Recrutarea și selecția în Banca Națională a României


Strategia de recrutare externă a Băncii Naționale a României are ca obiectiv atragerea și selecția celor mai buni specialiști, pe baza compatibilității cu postul, analizată din perspectiva cunoștințelor teoretice, a abilităților și a competențelor comportamentale și având în vedere cerințele de ocupare a postului vacant.


Modalități de recrutare

Modalitățile de recrutare sunt diferențiate în funcție de natura activităților desfășurate la nivelul băncii (familii de posturi), de criteriile de identificare a celui mai bun candidat, precum și de tipul contractului de muncă oferit.

 • Recrutarea externă Află mai multe »

  Proces de selecție utilizat în vederea identificării celui mai potrivit candidat dintre persoane care nu sunt salariați ai băncii centrale, care se înscriu la procesul respectiv și care îndeplinesc criteriile de ocupare a postului publicat.


 • Recrutarea externă directă Află mai multe »

  Proces de selecție utilizat pentru un set limitat de posturi, în vederea identificării directe din piața forței de muncă a celui mai potrivit candidat în raport cu criteriile de ocupare a postului vacant și se realizează prin consultarea bazei de date conținând CV-uri transmise prin poștă, prin e-mail, pe adresa cariere[at]bnro.ro sau depuse personal la sediul băncii.


 • Programul de formare profesională a tinerilor specialiști Află mai multe »

  Este dedicat absolvenților instituțiilor de învățământ superior cu rezultate academice deosebite obținute în cadrul programelor de master sau doctorat.


 • Programul de recrutare a specialiștilor români din străinătate „Brain Regain ” Află mai multe »

  Este dedicat atragerii cetățenilor români, absolvenți de studii universitare, care își desfășoară activitatea în străinătate, în instituţii financiare internaţionale, bănci centrale, bănci comerciale, instituţii de învăţământ superior, institute de cercetare și care au dobândit cunoştinţe şi experiență profesională relevante pentru activitatea Băncii Naţionale a României.


Înscrierea la procesul de selecție

Candidații transmit pe adresa de e-mail HR.Recrutare[at]bnro.ro formularul de înscriere completat, CV-ul actualizat și copia actului de identitate.

Pentru Programul de formare profesională a tinerilor specialiști și Programul de recrutare a specialiștilor români din străinătate ”Brain Regain” sunt solicitate documente suplimentare, enumerate în secțiunile dedicate acestor programe.

Direcția resurse umane verifică documentele primite și analizează informațiile existente în cuprinsul acestora.

Un candidat nu poate participa în același timp la mai multe procese de recrutare organizate de Banca Națională a României.

Acceptarea candidaturii și înscrierea la un proces de selecție se realizează când sunt îndeplinite cumulativ, următoarele cerințe:

 • toate documentele solicitate au fost transmise până la expirarea termenului limită comunicat în anunț.
 • formularul de înscriere conține toate informațiile solicitate.
 • informațiile furnizate în formularul de înscriere sunt în concordanță cu solicitările din afișajul postului pentru care se depune aplicația.

Important!

 • Răspunsul afirmativ sau omiterea răspunsului la declarațiile pe propria răspundere, existente în formularul de înscriere, referitoare la desfacerea contractului individual de muncă din motive imputabile, la antecedente penale, precum şi la urmărirea penală sau de judecată conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.
 • Documentele transmise pentru participare sunt analizate, în vederea înscrierii în procesul de recrutare și cu scopul identificării unor posibile situații de incompatibilitate; în acest sens, în conținutul formularului de înscriere se solicită informații referitoare la calitatea de angajat în Banca Naţională a României a soţului/soţiei, după caz, precum și a rudelor până la gradul al doilea (părinți, copii). Existența oricărei incompatibilități conferă Băncii Naţionale a României dreptul de a respinge candidatura.


Modalități de desfășurare a procesului de recrutare și selecție

În funcție de tipul postului, etapele de selecție se pot desfășura atât la sediile Băncii Naționale a României, cât și prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor; modalitatea de desfășurare este comunicată în anunțul postului vacant.

Procesele care se susțin prin utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor implică utilizarea aplicației gratuite Microsoft Teams, deținerea de către candidat a unui echipament funcțional, respectiv computer/laptop care să permită folosirea unui microfon și a unei camere video, precum și acces la internet.

În funcție de modalitatea de desfășurare, detaliile sunt comunicate fiecărui candidat prin e-mail, de pe adresa HR.Recrutare[at]bnro.ro pe adresa personală de e-mail a candidatului, completată în conținutul formularului de înscriere.