019 276
            - termen lung736801756466494
        - Împrumuturi736795727692694
            - termen scurt105203238259236
            - termen lung630592489433458
        - Credite comerciale şi avansuri7 9378 0178 3369 2169 344
            - termen scurt4 7864 8394 5535 0295 210
            - termen lung3 1513 1783 7834 1874 134
        - Alte creanţe / angajamente externe701691746810797
            - termen scurt688678733798790
            - termen lung121212127
    E. Active de rezervă35 34834 82436 80035 86536 705
        - Aur monetar3 5823 4033 7353 8354 137
        - Rezerva valutară31 76631 42133 06432 02932 568
PASIVE156 150159 329160 681160 390168 173
    A. Investiţii directe85 30688 34789 13589 83492 039
        - Participaţii la capital*55 03656 57257 48057 56859 180
        - Instrumente de natura datoriei30 26931 77531 65432 26532 860
    B. Investiţii de portofoliu27 29227 56028 90628 84133 502
        - Participaţii la capital (acţiuni) şi acţiuni ale fondurilor de investiţii3 9503 9233 3283 3243 611
        - Instrumente de natura datoriei23 34223 63725 57825 51829 890
    C. Derivate financiare3934323619
    D. Alte investiţii43 51243 38642 60741 67942 613
        - Alte participaţii-----
        - Numerar şi depozite9 2919 4259 0667 7718 202
            - termen scurt3 5633 9263 9413 3463 855
            - termen lung5 7275 4995 1254 4254 347
        - Împrumuturi23 78223 65923 50823 64122 772
            - termen scurt1 7141 8301 7231 7481 838
            - termen lung22 06821 82921 78521 89320 934
        - Credite comerciale şi avansuri8 4348 1118 6168 8069 404
            - termen scurt8 0637 7598 3088 5119 115
            - termen lung370352308295289
        - Alte creanţe / angajamente externe8141 0042192441 031
            - termen scurt7919862022091 002
            - termen lung2218163529
        - DST (alocări)1 1901 1851 1961 2171 203

Datele au caracter provizoriu si pot fi supuse unor revizuiri periodice.