Programul de formare profesională a tinerilor specialişti

Condiţii de participare* (cumulativ obligatorii):


 1. deţinerea unei diplome de licenţă;
 2. vârsta de maximum 35 de ani la data transmiterii aplicaţiei;
 3. cunoaşterea limbii engleze;
 4. să nu fi fost respins la interviul final de selecție în ultimii doi ani anterior datei de desfăşurare a programului;
 5. să nu fi fost admis anterior în cadrul Programului de formare profesională a tinerilor specialiști;
 6. să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni.

*În cazul în care aveți rude până la gradul al doilea sau soţul/soţia angajate în Banca Naţională a României, aplicaţia dumneavoastră va fi analizată de Direcţia resurse umane și în vederea evitării apariţiei unui conflict de interese.

Constituie avantaj deținerea unei diplome de master, a unei diplome de doctorat sau a unei experiențe profesionale relevante structurii organizatorice pentru care candidatul optează, precum și cunoașterea unei alte limbi de circulație internațională decât limba engleză.

Principalele criterii de selecţie:

 • rezultatele obţinute pe parcursul facultății;
 • capacitate de comunicare şi de dezvoltare a relațiilor interpersonale;
 • capacitate de analiză;
 • entuziasm şi implicare în îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţii desfăşurate;
 • flexibilitate şi capacitate de a lucra în diferite departamente ale băncii;
 • maturitate, tact şi diplomaţie.