Programul de formare profesională a tinerilor specialişti

Înscriere


Înscrierea se face prin transmiterea următoarelor documente pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro

  • Chestionarul de înscriere
  • Curriculum Vitae detaliat
  • Prezentare de motive pentru care doriţi angajarea în Banca Naţională a României.
  • diploma de licenţă *;
  • alte diplome şi certificate care atestă pregătirea candidaţilor;
  • cartea de identitate;
  • recomandări din partea angajatorului sau din partea unor profesori/specialiști de renume.

* În vederea recunoașterii diplomelor obţinute în străinătate, se vor prezenta atestatele de echivalare (sau dovezi de solicitare a echivalării) eliberate de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educaţiei Naționale.

(Verificaţi în prealabil dacă întruniţi toate condiţiile de participare).

Pentru relaţii suplimentare vă puteţi adresa la telefon 021.313.04.10 int. 2529, 2553.