Principalele statistici realizate de Banca Naţională a României


 1. Statistica monetară şi financiară

  Bilanţul monetar al instituţiilor financiare monetare

  Ratele dobânzilor practicate de instituţiile financiare monetare

  Conturile financiare

  Activele şi pasivele bilanţiere ale instituţiilor financiare nebancare

  Activele şi pasivele bilanţiere ale fondurilor de investiţii

  Indicatori de performanţă ai sistemului - adecvarea capitalului şi calitatea activelor 2. Statistica sectorului extern

  Balanţa de plăţi

  Poziţia investiţională internaţională

  Datoria externă

  Statisticile investițiilor directe