Raportarea contabilă semestrială


Reglementări:

  • Ordin BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României
  • Ordin BNR nr. 8/2015 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României (Anexa inclusă)
  • Ordin BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

Machete de raportare pentru situațiile financiare semestriale

 Formularele se transmit in format letric la Direcţia Supraveghere şi în format electronic la adresa de e-mail ifn@bnro.ro*.


* Adresa de e-mail menţionată se utilizează strict pentru transmiterea raportărilor conform prevederilor legale, solicitările de altă natură (petiții, clarificări cu privire la anumite reglementări, anunțuri publicitare etc.) nefiind luate în considerare.