Rețeaua pentru ecologizarea sistemului financiar


La data de 16 septembrie 2020, Banca Națională a României (BNR) a devenit membru al Rețelei băncilor centrale și autorităților de supraveghere financiară pentru ecologizarea sistemului financiar (Network for Greening the Financial System, NGFS). NGFS a fost înființată de către opt bănci centrale și autorități de supraveghere în decembrie 2017 la Summitul One Planet de la Paris pentru a consolida răspunsul global necesar pentru îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris. De atunci, numărul membrilor NGFS a crescut semnificativ. NGFS își propune să îmbunătățească cadrul de analiză și gestionare a riscurilor legate de climă și mediu și să crească rolul sistemului financiar pentru finanțarea tranziției către o economie durabilă. În acest scop, rețeaua definește și promovează cele mai bune practici care urmează să fie puse în aplicare atât în cadrul, cât și în afara calității de membru al NGFS și elaborează lucrări analitice privind finanțarea ecologică, activitatea sa fiind desfășurată în structuri de lucru specifice:

În calitate de membru instituțional al NGFS și în baza prevederilor legii nr. 312 / 2004, BNR sprijină activitatea NGFS. BNR a luat deja măsuri pentru identificarea, dezvoltarea și utilizarea unor instrumente specifice de analiză a riscurilor climatice în cadrul politicii de stabilitate financiară, cercetare care este evidențiată în edițiile Raportului privind stabilitatea financiară. Mai mult, BNR facilitează dezbaterile între bancherii centrali, reprezentanții instituțiilor naționale și internaționale, grupurile de reflecție economice sau mediul academic cu privire la abordarea provocărilor generate de schimbările climatice asupra sistemul financiar.

Cu ocazia summit-ului UNFCCC COP26, desfășurat în perioada 31 octombrie 2021 - 12 noiembrie 2021, la Glasgow (Scoția), sub președinția Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și în cooperare cu președinția G20 asigurată în acea perioadă de Italia, a fost publicată, în data de 3 noiembrie 2021 o declarație comună de angajament, a membrilor NGFS, inclusiv BNR, privind sprijinirea obiectivelor Acordului de la Paris, "NGFS Glasgow Declaration: Committed to Action". În acest context, BNR a emis o Declarație individuală de angajament privind sprijinirea ecologizării sistemului financiar, fiind publicată pe website, alături de Declarația comună a membrilor NGFS la COP26. Cele două acțiuni de comunicare (comună - a membrilor NGFS și individuală - a BNR) au avut ca scop prezentarea unei poziții de angajament unitar privind acțiunile băncilor centrale și ale autorităților de supraveghere, conferind reprezentativitate la nivel global. De asemenea, comunicarea BNR în marja COP26 a fost realizată în linie și cu elementele adresate Băncii Naționale a României de Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială în cadrul Recomandării CNSM nr. R/6/2021 privind sprijinirea finanțării verzi.

Informații suplimentare

Network for Greening the Financial System

NGFS Publicații după an