Proiecţii BNR

selecţie de grafice 

Proiecţia inflaţiei anuale a preţurilor IPC şi
intervalul de incertitudine asociat


 

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Ţinta  2,5   2,5   2,5
Efectiv/ Prognoză**(%)2,62,52,12,93,23,33,42,42,52,82,8
taxe constante* (%)2,62,31,82,62,73,03,12,22,22,42,4
Interval de incertitudine (%)---±0,4±0,8±1,1±1,4±1,6±1,6±1,7±1,7

*  Rata anuală a inflaţiei IPC la taxe constante - se exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale
**  Sfârşit de perioadă
Sursa: INS, calcule BNR

 

Inflaţia anuală CORE2 ajustat

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Efectiv/Prognoză*           
CORE2 ajustat3,73,73,32,82,62,62,72,72,72,72,7
CORE2 aj. excl. efect TVA**3,73,73,32,82,62,62,72,72,72,72,7

 * Sfârşit de perioadă
** Rata inflaţiei de bază CORE2 ajustat fără efectul rundei I TVA
  Sursa: INS, calcule BNR

 

Inflaţia anuală a preţurilor administrate și a tarifelor la energia electrică și gazele naturale

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Efectiv/ Prognoză* (%)0,90,60,75,96,15,65,70,60,62,02,0

* Sfârşit de perioadă
  Sursa: INS, calcule BNR

 

Inflaţia anuală a preţurilor combustibililor

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Efectiv/ Prognoză* (%)-7,9-7,8-6,83,57,17,55,01,21,41,21,4

* Sfârşit de perioadă
  Sursa: INS, calcule BNR

Inflaţia anuală a preţurilor LFO

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Efectiv/ Prognoză* (%)5,44,1-1,0-4,5-6,4-3,41,23,33,55,65,5

* Sfârşit de perioadă
  Sursa: INS, calcule BNR

 
 
 
 
 
 
 

Deviaţia PIB

T2 2020T3 2020T4 2020T1 2021T2 2021T3 2021T4 2021T1 2022T2 2022T3 2022T4 2022
Estimat/ Prognoză (%)-5,9-2,0-0,4-0,4-0,10,20,60,70,80,91,1

  Sursa: calcule BNR