Raportări ale societăţilor nefinanciare


  • Raportări statistice
  • Cercetări statistice
    • Investiţiile Străine Directe - cercetare realizată de către BNR în colaborare cu Institutul Naţional de Statistică. Se adresează anumitor persoane juridice române, selectate în eşantionul acestei cercetări statistice

Regulamentul nr. 4/2014 privind raportarea de date și informații statistice la Banca Națională a României cu modificările și completările ulterioare (Regulamentul nr.6/2015 și Regulamentul nr. 6/2016).